Gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-800HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-800HD. Wij hopen dat dit PIONEER CNDV-800HD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-800HD te teleladen.


PIONEER CNDV-800HD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1718 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CNDV-800HD (230 ko)
   PIONEER CNDV-800HD annexe 1 (341 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CNDV-800HD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CRB2839A_EW_Ned_Sep. fm 1 2008 HDD NAVIGATIE UPGRADE DISC Upgrade instructies en Bedieningshandleiding aanvulling CNDV-800HD Bericht aan alle gebruikers · DE GELEVERDE "MEDIA NUMBER CARD" NIET VERLIEZEN. Als u de "MEDIA NUMBER CARD" verliest, kan "MEDIA NUMBER" niet opnieuw aangemaakt worden. De kaart is noodzakelijk als bewijs van de authenticiteit als onderhoud vereist is (inclusief herstel). · Dit pakket is uniek en kan slechts op een toestel geïnstalleerd worden. [. . . ] Aanvullende bepalingen met betrekking tot de data, uitsluitend van toepassing in Polen. Het is verboden de data te gebruiken om uitgedraaide kaarten te creëren. 11. Diversen. Dit is de exclusieve en volledige overeenkomst tussen de licentieverleners en u met betrekking tot dit onderwerp. Niets in deze overeenkomst schept een joint venture, partnership of hoofdvertegenwoordiging tussen de licentieverlener en u. De alinea's 2-4 en 6-11 zullen na de vervaldatum of beëindiging van CRB2839A_EW_Ned_Sep. fm 6 Auteursrecht Data Source © 2008 Tele Atlas © BEV, GZ 1368/2003 © DAV © IGN France Michelin data © Michelin 2008 © Ordnance Survey van Noord-Ierland © Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration © Mapsolutions © Swisstopo Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008 © Roskartographia Dit product bevat kaartgegevens waarvoor licentie is afgegeven door Ordnance Survey, met de toestemming van de Controller van Her Majesty's Stationery Office. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Items instellen die u wilt verwijderen en initialiseren De volgende instellingen en elementen worden gewist of hersteld naar de standaard na de bijwerking. (De instellingen en elementen die hieronder niet vermeld staan, worden behouden. ) Kaartfunctie: Weergavemodus en schaalinstelling op de kaart, richting van de kaart Route instelling: Huidige route en begeleidingstatus [Bestemming] menu: · De geschiedenis van de "Auto invulfunctie" voor steden en straten · Sorteervolgorde geselecteerd [Adresboek] · De instellingen van [Opties]([Overzicht route]) [Info/Telefoon] menu: [Verkeersinstellingen] [Kaart] menu: Alle instellingen Andere voorzorgsmaatregelen Indien zich problemen voordoen · Mocht het Navigatiesysteem niet naar behoren functioneren, raadpleeg dan uw dealer of de dichtstbijzijnde Pioneer onderhoudsdienst. · De "MEDIA NUMBER CARD" is noodzakelijk als bewijs van de authenticiteit als onderhoud vereist is (inclusief herstel). Indien reparatie van het navigatiesysteem vereist is, kunnen de bijgewerkte gegevens niet gecompenseerd worden als u de "MEDIA NUMBER CARD" niet indient. [Instellingen] menu: [Volume], [Regionale instellingen](behalve voor [Taal]) [Voertuigdynamica]: Rechter en linker metertype, [Stijl aanpassen] Overige: Geleerde gegevens gebruikt in [Route aanleren] De gebruikergegevens opgeslagen op de harde schijf van het toestel kunnen gewist worden indien onverwachte fouten optreden tijdens de installatie van de software. Pioneer is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of het niet beschikbaar zijn van gebruikersgegevens. CRB2839A_EW_Ned_Sep. fm 7 Bezoek onze website Bezoek ons op de volgende site: 1 2 Bereid zowel "MEDIA NUMBER" (Medianummer) als "DEVICE NUMBER" (Toestelnr. ) voor. Voor de bewerking voor het verlenen van het wachtwoord, volgt u de instructies op de website. · Registreer uw product. We bewaren de details van uw aankoop in onze bestanden zodat wij u kunnen helpen naar deze informatie te verwijzen indien deze door uw verzekering aangevraagd wordt bij een diefstal of verlies. STAP 1; Voorbereiding noodzaak van de upgrade Bezig met controleren "Toestelnr. " Ten eerste, controleer "DEVICE NUMBER" (Toestelnr. , # toestel) van uw navigatiesysteem voor latere procedures. Om "Toestelnr. " weer te geven, voert u de volgende procedures uit. 3 Sla het wachtwoord op dat u ontvangen hebt. Bewaar uw wachtwoord om vergissingen achteraf te vermijden. 1 2 3 STAP 2; Upgrade procedures Dit hoofdstuk beschrijft de upgradeprocedures voor uw navigatiesysteem. Schakel uw navigatiesysteem in. [Instellingen] [Hardware] [Scherm informatie onderhoud] Noteer uw "Toestelnr. " op de geleverde "MEDIA NUMBER CARD" om vergissingen te vermijden. Belangrijke opmerking: De bijwerking bestaat uit twee fases. Fase 1: De database bijwerken 4 Noteer ook de "Versie" informatie die dient om de voltooiing van de bijwerking te bevestigen. Het wachtwoord voor authentificatie Voor de upgrade is een uniek wachtwoord noodzakelijk dat online uitgegeven wordt. De onderstaande informatie is vereist tijdens de procedure voor het verlenen van het wachtwoord. -- "MEDIA NUMBER" (Medianummer) afgedrukt op geleverde "MEDIA NUMBER CARD" -- "DEVICE NUMBER" (Toestelnr. ) als uw navigatiesysteem In deze fase moet u op de volgende punten letten: -- Alle andere functies dan AM en FM worden tijdens de update uitgeschakeld. U kunt vereenvoudigde bewerkingen uitvoeren met de TRK (/) toets en de VOL (/) toets. (We raden aan de AV signaalbron te wijzigen in AM of FM voor u de bijwerking start. ) -- De bijwerking duurt ongeveer 3 uur in totaal. -- Als u het contact uitschakelt (het navigatiesysteem schakelt uit) of de upgrade disc verwijdert, wordt de bijwerking hervat de volgende maal dat het navigatiesysteem inschakelt of de disc opnieuw ingevoerd wordt. CRB2839A_EW_Ned_Sep. fm 8 Fase 2; Het systeemprogramma bijwerken 3 Druk op OPEN CLOSE toets en voer de upgrade disc in de Disclaadsleuf. Het bericht verschijnt met de bevestiging de bijwerking al of niet te starten. Als dit bericht niet verschijnt, verwijdert u de disc en geeft u de kaart van de huidige positie weer. Daarna voert u de disc opnieuw in. In deze fase moet u op de volgende punten letten: -- Geen functies beschikbaar. [. . . ] De huidige uitspraak verschijnt in het tekstvak (indien al ingesteld). De gegevens die u vastlegt worden geregistreerd en "Telefoonboekitem bewerken" verschijnt. [Herhaal]: U kunt de uitspraak van de naam die u heeft ingevoerd opnieuw bevestigen. Voorzorgsmaatregelen bij het wijzigen van het Welkomscherm Hieronder ziet u het standaard Welkomscherm voor het navigatiesysteem. [Pioneer Original] 3 Het tijdsverschil instellen Het tijdsverschil kan worden ingesteld van ­ 4 tot +9 uur. Als een andere foto dan de hierboven weergegeven voordien ingesteld werd (zoals een foto van de verdeler of een andere bron) kunt u het Welkomscherm eenmalig wijzigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CNDV-800HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CNDV-800HD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag