Gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-80MT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-80MT. Wij hopen dat dit PIONEER CNDV-80MT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-80MT te teleladen.


PIONEER CNDV-80MT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (999 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CNDV-80MT (903 ko)
   PIONEER CNDV-80MT annexe 1 (810 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CNDV-80MT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MAN-CNDV-80T-DU. fm Page 1 Wednesday, April 30, 2008 3:33 PM 2008 DVD NAVIGATIE UPGRADE DISC NEDERLANDS Bedieningshandleiding aanvulling CNDV-80MT Deze aanvulling op de bedieningshandleiding kan gebruikt worden voor de upgrade van de volgende modellen: AVIC-800DVD, AVIC-8DVDII, AVIC-8DVD, AVIC-900DVD, AVIC-9DVDII, AVIC-9DVD Uitgegeven door Pioneer Corporation. Alle rechten voorbehouden. <KMZHX> <08D00000> Gedrukt in België <CRB2826-A> EW MAN-CNDV-80T-DU MAN-CNDV-80T-DU. fm Page 2 Wednesday, April 30, 2008 3:33 PM Instructies voor de upgrade De schermen in de voorbeelden kunnen verschillen van de reële schermen. De werkelijk schermen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing om de prestatie en de functionaliteit te verbeteren. Modellen die bijgewerkt worden Deze discs kunnen gebruikt worden voor de volgende modellen: AVIC-800DVD, AVIC-8DVDII, AVIC-8DVD, AVIC900DVD, AVIC-9DVDII, AVIC-9DVD Scherm compatibiliteit U hebt een A/V ontvanger of display met een toetsenpaneel nodig om dit programma te gebruiken. Zorg ervoor dat u een display gebruikt dat geschikt is voor het systeem. [. . . ] De eindgebruiker aanvaardt de verplichting om Ordnance Survey op verzoek informatie te verschaffen omtrent het soort producten en/of diensten dat zij produceren met de licentieproducten en/of afgeleiden hiervan. U bent aansprakelijk jegens Ordnance Survey in geval van ontdekking van schending van de voornoemde voorwaarden. 9. Aanvullende bepalingen met betrekking tot de data, uitsluitend van toepassing in Noorwegen. Het is verboden de data te gebruiken voor het creëren van uitgedraaide of digitale kaarten voor algemeen gebruik, vergelijkbaar met de nationale basisproducten van de Norwegian Mapping Authority. (Afgeleide producten van de data van Noorwegen worden beschouwd als vergelijkbaar met de nationale basisproducten van de Norwegion Mapping Authority als dergelijke afgeleide producten een regionaal of nationaal gebied dekken en tegelijkertijd dezelfde inhoud, schaal en formaat hebben als de nationale basisproducten van de Norwegian Mapping Authority. ) 10. Aanvullende bepalingen met betrekking tot de data, uitsluitend van toepassing in Polen. Het is verboden de data te gebruiken om uitgedraaide kaarten te creëren. 11. Diversen. Dit is de exclusieve en volledige overeenkomst tussen de licentieverleners en u met betrekking tot dit onderwerp. Niets in deze overeenkomst schept een joint venture, partnership of hoofdvertegenwoordiging tussen de licentieverlener en u. De alinea's 2-4 en 6-11 zullen na de vervaldatum of beëindiging van deze overeenkomst worden gehandhaafd. Deze overeenkomst mag uitsluitend door PIONEER worden geamendeerd of gewijzigd. U mag deze overeenkomst of een deel daarvan niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PIONEER. U erkent en begrijpt dat de data vatbaar kunnen zijn voor exportbeperkingen en u gaat ermee akkoord zich te houden aan de toepasselijke exportwetgeving. In het geval dat een bepaling of een gedeelte van een bepaling van deze overeenkomst als ongeldig, onwettig of niet uitvoerbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling of gedeelte daarvan uit deze overeenkomst geschrapt en blijft de rest van deze overeenkomst zo veel mogelijk geldig, wettig en uitvoerbaar. Kennisgevingen onder deze overeenkomst dienen per koerier te wordt afgeleverd bij PIONEER, t. a. v. Aanvullende bepalingen met betrekking tot de data, uitsluitend van toepassing in Denemarken. Het is verboden de data te gebruiken voor het creëren van kaarten in telefoongidsen of op telefoongidsen gelijkende producten (bijv. adressenbestanden), inclusief dergelijke producten in digitale vorm. MAN-CNDV-80T-DU. fm Page 7 Wednesday, April 30, 2008 3:33 PM Over de Database Gegevens voor de kaart database · Deze database werd uitgewerkt en opgeslagen tot mei 2007. Het is mogelijk dat wijzigingen aan straten/wegen na deze datum niet opgenomen werden in de database. · Het is strikt verboden deze kaart deels of in zijn geheel te reproduceren of te gebruiken zonder de toelating van de houder van de auteursrechten. · Als het lokale verkeersreglement of omstandigheden afwijken van deze gegevens moet u de lokale verkeersaanduidingen (zoals wegaanduidingen, etc. ) en voorwaarden (bijv. · De gegevens met betrekking tot de verkeersregeling die in de kaart database worden gebruikt zijn alleen van toepassing op standaard passagiersvoertuigen. Denk eraan dat de voorschriften voor grotere voertuigen of motorfietsen en andere niet standaard voertuigen niet opgenomen werden in de database. Auteursrecht Data Source © 2008 Tele Atlas © BEV, GZ 1368/2003 © DAV © IGN France Michelin data © Michelin 2008 © Ordnance Survey van Noord-Ierland © Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration © Mapsolutions © Swisstopo Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008 © Roskartographia Dit product bevat kaartgegevens waarvoor licentie is afgegeven door Ordnance Survey, met de toestemming van de Controller van Her Majesty's Stationery Office. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Andere voorzorgsmaatregelen Indien zich problemen voordoen Mocht het Navigatiesysteem niet naar behoren functioneren, raadpleeg dan uw dealer of de dichtstbijzijnde Pioneer onderhoudsdienst. Bezoek onze website Bezoek ons op de volgende site: · Registreer uw product. We bewaren de details van uw aankoop in onze bestanden zodat wij u kunnen helpen naar deze informatie te verwijzen indien deze door uw verzekering aangevraagd wordt bij een diefstal of verlies. MAN-CNDV-80T-DU. fm Page 8 Wednesday, April 30, 2008 3:33 PM Overzicht handleiding Deze handleiding is een bijlage dat de punten samenvat die vernieuwd worden na de upgrade van uw navigatiesysteem met CNDV-80MT. [. . . ] Zoom uit. Deze functie is niet beschikbaar met de huidige wegenkaart. Er kon geen routeprofiel worden gemaakt omdat de uitgestippelde route door gebieden gaat die niet op de DVD kaartdisc zijn opgeslagen. Als de huidige positie een zone die niet op de DVD kaartdisc zijn opgeslagen is en een poging werd ondernomen in te zoomen en de schaal 500 m of meer te maken. Als de huidige positie een zone die niet op de DVD kaartdisc zijn opgeslagen is en een poging werd ondernomen in te zoomen en de schaal 500 m of meer te maken. Stel de bestemming of viapunten in in de zones in die opgeslagen zijn op de DVD kaartdisc, of vervang de DVD kaartdisc en voer de zoekopdracht opnieuw uit. Plaats de DVD kaartdisc en probeer het opnieuw. Zoom opnieuw in nadat het voertuig verplaatst werd naar een zone in die opgeslagen zijn op de DVD kaartdisc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CNDV-80MT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CNDV-80MT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag