Gebruiksaanwijzing PIONEER CX-J410

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CX-J410. Wij hopen dat dit PIONEER CX-J410 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CX-J410 te teleladen.


PIONEER CX-J410 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9979 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CX-J410 (6154 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CX-J410

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en wegdoen van oude apparaten en gebruikte batterijen Deze symbolen gelden alleen in de Europese Unie. [. . . ] Voor landen buiten de Europese Unie: Alsudezeapparatenwiltafdanken, neemdan contactopmethetgemeentehuisvanuw woonplaatsofdeleverancierervanenvraagnaar dejuistemaniervanwegdoen. Hierbij verklaart PIONEER dat dit/deze product(en) voldoen aan de belangrijkste eisen en andere relevante voorzieningen van de EG richtlijnen 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC en 2009/125/EC. WAARSCHUWING: Lees het volgende hoofdstuk aandachtig voordat u het apparaat voor de eerste keer inschakelt. Zorg ervoor dat de netspanning in het land waar u dit apparaat gebruikt overeenstemt met de netspanning die is aangegeven op het typeplaatje achterop het apparaat (bijvoorbeeld 230 V of 120 V). [. . . ] Zorg ervoor dat de netspanning in het land waar u dit apparaat gebruikt overeenstemt met de netspanning die is aangegeven op het typeplaatje achterop het apparaat (bijvoorbeeld 230 V of 120 V). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CX-J410

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CX-J410 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag