Gebruiksaanwijzing PIONEER CNSD-350FM UPGRADE AND ADDENDUM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CNSD-350FM. Wij hopen dat dit PIONEER CNSD-350FM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CNSD-350FM te teleladen.


PIONEER CNSD-350FM UPGRADE AND ADDENDUM: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4461 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CNSD-350FM UPGRADE AND ADDENDUM (4439 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CNSD-350FMUPGRADE AND ADDENDUM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Upgrade-instructies en aanvulling op de Bedieningshandleiding 2011 F-serie NAVIGATIE UPGRADE SD-KAART CNSD-350FM CNSD-300FM Deze software upgrade bevat niet enkel een update voor de kaart maar ook nieuwe functionaliteit die bepaalde informatie op een andere manier weergeeft. Daar deze aanpassingen bedoeld zijn om het gebruik te verbeteren voor de meeste gebruikers, wijzen Pioneer en haar licentieverstrekkers elke garantie of aansprakelijkheid voor schade in verband met deze wijzigingen af. Nederlands 2 Nl Nl 3 4 Nl Nl 5 6 Nl Nl 7 8 Nl Inhoudsopgave Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer-product. Lees de instructies in deze handleiding goed door zodat u het toestel op de juiste manier leert te bedienen. Instructies voor het uitvoeren van de upgrade Het upgradeproces van het navigatiesysteem 23 Voorbereidingen voor de upgrade 23 ­ Controleren van het toestelnummer 23 ­ Controleren van de huidige versie 23 ­ Verkrijgen van het wachtwoord voor de verificatie 24 Upgradeprocedures 24 ­ Upgraden van het softwareprogramma en de kaart-database 24 ­ Controleren of de upgrade correct voltooid is 25 ­ De software voor de Bluetooth draadloze technologie updaten 26 Wijzigingen in de programmatuur na de upgrade Navigatiefuncties 27 ­ Wegwijzer en aanbevolen rijbaan 27 ­ De kaartmodus kiezen 27 ­ Verbergen van de regelaars voor de kantel- en draaihoek 28 ­ POI's in de buurt van het adres zoeken 28 AV-functies 29 ­ Een fragment in de lijst selecteren 29 Menu-instellingen 29 ­ Textuurpolygonen 29 ­ POI instellingen 29 ­ Weergegeven informatie 30 ­ Beheer Routelog 30 ­ Gewijzigde standaardinstellingen 31 Fabrieksinstellingen herstellen 31 ­ Instellingen die gewist worden 32 Verhelpen van storingen Problemen met de procedures voor het bijwerken 34 Meldingen bij de procedures voor het bijwerken 34 Nl Belangrijk !De schermafbeeldingen die in de voorbeelden worden getoond kunnen verschillen van de feitelijke schermafbeeldingen. De feitelijke schermafbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om verbeteringen in de prestaties en de functies te bewerkstelligen. [. . . ] 7 De eindgebruiker is aansprakelijk jegens Ordnance Survey in geval van ontdekking van schending van voornoemde voorwaarden. 02 Betreffende accountantsonderzoeken Ordnance Survey en/of het National Audit Office heeft het recht de boeken of accounts van de eindgebruiker rechtstreeks te onderzoeken, zodat Ordnance Survey het recht heeft tot onderzoek met betrekking tot elke willekeurige leverancier van producten en/of diensten die gelicentieerde Tele Atlas producten bevatten en/of de afgeleiden hiervan. 8 Aanvullende bepalingen uitsluitend met betrekking tot de gegevens van Noorwegen. Het is verboden voor de eindgebruiker om de Tele Atlas® MultNet® gegevens van Noorwegen te gebruiken voor het creëren van uitgedraaide of digitale kaarten voor algemeen gebruik, vergelijkbaar met de nationale basisproducten van de Norwegian Mapping Authority. 9 Aanvullende bepalingen voor Tele Atlas® Premium Points of Interest (de "POI's"). Met betrekking tot de POI gelicentieerde Tele Atlas producten: (De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op producten die Tele Atlas® Premium Points of Interest bevatten. ) De eindgebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij/zij niet: (a) behalve als specifiek anders is vermeld, POI gelicentieerde Tele Atlas producten licentieert of op andere wijze levert aan derden met het doel tot wederverkoop, sublicentiëren, redistributie of met het doel tot compilatie, verbetering, verificatie, aanvulling op of verwijdering van een mailinglijst of een geografisch bestand, handelsbestand, zakelijk bestand, geclassificeerd bestand, of advertenties die verkocht, verhuurd, gepubliceerd of op enigerlei andere wijze aan derden worden geleverd; (b) de POI gelicentieerde Tele Atlas producten beschikbaar stelt in een online-omgeving, tenzij deze juist beveiligd en/of versleuteld zijn om ongeoorloofde toegang tot de POI gelicentieerde Tele Atlas producten te voorkomen; en Nl 19 Licentieovereenkomst Hoofdstuk 02 Licentieovereenkomst (c) de POI gelicentieerde Tele Atlas producten gebruikt, geheel of gedeeltelijk, als een factor om (i) de geschiktheid te bepalen van een persoon voor een krediet of verzekering; (ii) het assureren van een individuele verzekering; (iii) het evalueren van een persoon voor een functie, promotie, overplaatsing of behoud als werknemer; (iv) het bepalen van een iemand's geschiktheid voor een licentie of andere zaak gesubsidieerd door een publieke autoriteit; of (v) het benaderen van overlevenden van overleden personen. (d) mailing- of telemarketing-lijsten creëert tenzij dit in deze overeenkomst is toegestaan. (e) de eindgebruiker slaat de POI gelicentieerde Tele Atlas producten achter firewalls op internet op en implementeert een systeem om (i) de integriteit van de POI gelicentieerde Tele Atlas producten te beschermen; (ii) de toegang tot de POI gelicentieerde Tele Atlas producten te regelen en (iii) ongeoorloofd gebruik of kopiëren van POI gelicentieerde Tele Atlas producten te voorkomen. 10 Aanvullende bepalingen voor Tele Atlas producten gelicentieerd met het Tele Atlas® merkicoon (het "Merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product"): (De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op producten die Tele Atlas producten gelicentieerd met het Tele Atlas® merkicoon bevatten. ) a Het gebruik door de eindgebruiker van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product of een gedeelte hiervan, is uitsluitend beperkt tot gebruik met als doel het verhogen van de waarde en/of het gebruik van de spatiale vectorgegevens die bij Tele Atlas zijn geleverd of gemaakt. Niettegenstaande eventuele tegenstrijdige bepalingen hierin, of in een aanhangsel of stuk dat hierop betrekking heeft, zal onder geen enkele omstandigheid een eindgebruiker het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product of een gedeelte hiervan gebruiken samen met of in verband met spatiale vectorgegevens geleverd of gemaakt door een andere partij dan Tele Atlas. De eindgebruiker mag alleen iconen, merknamen, logo's, handelsmerken en andere voorzieningen binnen (en niet gescheiden van) de kaartgegevens gebruiken. Bovendien mag de eindgebruiker de kleur, vorm, grootte en oriëntatie van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product zoals geleverd aan de eindgebruiker niet modificeren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tele Atlas. b De eindgebruiker gaat ermee akkoord dat het gebruik van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product onderhevig is aan de bepalingen en voorwaarden beschreven in deze overeenkomst en dat er mogelijk aanvullende bepalingen, voorwaarden en beperkingen van derden komen voor het gebruik van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product, welke aan de eindgebruiker bekend zullen worden gemaakt in de release notes van het afgeleide product. 11 Opmerkingen over copyright. De eindgebruiker moet de weergave toestaan van de vereiste copyright-informatie voor de gelicentieerde Tele Atlas producten op het opstartscherm, in de programmabroncode, op het opslagmedium, op de verpakking, in het "Help/Info" gedeelte, in de bedieningshandleiding en in elk ander weergegeven of gedrukte kaartbeeld, voor elk afgeleid product dat gebaseerd is op: 1 Tele Atlas® MultiNet® Europa. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "Data Source © 2011 Tele Atlas B. V. "; en, in aanvulling hierop, "gebaseerd op": a Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Oostenrijk. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "© BEV, GZ 1368/ 2003. " b Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Denemarken. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "© DAV, inbreuk op deze copyrights resulteert in wettelijke vervolging. " 20 Nl Hoofdstuk Licentieovereenkomst c Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Frankrijk. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "© IGN France. ", "Michelin data © Michelin 2011" d Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Groot-Brittannië (exclusief Noord-Ierland). Vanaf de ingangsdatum is het volgende van toepassing: Dit product bevat kaartgegevens waarvoor licentie is afgegeven door Ordnance Survey met de toestemming van de Controller van Her Majesty's Stationery Office. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "Ordnance Survey van Noord-Ierland. " f Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Noorwegen. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions. " g Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Rusland: Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "© Roskartographia" h Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Zwitserland. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "© Swisstopo. " i Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Nederland. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006. " 02 van deze overeenkomst worden gehandhaafd. [. . . ] 3 Tip de gewenste routelog aan in de lijst. 1 Tip [Kaart visueel] in het "Instellingen navig. " menu aan. 3 Tip de toets rechts van "Veld A:" aan om de opties weer te geven. Er verschijnen meer details over de routelog. p Door [Exporteer alle] aan te tippen worden in een keer alle opgeslagen routelogs geëxporteerd naar het externe geheugenapparaat (USB of SD). 30 Nl Hoofdstuk Wijzigingen in de programmatuur na de upgrade 4 Tip de gewenste toets aan om de bedieningsfunctie te selecteren. 2 Tip [Fabrieksinstellingen herstellen] of [Verwijder gebruikersinformatie] aan. 05 Wijzigingen in de programmatuur na de upgrade Verwijder alle: Tip deze toets aan om alle routelogs te verwijderen. p Aangezien het wissen van de gegevens niet ongedaan kan worden gemaakt, moet u goed opletten dat u niet de verkeerde gegevens wist. Gewijzigde standaardinstellingen Menu-instellingen Menu items Camera achter AV1 Input Waarschuwen bij snelheidsoverschrijding MUTE Input/GUIDE Voor de upgrade Uit Uit Aan MUTE Na de upgrade Aan iPod Uit ATT 3 Tip [OK] aan. Het navigatiesysteem zal nu opnieuw starten. Fabrieksinstellingen herstellen U kunt verschillende instellingen die geregistreerd zijn in het navigatiesysteem resetten en het toestel terugzetten op de standaard- of fabrieksinstellingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CNSD-350FM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CNSD-350FM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag