Gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-700HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-700HD. Wij hopen dat dit PIONEER CNDV-700HD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-700HD te teleladen.


PIONEER CNDV-700HD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1660 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CNDV-700HD (1329 ko)
   PIONEER CNDV-700HD (1329 ko)
   PIONEER CNDV-700HD UPGRADE INSTRUCTIONS (495 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CNDV-700HD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CRB2472A_EW_Ned_Sep. fm Page 1 Tuesday, April 24, 2007 12:53 PM 2007 HDD NAVIGATIE UPGRADE DISC Upgrade instructies en Bedieningshandleiding aanvulling CNDV-700HD Bericht aan alle gebruikers · DE GELEVERDE "MEDIA NUMBER CARD" NIET VERLIEZEN. Als u de "MEDIA NUMBER CARD" verliest, kan "MEDIA NUMBER" niet opnieuw aangemaakt worden. De kaart is noodzakelijk als bewijs van de authenticiteit als onderhoud vereist is (inclusief herstel). · Dit pakket is uniek en kan slechts op een toestel geïnstalleerd worden. [. . . ] · Als het lokale verkeersreglement of omstandigheden afwijken van deze gegevens moet u de lokale verkeersaanduidingen (zoals wegaanduidingen, etc. ) en voorwaarden (bijv. · De gegevens met betrekking tot de verkeersregeling die in de kaart database worden gebruikt zijn alleen van toepassing op standaard passagiersvoertuigen. Denk eraan dat de voorschriften voor grotere voertuigen of motorfietsen en andere niet standaard voertuigen niet opgenomen werden in de database. Andere voorzorgsmaatregelen Indien zich problemen voordoen · Mocht het Navigatiesysteem niet naar behoren functioneren, raadpleeg dan uw dealer of de dichtstbijzijnde Pioneer onderhoudsdienst. · De "MEDIA NUMBER CARD" is noodzakelijk als bewijs van de authenticiteit als onderhoud vereist is (inclusief herstel). Indien reparatie van het navigatiesysteem vereist is, kunnen de bijgewerkte gegevens niet gecompenseerd worden als u de "MEDIA NUMBER CARD" niet indient. Gracenote® Database · Een deel van de gegevens kon niet opgehaald worden. De inhoud van de gegevens in de 5 CRB2472A_EW_Ned_Sep. fm Page 6 Tuesday, April 24, 2007 12:53 PM Items instellen die u wilt verwijderen en initialiseren De volgende instellingen en elementen worden gewist of hersteld naar de standaard na de bijwerking. (De instellingen en elementen die hieronder niet vermeld staan, worden behouden. ) kunnen helpen naar deze informatie te verwijzen indien deze door uw verzekering aangevraagd wordt bij een diefstal of verlies. STAP 1; Voorbereiding noodzaak van de upgrade Bezig met controleren "Toestelnr. " Ten eerste, controleer "DEVICE NUMBER" (Toestelnr. , # toestel) van uw navigatiesysteem voor latere procedures. Om "Toestelnr. " weer te geven, voert u de volgende procedures uit. Kaartfunctie: Weergavemodus en schaalinstelling op de kaart, richting van de kaart Route instelling: Huidige route en begeleidingstatus 1 2 3 Schakel uw navigatiesysteem in. [Instellingen] [Hardware] [Scherm informatie onderhoud] Noteer uw "Toestelnr. " op de geleverde "MEDIA NUMBER CARD" om vergissingen te vermijden. [Bestemming] menu: · De geschiedenis van de "Auto invulfunctie" voor steden en straten · Sorteervolgorde geselecteerd [Adresboek] · De instellingen van [Opties]([Overzicht route]) [Info/Telefoon] menu: [Verkeersinstellingen] [Kaart] menu: Alle instellingen 4 [Instellingen] menu: [Volume], [Regionale instellingen](behalve voor [Taal]) Noteer ook de "Versie" informatie die dient om de voltooiing van de bijwerking te bevestigen. [Voertuigdynamica]: Rechter en linker metertype, [Stijl aanpassen] Het wachtwoord voor authentificatie Voor de upgrade is een uniek wachtwoord noodzakelijk dat online uitgegeven wordt. De onderstaande informatie is vereist tijdens de procedure voor het verlenen van het wachtwoord. -- "MEDIA NUMBER" (Medianummer) afgedrukt op geleverde "MEDIA NUMBER CARD" -- "DEVICE NUMBER" (Toestelnr. ) als uw navigatiesysteem Overige: Geleerde gegevens gebruikt in [Route aanleren] De gebruikergegevens opgeslagen op de harde schijf van het toestel kunnen gewist worden indien onverwachte fouten optreden tijdens de installatie van de software. Pioneer is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of het niet beschikbaar zijn van gebruikersgegevens. 1 2 Bereid zowel "MEDIA NUMBER" (Medianummer) als "DEVICE NUMBER" (Toestelnr. ) voor. Voor de bewerking voor het verlenen van het wachtwoord, volgt u de instructies op de website. Bezoek onze website Bezoek ons op de volgende site: · Registreer uw product. We bewaren de details van uw aankoop in onze bestanden zodat wij u 6 CRB2472A_EW_Ned_Sep. fm Page 7 Tuesday, April 24, 2007 12:53 PM 3 Sla het wachtwoord op dat u ontvangen hebt. Bewaar uw wachtwoord om vergissingen achteraf te vermijden. Fase 2; Het systeemprogramma bijwerken STAP 2; Upgrade procedures Dit hoofdstuk beschrijft de upgradeprocedures voor uw navigatiesysteem. In deze fase moet u op de volgende punten letten: -- Geen functies beschikbaar. -- Schakel NOOIT de motor van uw voertuig of de stroomtoevoer van het navigatiesysteem uit tot de installatie voltooid is. Als u de stroom uitschakelt in deze fase kan dit een defect of storing van het navigatiesysteem veroorzaken. Belangrijke opmerking: De bijwerking bestaat uit twee fases. Fase 1: De database bijwerken 1 In deze fase moet u op de volgende punten letten: -- Alle andere functies dan AM en FM worden tijdens de update uitgeschakeld. U kunt vereenvoudigde bewerkingen uitvoeren met de TRK (/) toets en de VOL (/) toets. (We raden aan de AV signaalbron te wijzigen in AM of FM voor u de bijwerking start. ) -- De bijwerking duurt ongeveer 3 uur in totaal. -- Als u het contact uitschakelt (het navigatiesysteem schakelt uit) of de upgrade disc verwijdert, wordt de bijwerking hervat de volgende maal dat het navigatiesysteem inschakelt of de disc opnieuw ingevoerd wordt. Parkeer uw auto op een veilige plaats. Laat het contact in de "ACC" stand en zorg ervoor dat de handrem aangetrokken is. [. . . ] De gegevens die u vastlegt worden geregistreerd en "Telefoonboekitem bewerken" verschijnt. [Herhaal]: U kunt de uitspraak van de naam die u heeft ingevoerd opnieuw bevestigen. Voorzorgsmaatregelen bij het wijzigen van het Splash scherm Hieronder ziet u het standaard Splash scherm voor het navigatiesysteem. [Pioneer Original] 3 Het tijdsverschil instellen Het tijdsverschil kan worden ingesteld van ­ 4 tot +9 uur. Als een andere foto dan de hierboven weergegeven voordien ingesteld werd (zoals een foto van de verdeler of een andere bron) kunt u het Welkomscherm eenmalig wijzigen. U moet de CD-R (RW) gebruiken waarop de foto is opgeslagen om het vorige Welkomscherm te herstellen. DVD weergave Als u of aantipt, wordt de normale weergave hervat op een gewenst punt tijdens voortdurende snel terugspoelen/snel vooruitspoelen ( wanneer of verschijnt. ). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CNDV-700HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CNDV-700HD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag