Gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-50MT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-50MT. Wij hopen dat dit PIONEER CNDV-50MT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-50MT te teleladen.


PIONEER CNDV-50MT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5005 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CNDV-50MT (6000 ko)
   PIONEER CNDV-50MT (5943 ko)
   PIONEER CNDV-50MT annexe 1 (9034 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CNDV-50MT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DU front. fm Page 1 Tuesday, May 3, 2005 10:39 AM Bedieningshandleiding NEDERLANDS DVD Map CNDV-50MT Vergeet niet uw product te registreren op www. pioneer. be of www. pioneer. nl (of www. pioneer-eur. com) Deze Bedieningshandleiding kan voor de volgende modellen worden gebruikt: AVIC-800DVD, AVIC-8DVDII, AVIC-8DVD, AVIC-900DVD, AVIC-9DVDII, AVIC-9DVD DIT EERST LEZEN! Voor gebruikers die het applicatieprogramma bijwerken U heeft een AV hoofd-unit of display met tiptoetspaneel nodig om dit programma te gebruiken. Zorg ervoor dat u een display gebruikt dat geschikt is voor dit systeem. Lees alvorens de CNDV-50MT disc te gebruiken de aanwijzingen op de volgende pagina, omdat de mogelijkheid bestaat dat door de gebruiker geregistreerde en opgeslagen gegevens tijdens het bijwerken verloren gaan. Mocht dit zich voordoen, dan kan de producent hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Bijwerken naar een nieuwere versie pagina 61 DU front. fm Page 2 Tuesday, May 3, 2005 10:39 AM Aanwijzingen voor het bijwerken van het applicatieprogramma van het Navigatiesysteem: · Laat de auto op een veilige plaats stilstaan. [. . . ] Het radiostation selecteren Pagina 43 Tip dit aan, wanneer een route is uitgezet, om na te gaan of er informatie over verkeersopstoppingen over uw route beschikbaar is. Is er geen route uitgezet, tip het dan aan om de verkeersevenementen weer te geven. In dit scherm kunnen de volgende onderwerpen worden geselecteerd: 41 CRB2083A_NEDERLANDS. book Page 42 Tuesday, February 15, 2005 8:33 PM Nieuw : Er wordt een nieuwe route weergegeven op het scherm. OK : Selecteer de route bij die welke op het scherm wordt weergegeven. Als er geen keuze wordt gemaakt, wordt na korte tijd automatisch de huidige route gekozen. Als er geen informatie over verkeersopstoppingen op de route is Als er geen informatie over een verkeersopstopping is, wordt een bericht weergegeven met de mededeling dat er geen informatie over een verkeersopstopping op de route is. In dit scherm kunnen de volgende onderwerpen worden geselecteerd: Lijst : Er verschijnt een lijst met verkeersinformatie. Als er geen informatie over een verkeersopstopping is, gaat het navigatiesysteem niet automatisch over op spraakherkenning. Wanneer de informatie over verkeersopstoppingen handmatig wordt gecontroleerd Door 2 seconden op de toets GUIDE te drukken op de afstandbediening of op het scherm aan te tippen, kunt u nagaan of er verkeersinformatie over verkeersopstoppingen op uw route beschikbaar is. Als er enige informatie is over een verkeersopstopping op uw route, verschijnt er een bericht met de vraag of u een andere route wilt zoeken om de verkeersopstopping te vermijden. Als er geen informatie over verkeersopstoppingen voor de begeleide route is, wordt dit op het scherm en via spraak bekendgemaakt. Weer te geven verkeersinformatie selecteren Selecteer het soort verkeersinformatie dat via het navigatiesysteem dient te worden weergegeven. De hier geselecteerde onderdelen hebben betrekking op de verkeersevenementen en de kaart. 1 Hoofdstuk 3 Tip "Info" aan in het Hoofdmenu, en tip vervolgens "Verkeersinstellingen" aan. Het pictogram van de verkeersinformatie die op dat moment wordt weergegeven, verschijnt op het scherm. Tip "Wijzigen" aan. De navigatievoorzieningen bijwerken Als er een verkeersopstopping op de route is Wanneer er informatie over een verkeersopstopping wordt ontvangen, wordt het bericht met de aankondiging van de verkeersopstopping weergegeven. (Dan is de spraakherkenning automatisch beschikbaar. ) In dit scherm kunnen de volgende onderwerpen worden geselecteerd: Ja : De route wordt herberekend, waarbij rekening wordt gehouden met de verkeersopstopping. Neen : Het bericht verdwijnt en de kaart verschijnt weer op het scherm. Lijst : De lijst met verkeersinformatie over de route wordt afgebeeld. 2 De namen van de weergegeven verkeersinformatie-items en de lijst met pictogrammen verschijnt op het scherm. 3 Tip het verkeersinformatie-item aan dat u wilt weergeven. Er verschijnt een rood vinkje naast de geselecteerde verkeersinformatie. 42 CRB2083A_NEDERLANDS. book Page 43 Tuesday, February 15, 2005 8:33 PM Het huidige geselecteerde RDS-TMC station Alternatieve optie: Kies alle : Alle onderdelen worden in één keer geselecteerd. Tip "Terug" aan als u de geselecteerde verkeersinformatie niet wilt toevoegen. 4 5 Tip "Klaar" aan. Het geselecteerde verkeersinformatiepictogram wordt op het scherm geplaatst. Tip "Terug" aan. Alternatieve optie: Opslaan : Voeg het huidige RDS-TMC station toe in de voorkeuzelijst. Als er al vijf stations in de lijst zijn opgeslagen, selecteer er dan een om overschreven te worden. Als u naar een ander station wilt blijven zoeken, herhaal dan deze procedure. 3 Verkeersopstoppingen van het type stilstaan en rijden, stilstaand verkeer en afgesloten wegen of wegversperringen kunnen niet worden gedeselecteerd en worden altijd weergegeven. Tip "OK" aan. Het menu Info verschijnt weer. Kiezen uit van te voren vastgelegde RDS-TMC stations U kunt maximaal vijf RDS-TMC stations voorselecteren (voorkeuzezender). Uit de lijst met RDSTMC stations, kunt u het station kiezen dat u wilt ontvangen. Hoofdstuk 3 Het radiostation selecteren De RDS-tuner van het navigatiesysteem stemt automatisch af op het radiostation om beschikbare verkeersinformatie (RDS-TMC station) te ontvangen. [. . . ] Shell International Petroleum Company Limited 82 CRB2083A_NEDERLANDS. book Page 83 Tuesday, February 15, 2005 8:33 PM Verklarende woordenlijst Hieronder volgt een beknopte uitleg van de voornaamste termen in deze handleiding. 3D hybride sensor De ingebouwde sensor waardoor het systeem de plaats van uw auto kan bepalen. Door de leerfunctie wordt de precisie verhoogd en de leergegevens kunnen worden opgeslagen in het geheugen. GPS Global Positioning System (Systeem voor wereldwijde plaatsbepaling). Een netwerk van satelieten die voor een aantal doeleinden navigatiesignalen afgeven. Het bepalen van de route Het proces van het bepalen van de ideale route naar een bepaalde locatie; de route wordt automatisch door het systeem bepaald wanneer u een bestemming aangeeft. Huidige locatie De positie van uw voertuig; uw huidige locatie wordt door middel van een rode driehoek weergegeven op de kaart. Adresboek Een lijst met eerder gezochte bestemmingen, viapunten en locaties die handmatig zijn geregistreerd. Menu Afstandsbediening De afstandsbediening voor het systeem ( Hoofdstuk 1 van de "Hardwarehandleiding"). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CNDV-50MT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CNDV-50MT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag