Gebruiksaanwijzing PIONEER CP-F150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CP-F150. Wij hopen dat dit PIONEER CP-F150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CP-F150 te teleladen.


PIONEER CP-F150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (466 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CP-F150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De volgende afbeelding toont de volledig gemonteerde luidsprekerstandaard: Voordat u begint Alvorens u de luidsprekers gaat opstellen, raden wij u aan de bijbehorende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde schroeven om de luidspreker aan de luidsprekerstandaard te bevestigen. Gebruik deze standaard uitsluitend met de luidspreker waarvoor ze is ontworpen. [. . . ] Gebruik deze standaard uitsluitend met de luidspreker waarvoor ze is ontworpen. Bij een andere luidspreker kan de standaard beschadigd worden en/of de luidspreker kan vallen en letsel veroorzaken. Wanneer de luidspreker en de standaard worden verplaatst, moet u eerst de luidspreker van de standaard afnemen en dan de standaard verplaatsen door deze bij de twee stelen vast te pakken. Lijn de schroefgleuven in de standaardvoet en de schroefgaten in de luidsprekersteun uit met de schroefgaten in de twee stelen, steek de schroeven naar binnen en draai deze vast. De schroefgleuven maken het mogelijk de positie van de luidspreker nauwkeurig af te stellen. Zet de standaard op een stabiele, horizontale ondergrond; het is gevaarlijk wanneer de standaard op een onstabiele ondergrond staat. Stel de positie zodanig af dat een optimaal geluid van de luidsprekers wordt verkregen. Als de luidspreker of standaard erg vuil is, kunt u een zachte doek bevochtigen met een neutraal reinigingsmiddel dat 5 tot 6 maal verdund is met water. Gebruik nooit witte spiritus, benzine, insecticidenspray of andere chemische middelen op of in de buurt van de luidspreker of standaard, want deze kunnen de afwerking aantasten. De pennen zijn van scherp metaal vervaardigd en kunnen beschadiging aan de ondergrond veroorzaken. De penvoetjes moeten op de afgebeelde wijze worden geplaatst (met de uitgeholde kant boven). Gebruik de bijgeleverde penvoetjes om beschadiging te voorkomen aan de ondergrond waarop de standaard wordt geplaatst. Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten. [. . . ] Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten. In de 25 lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren hun gebruikte elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen of een verkooppunt (indien u aldaar een gelijkwaardig nieuw product koopt) inleveren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CP-F150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CP-F150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag