Gebruiksaanwijzing PIONEER CU-AV100A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CU-AV100A. Wij hopen dat dit PIONEER CU-AV100A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CU-AV100A te teleladen.


PIONEER CU-AV100A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10867 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CU-AV100A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Auf dem Fernbedienungsdisplay werden Sie aufgefordert, die Eingangsfunktion-Taste anzugeben, die umbenannt werden soll. Auf dem Fernbedienungsdisplay werden Sie aufgefordert, die Eingangsfunktion-Taste anzugeben, die gesteuert werden soll. Die Einstellung LIGHT MODE 1 verkürzt die Lebensdauer der Batterien. Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht. [. . . ] Hebt, kunt u dit onderdeel gebruiken om te voorkomen dat andere apparaten gelijktijdig worden bediend wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt. Om een andere receiver te bedienen, herhaalt u de aanwijzingen vanaf stap 1 om de vooraf ingestelde code in te voeren. U kunt op elk gewenst moment annuleren of afsluiten door MULTI OPERATION in te drukken en een paar seconden vast te houden. Na een inactiviteit van één minuut wordt de bewerking automatisch afgesloten. De meeste apparaten kunnen worden toegewezen aan een van de ingangsfunctieknoppen (zoals DVD of CD) met behulp van de vooraf ingestelde apparaatcode van de fabrikant in de afstandsbediening. Het is echter mogelijk dat slechts bepaalde functies kunnen worden bediend na het toewijzen van de juiste apparaatcode. Bovendien kunnen de codes voor de fabrikant in de afstandsbediening niet geschikt zijn voor het model dat u gebruikt. Als u geen vooraf ingestelde code vindt die overeenstemt met het apparaat dat u wilt bedienen, kunt u opdrachten van een andere afstandsbediening programmeren (zie Signalen van andere afstandsbedieningen programmeren op bladzijde 14). De apparaten kunnen aan de volgende ingangsfunctieknoppen worden toegewezen. Met de afstandsbediening van deze receiver kunt u in aanvulling op deze receiver nog drie andere receivers bedienen (van hetzelfde model als deze receiver). 1 De receiver die bediend wordt, kunt u omschakelen door de vooraf ingestelde code in te voeren voor het instellen van de afstandsbedieningsinstelling. PRESS KEY gaat branden om aan te geven dat de afstandsbediening gereed staat om een signaal te ontvangen. Bepaalde knoppen zijn bedoeld voor functies die niet kunnen worden geprogrammeerd van andere afstandsbedieningen. 5 Druk op de overeenkomstige knop van de andere afstandsbediening die het signaal verzendt naar (aanleert aan) de afstandsbediening van deze receiver. Als u bijvoorbeeld het weergavebedieningssignaal wilt programmeren, houdt u kortstondig ingedrukt. op het display van de afstandsbediening verschijnt OK als de bedieningsfunctie is geprogrammeerd. 1 Als de bedieningsfunctie om de een of andere reden niet geprogrammeerd is, verschijnt ERROR even op het display van de afstandsbediening waarna weer PRESS KEY wordt aangegeven. Als dit gebeurt, blijft u de (zend) toets ingedrukt houden terwijl u de afstand tussen de twee afstandsbedieningen varieert totdat op het display van de afstandsbediening OK verschijnt. 6 Herhaal stap 4 en 5 als u nog meer signalen voor hetzelfde apparaat wilt programmeren. Als u signalen voor een ander apparaat wilt programmeren, sluit u de procedure af en herhaalt u stap 1 tot en met 5. 7 Houd MULTI OPERATION een paar seconden ingedrukt om af te sluiten en de instelling(en) op te slaan. Opmerking 1 Soms resulteert het programmeren van de afstandsbediening in een verkeerd signaal als gevolg van interferentie van TV's of andere apparatuur. [. . . ] 11 Display voor het hoofdvolume Op dit display wordt het volume van de receiver in de hoofdzone met gebruik van een pictogram en uitgedrukt in decibel (dB) aangegeven. 2 SETTING Wordt gebruikt voor het paren van de RFadapter met de afstandsbediening (bladzijde 6). 3 Aansluitingen voor de IR-blaster Sluit hierop de IR-blasterkabel aan (bladzijde 7). Onder de volgende omstandigheden werkt de afstandsbediening mogelijk niet goed: · Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor van de afstandsbediening op de receiver. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CU-AV100A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CU-AV100A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag