Gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-70M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-70M. Wij hopen dat dit PIONEER CNDV-70M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-70M te teleladen.


PIONEER CNDV-70M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (919 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CNDV-70M (843 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CNDV-70M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MAN-CNDV-70M-DU. fm Page 1 Wednesday, June 27, 2007 10:57 AM 2007 DVD NAVIGATIE UPGRADE DISC Bedieningshandleiding aanvulling CNDV-70M Uitgegeven door Pioneer Corporation. Alle rechten voorbehouden. <KKYHX> <07F00000> Gedrukt in België <CRB2480-A> EW MAN-CNDV-70M-DU MAN-CNDV-70M-DU. fm Page 2 Wednesday, June 27, 2007 10:57 AM Instructies voor de upgrade De schermen in de voorbeelden kunnen verschillen van de reële schermen. De werkelijk schermen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing om de prestatie en de functionaliteit te verbeteren. -- De iPod functies Voor klanten die het AVIC-X1 model gebruiken Als u het AVIC-X1 model bijwerkt met deze disc worden verschillende wijzigingen uitgevoerd, inclusief wijzigingen aan de menu configuratie. Met betrekking tot de andere bewerkingen dan die beschreven in deze handleiding verwijzen wij u naar de handleiding voor AVIC-X1R en gebruik deze als uw voornaamste referentiemateriaal. [. . . ] (Afgeleide producten van de data van Noorwegen worden beschouwd als vergelijkbaar met de nationale basisproducten van de Norwegion Mapping Authority als dergelijke afgeleide producten een regionaal of nationaal gebied dekken en tegelijkertijd dezelfde inhoud, schaal en formaat hebben als de nationale basisproducten van de Norwegian Mapping Authority. ) 10. Aanvullende bepalingen met betrekking tot de data, uitsluitend van toepassing in Polen. Het is verboden de data te gebruiken om uitgedraaide kaarten te creëren. 11. Diversen. Dit is de exclusieve en volledige overeenkomst tussen de licentieverleners en u met betrekking tot dit onderwerp. Niets in deze overeenkomst schept een joint venture, partnership of hoofdvertegenwoordiging tussen de licentieverlener en u. Deze overeenkomst wordt beheerd door de internationale wetgeving van De alinea's 2-4 en 6-11 zullen na de vervaldatum of beëindiging van deze overeenkomst worden gehandhaafd. Deze overeenkomst mag uitsluitend door PIONEER worden geamendeerd of gewijzigd. U mag deze overeenkomst of een deel MAN-CNDV-70M-DU. fm Page 6 Wednesday, June 27, 2007 10:57 AM daarvan niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PIONEER. U erkent en begrijpt dat de data vatbaar kunnen zijn voor exportbeperkingen en u gaat ermee akkoord zich te houden aan de toepasselijke exportwetgeving. In het geval dat een bepaling of een gedeelte van een bepaling van deze overeenkomst als ongeldig, onwettig of niet uitvoerbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling of gedeelte daarvan uit deze overeenkomst geschrapt en blijft de rest van deze overeenkomst zo veel mogelijk geldig, wettig en uitvoerbaar. Kennisgevingen onder deze overeenkomst dienen per koerier te wordt afgeleverd bij PIONEER, t. a. v. Legal Department. Auteursrecht Data Source © 2007 Tele Atlas © BEV, GZ 1368/2003 © DAV © IGN France Michelin data © Michelin 2007 © Ordnance Survey van Noord-Ierland © Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration © Mapsolutions © Swisstopo Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2007 "Deze data zijn goedgekeurd door het Turkse leger op gezag van de ministerraad van Turkije". © Roskartographia Dit product bevat kaartgegevens waarvoor licentie is afgegeven door Ordnance Survey, met de toestemming van de Controller van Her Majesty's Stationery Office. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Over de Database Gegevens voor de kaart database · Deze database werd ontwikkeld en opgeslagen tot april 2006. Het is mogelijk dat wijzigingen aan straten/wegen na deze datum niet opgenomen werden in de database. · Het is strikt verboden deze kaart deels of in zijn geheel te reproduceren of te gebruiken zonder de toelating van de houder van de auteursrechten. · Als het lokale verkeersreglement of omstandigheden afwijken van deze gegevens moet u de lokale verkeersaanduidingen (zoals wegaanduidingen, etc. ) en voorwaarden (bijv. · De gegevens met betrekking tot de verkeersregeling die in de kaart database worden gebruikt zijn alleen van toepassing op standaard passagiersvoertuigen. Denk eraan dat de voorschriften voor grotere voertuigen of motorfietsen en andere niet standaard voertuigen niet opgenomen werden in de database. Andere voorzorgsmaatregelen Indien zich problemen voordoen Mocht het Navigatiesysteem niet naar behoren functioneren, raadpleeg dan uw dealer of de dichtstbijzijnde Pioneer onderhoudsdienst. Bezoek onze website Bezoek ons op de volgende site: · Registreer uw product. We bewaren de details van uw aankoop in onze bestanden zodat wij u kunnen helpen naar deze informatie te verwijzen indien deze door uw verzekering aangevraagd wordt bij een diefstal of verlies. MAN-CNDV-70M-DU. fm Page 7 Wednesday, June 27, 2007 10:57 AM Vernieuwde punten in deze bijwerking Als u uw navigatiesysteem bijwerkt op basis van deze disc ondergaat het systeem de volgende wijzigingen; Eenvoudige bewerking voor uitgebreide dekking (landselectietabel) Het scherm waar u een land kunt selecteren dat u wilt opzoeken tijdens een zoekfase ("Landselectietabel") wordt gewijzigd in een tabelformaat conform met een grotere dekkingszone. Selecteer een land dat u wilt opzoeken in de tabel. Geselecteerd land Vernieuwing van de kaart database De kaart database wordt gewijzigd. Uitgebreide informatie over voorzieningen voor het zoeken naar categorieën U kunt uw bestemming zoeken vanuit alle gebieden. De categorieën die u kunt gebruiken voor spraakherkenning worden ook gewijzigd. Raadpleeg de spraakhulp voor de categorieën die u kunt vocaliseren. [. . . ] Zoom in. · Wijzig de in te stellen geheugen zone in de zones in die opgeslagen zijn op de DVD kaartdisc. De kaart wordt automatisch weergegeven op de schaal die in de DVD navimodus was ingesteld voordat er werd overgegaan naar de memory-navimodus. Als de gewenste schaal niet kan worden geselecteerd, leg dan de DVD kaartdisc in en wijzig de schaal. Fout in geheugentoegang. Deze functie is niet beschikbaar met de huidige wegenkaart. · Maak de disc schoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CNDV-70M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CNDV-70M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag