Gebruiksaanwijzing PIONEER CP-F50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CP-F50. Wij hopen dat dit PIONEER CP-F50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CP-F50 te teleladen.


PIONEER CP-F50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (210 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CP-F50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De onderdelen voor de CP-F50 zijn hetzelfde, alleen hebben ze een iets andere grootte. Wanneer u het voetstuk van de luidsprekerstandaard wilt schoonmaken, kunt u dit voorzichtig met de reinigingsdoek afvegen die bij het S-LX70-LR luidsprekersysteem wordt geleverd. Wanneer een vuile of harde doek wordt gebruikt, of als u te hard drukt bij het afvegen, kunnen er krassen op het voetstuk van de luidsprekerstandaard komen. Om een elektrische schok te voorkomen bij het aansluiten en losmaken van de luidsprekerkabels, moet u de stekker uit het stopcontact halen voordat u niet geïsoleerde onderdelen aanraakt. [. . . ] Let er tijdens de montage op dat deze onderdelen correct bevestigd worden. Monteer de standaard op een vlakke ondergrond die vrij zacht is (zoals een vloerkleed). U hebt een middelgrote kruiskopschroevendraaier nodig voor de montage. Alleen voor de CP-LX70: Controleer of de bedrukte kant naar boven is gekeerd zoals afgebeeld en lijn dan het bovenste beschermmateriaal uit met het onderste beschermmateriaal. Zet de standaard op een stabiele, horizontale ondergrond; het is gevaarlijk wanneer de standaard op een onstabiele ondergrond staat. Wanneer u een plaats voor de luidspreker uitkiest, houd er dan rekening mee dat de geluidsweergave beïnvloed wordt door de positie van de luidspreker. Als de lagetonenweergave onvoldoende is, kunt u de luidspreker dichter bij de muur zetten. De lage tonen klinken het beste wanneer de luidspreker pal tegen de muur staat. Als de lage tonen te krachtig zijn, waardoor het geluid dof klinkt, kunt u de luidspreker beter verder van de muur vandaan zetten. Stel de positie zodanig af dat een optimaal geluid van de luidsprekers wordt verkregen. 1 Laat de luidsprekerkabel door de ophangstijl lopen en plaats de ophangstijl op het voetstuk. Zet de luidsprekers met de standaards recht overeind op de gewenste plaats in de kamer. Gooi het onderste en bovenste beschermmateriaal na de montage niet weg, maar berg dit op een veilige plaats op. 2 Sluit de luidsprekerkabels aan op de ingangsaansluitingen aan de achterkant van het voetstuk. De polariteit van de ingangsaansluitingen is rood voor positief (+) en zwart voor negatief (­). Wanneer u de hoogte van de luidspreker wilt veranderen, demonteert u de standaard overeenkomstig de aanwijzingen in stap 3 t/m 6 in "Montage van de luidsprekerstandaards". Probeer niet om de hoogte van de luidspreker te veranderen terwijl de standaard recht overeind staat. 3 Sluit het andere uiteinde van de kabels aan op de luidsprekeruitgangsaansluitingen van de versterker (raadpleeg de handleiding van de versterker voor verdere informatie). Pak de kapknopjes op de onderste ingangsaansluitingen vast, draai ze naar links (tegen de klok in) en steek de luidsprekerdraden in de gaten van de aansluitingen. U kunt ook banaanstekkers gebruiken voor de verbinding met de aansluitingen van het voetstuk. Vergeet bij gebruik van banaanstekkers niet om het kapje op het puntje van de ingangsaansluiting te verwijderen. Als de draden uit de aansluitingen steken en met elkaar in contact komen, zal dit een extra belasting voor de versterker betekenen. [. . . ] Als de draden uit de aansluitingen steken en met elkaar in contact komen, zal dit een extra belasting voor de versterker betekenen. Het is mogelijk dat de versterker dan niet meer werkt en deze kan zelfs worden beschadigd. Nadat u de stekkers hebt aangesloten, trekt u lichtjes aan de kabels om te controleren of ze stevig vastzitten. Een slecht contact kan resulteren in storingen of onderbrekingen in het geluid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CP-F50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CP-F50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag