Gebruiksaanwijzing PIONEER CU-R9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CU-R9. Wij hopen dat dit PIONEER CU-R9 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CU-R9 te teleladen.


PIONEER CU-R9 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (441 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CU-R9

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u vertrouwd raakt met de bediening van dit apparaat. Bewaar na het doorlezen deze gebruiksaanwijzing op een veilige, gemakkelijk te onthouden plaats, voor latere naslag. Soms resulteert het programmeren van de afstandsbediening in een verkeerd signaal als gevolg van interferentie van TV's of andere apparatuur. Sommige opdrachten van andere afstandsbedieningen kunnen niet worden geprogrammeerd, maar in de meeste gevallen volstaat het de afstandsbedieningen dichter bij of verder van elkaar te houden. [. . . ] De levensduur van de batterijen varieert afhankelijk van hoe vaak het apparaat wordt gebruikt en de afstandsbedieningsinstellingen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar. Plaats de batterijen zodanig dat de plus- en minpolen overeenkomen met de merktekens in het batterijvak. Batterijen met dezelfde vorm kunnen een verschillende spanning hebben. Batterijen mogen niet in direct zonlicht of op een erg warme plaats, zoals in de buurt van een verwarming of in een auto die in de zon staat, gebruikt of opgeborgen worden. Bij het wegruimen van gebruikte batterijen gelieve men rekening te houden met de in eigen land of streek van toepassing zijnde milieuwetten en andere openbare reglementeringen. Bij indrukken van een knop wordt het bijbehorende apparaat geselecteerd. Bij indrukken van deze knop wordt de achtergrondverlichting voor het alfanumerieke LCD-display ingeschakeld. Als de verlichting langer dan 1 minuut brandt zonder dat er een bedieningshandeling wordt verricht, zal de verlichting weer automatisch worden uitgeschakeld. Om de LCD-verlichting uit te schakelen, houdt u de LCD-knop 5 seconden ingedrukt totdat LIGHT_M2 verschijnt. Het LCD-scherm zal dan alleen verlicht worden wanneer op de LCD-knop wordt gedrukt. Om terug te keren naar de vorige toestand, houdt u de LCD-knop 5 seconden ingedrukt totdat LIGHT_M1 verschijnt. Deze afstandsbediening kan gebruikt worden voor de bediening van andere Pioneer apparaten, waaronder versterkers, CD-spelers en tuners (inclusief DAB/FM/AM-tuners). Door de Ingangsbronknoppen op de afstandsbediening in te drukken, wordt er overgeschakeld naar de bediening van de bijbehorende apparaten. Om bijvoorbeeld de CD-speler te bedienen, drukt u eerst op CD van de Ingangsbronknoppen en daarna op de knop. Zelfs wanneer de afstandsbediening is ingesteld voor de bediening van een ander bronapparaat, kunt u de Versterkerknoppen toch nog gebruiken voor de bediening van de versterker. Bedieningsfuncties die niet op de afstandsbediening beschikbaar zijn, kunt u programmeren door de leerfunctie te gebruiken samen met de afstandsbediening die bij het gewenste bronapparaat wordt geleverd. De knoppen binnen de stippellijnen in de bijbehorende afbeelding zijn de knoppen die met de programmeerfunctie opnieuw geprogrammeerd kunnen worden. Zie de paragraaf Signalen van andere afstandsbedieningen programmeren voor verdere informatie. Raadpleeg de handleiding van elk apparaat voor verdere informatie betreffende de bediening en functies. [. . . ] In de lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren hun gebruikte elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen of een verkooppunt (indien u aldaar een gelijkwaardig nieuw product koopt) inleveren. Indien u zich in een ander dan bovengenoemd land bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor informatie over de juiste verwijdering van het product. Zodoende zorgt u ervoor dat het verwijderde product op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, t gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu. Cuando tiene que desembarazarte de las baterías usadas, por favor se adapte a los reglamentos gubernamentales o a las disposiciones en materia ambiental en vigor en su país o área. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CU-R9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CU-R9 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag