Gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-40MT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-40MT. Wij hopen dat dit PIONEER CNDV-40MT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-40MT te teleladen.


PIONEER CNDV-40MT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3793 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CNDV-40MT (4656 ko)
   PIONEER CNDV-40MT annexe 1 (4656 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CNDV-40MT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 40MT_DU_NEDERLANDS_cover 4/24/04 7:55 AM Page 3 Bedieningshandleiding (voor systemen die via een tiptoetspaneel worden bediend) NEDERLANDS DVD Map CNDV-40MT DIT EERST LEZEN! Voor gebruikers die het applicatieprogramma bijwerken U heeft een AV hoofd-unit of display met tiptoetspaneel nodig om dit programma te gebruiken. Zorg ervoor dat u een display gebruikt dat geschikt is voor dit systeem. Dit programma kan worden gebruikt met de volgende modellen: AVIC-9DVD, AVIC-8DVD, AVIC-9DVDII, AVIC-8DVDII, AVIC-900DVD, AVIC-800DVD Lees alvorens de CNDV-40MT disc te gebruiken de aanwijzingen op de volgende pagina, omdat de mogelijkheid bestaat dat door de gebruiker geregistreerde en opgeslagen gegevens tijdens het bijwerken verloren gaan. Mocht dit zich voordoen, dan kan de producent hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Upgraden naar een nieuwere versie © pagina 61 <40MT_DU> 3 40MT_DU_NEDERLANDS_cover 4/24/04 7:55 AM Page 4 Aanwijzingen voor het bijwerken van het applicatieprogramma van het Navigatiesysteem: · Laat de auto op een veilige plaats stilstaan. [. . . ] Plaatsen zoeken om te registreren Hoofdstuk 2 Is er een zoekactie voltooid, dan wordt er een kaart met de opgegeven locatie in het midden weergegeven. 4 De schaal van de kaart wijzigen en de grootte van het te vermijden gebied bepalen. U kunt de schaal van de kaart ook wijzigen, maar de maximale schaal voor het registreren van te vermijden gebieden is 100m (0, 1 mijl). In dit scherm kunnen de volgende opties worden geselecteerd: Naam wijzigen : Wijzigt de naam. Dit brengt u terug naar het menu Routeopties. 39 40MT_DU_NEDERLANDS. book Page 40 Tuesday, May 11, 2004 5:35 PM Wijzigen : Een opgegeven gebied kan worden gewijzigd. Zie voor de volgende stappen, Stap 3 in het bovenstaande "Een te vermijden gebied registreren" Wissen : Het gekozen te vermijden gebied wissen. De incidenten die al gelezen zijn worden in het wit weergegeven. (Verkeersinformatie zonder informatie over de positie kan niet op een kaart worden gecontroleerd. ) : U kunt de verkeersinformatie sorteren in alfabetische volgorde. : Wanneer er nieuwe verkeersinformatie wordt ontvangen, de actuele informatie wordt gewijzigd of de oude informatie verwijderd, wordt de lijst bijgewerkt om de nieuwe situatie weer te geven. "Alles zien" is alleen beschikbaar voor het bekijken van de incidentenlijst met het nieuwe onderdeel. U kunt "Alles zien" aantippen om de normale lijst met incidenten te bekijken. Verkeersinformatie gebruiken U kunt de verkeersinformatie die wordt uitgezonden via de FM radio door middel van het radiogegevenssysteem (RDS-TMC) op het venster controleren. Als u verkeersinformatie ontvangt, geeft het navigatiesysteem automatisch een pictogram weer waarmee u over de verkeersinformatie wordt geïnformeerd. U kunt er ook voor kiezen de route te herberekenen om een verkeersopstopping te vermijden. (In dit geval wordt bij de routeberekening rekening gehouden met de verkeersinformatie binnen een straal van 150 km (92 mijl) van de huidige locatie. Hoofdstuk 3 Verkeersinformatie bekijken 1 Tip "Info" aan in het hoofdmenu, en tip vervolgens "RDS-TMC" aan. Plaatsen (straatnamen) waar incidenten hebben plaatsgevonden worden weergegeven in de lijst. 1 2 3 5 3 De navigatievoorzieningen bijwerken 2 4 Selecteer een incident dat u nader wilt bekijken. Er wordt nadere informatie over het geselecteerde incident weergegeven. Door een incident aan te tippen dat u wilt zien, kunt u de gedetailleerde informatie over het incident bekijken. Als de informatie niet in één scherm kan worden weergegeven, tip dan of aan om de rest van de informatie te bekijken. Tip "Terug" aan om terug te keren naar de lijst met verkeersinformatie. Afstand tot de locatie 40 40MT_DU_NEDERLANDS. book Page 41 Tuesday, May 11, 2004 5:35 PM Verkeersinformatie op de kaart bevestigen De volgende verkeersgerelateerde informatie wordt op de kaart weergegeven. Informatie over het vermijden van verkeersopstoppingen op de nog af te leggen route Wanneer u de instelling "TMC : Alt. Voorstel" in het menu Route-opties inschakelt en er een verkeersopstopping op uw route is (op een afstand van tenminste 1 km (0, 75 mijl) op een gewone weg), zoekt het navigatiesysteem automatisch naar een mogelijke omweg. Als er een betere route kan worden uitgezet, verschijnt het volgende scherm. De huidige route en een nieuwe mogelijke route ("Huidige" of "Nieuwe") 2 1 4 3 1. Naam van de service provider, het radiostation of de frequentie die momenteel wordt ontvangen. Het radiostation selecteren Pagina 42 Tip dit aan als er een route is berekend, om na te gaan of er verkeersinformatie over uw route beschikbaar is. Is er geen route uitgezet, tip het dan aan om de verkeersevenementen weer te geven. [. . . ] Het volgende viapunt op uw route wordt op de kaart aangegeven door het gele pictogram van een vlag. Begeleidingsstand © DAV, in geval van schending van deze auteursrechten zal tot rechtsvervolging worden overgegaan. © Swisstopo © BEV, GZ 1368/2004 De modus waarin begeleiding wordt gegeven als u naar uw bestemming rijdt; het systeem schakelt automatisch in deze modus zodra de route is bepaald. Appendix Bestemming Een locatie die u uitkiest als het eindpunt van uw rit. Categorie (Cat. ) Categorie; een soort locatie (voorziening) die is opgeslagen in de gegevens, zoals treinstations, winkels, restaurants en amusementsparken. © INCREMENT P CORP. 2004 De afgelegde route tonen Stippellijn op de kaart die de door u afgelegde route toont. BP markering : De markeringen van bedrijven die op dit product worden weergegeven ter aanduiding van de bedrijfslocaties zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CNDV-40MT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CNDV-40MT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag