Gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-1100HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-1100HD. Wij hopen dat dit PIONEER CNDV-1100HD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CNDV-1100HD te teleladen.


PIONEER CNDV-1100HD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3065 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CNDV-1100HD (2315 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CNDV-1100HD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorzorgsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen Licentieovereenkomst Upgrade-instructies en aanvulling op de Bedieningshandleiding 2012 HDD NAVIGATIE UPGRADE DISC CNDV-1100HD Deze software upgrade bevat niet enkel een update voor de kaart maar ook nieuwe functionaliteit die bepaalde informatie op een andere manier weergeeft. Daar deze aanpassingen bedoeld zijn om het gebruik te verbeteren voor de meeste gebruikers, wijzen Pioneer en haar licentieverstrekkers elke garantie of aansprakelijkheid voor schade in verband met deze wijzigingen af. !Lees de hele handleiding zorgvuldig door voor de programmatuur van uw navigatiesysteem gaat upgraden. De schermafbeeldingen die in de voorbeelden worden getoond kunnen verschillen van de feitelijke schermafbeeldingen. [. . . ] Laat de motor aan staan en zorg ervoor dat de handrem aangetrokken is. 2 Druk op de MAP toets om de huidige locatie weer te geven. Wanneer de installatie voltooid is, zal het navigatiesysteem opnieuw opstarten. p Gebruikers van andere modellen kunnen deze voorzorgsmaatregel overslaan en verder gaan met de volgende stap. Let in deze fase op het volgende: !Alle functies, met uitzondering van de radio, zijn tijdens het updaten uitgeschakeld. U kunt eenvoudige bedieningshandelingen uitvoeren met de TRK (c/d) toets en de VOL (b/a) toets. (Wij raden u aan de AV-bron op “AM” of “FM” te zetten voordat u met updaten begint. ) !Als u het contact uitzet (het navigatiesysteem wordt uitgeschakeld) of de upgradedisc uitwerpt, wordt het updaten hervat wanneer het navigatiesysteem wordt ingeschakeld of de disc opnieuw wordt ingestoken. Het bericht “Voer het van Pioneer verkregen wachtwoord in voor het updaten. Druk op “Annuleren” om de update te stoppen. ” verschijnt. Alternatieve opties: Neen: Toont het toestelnummer (# toestel) van uw navigatiesysteem. 6 Voer het wachtwoord voor de verificatie in dat u eerder heeft verkregen en tip vervolgens [OK] aan. Het navigatiesysteem zal opnieuw opstarten, waarna de installatie zal beginnen. Nadat u [Ja] in dit scherm heeft aangetipt, kunt u het updaten niet afbreken totdat de installatie van het systeemprogramma voltooid is. Het proces van het updaten zal in totaal ongeveer 3 uren duren. Wanneer de installatie voltooid is, zal het navigatiesysteem opnieuw opstarten. 9 Controleer de details van de waarschuwing en tip [OK] aan. U kunt het navigatiesysteem op de normale manier bedienen door de toetsen op het scherm aan te tippen. 11 Druk op de OPEN CLOSE toets en druk op de EJECT toets om de upgrade-disc uit te werpen. Er zal een melding verschijnen die u vraagt of u wilt beginnen met de update of niet. p Als de melding niet verschijnt, de disc uitwerpen en de kaart van uw huidige positie weergeven en daarna de disc weer insteken. 4 Tip [Ja] aan. Nadat u [OK] heeft aangetipt, zal het systeem de verificatie beginnen. Wanneer de verificatie correct voltooid is, zal er een bevestiging verschijnen. Wanneer de installatie van “Disc 1” voltooid is, verschijnt de melding dat “Disc 2” vereist is. Wanneer het updaten van de kaartdatabase voltooid is, verschijnt de gereed-melding op het scherm. 8 Tip [OK] aan om het systeem te herstarten. Controleren of de upgrade correct voltooid is Geef het “Onderhoudsinformatie” scherm weer en vergelijk het huidige versienummer met het vorige. = Voor details omtrent de bediening verwijzen wij u naar Controleren van het toestelnummer. Fase 2; Updaten van het systeemprogramma Zorg ervoor dat de kaart van de huidige positie wordt weergegeven. Het updaten kan niet beginnen bij de overige schermen, zoals de scroll-stand, het navigatiemenu of de AVschermen. p Tip [Neen] aan om de update te annuleren. p Na het aantippen van [OK], begint de installatie van het systeemprogramma. Nl Nl Nl Nl Punten die door deze upgrade vernieuwd worden Als u uw navigatiesysteem met deze discs bijwerkt, zal het systeem de volgende wijzigingen ondergaan. Andere, Symb. , 0-9: Tip aan om heen en weer te schakelen tussen de mogelijkheden. Invoerscherm voor “Adresboek”, “Telefoonboek”, “LIBRARY (Muziekbibliotheek)” Punten die door deze upgrade vernieuwd worden 2 Tip [Tijdsbeperkingen] aan om de voorwaarden voor de routeberekening te wijzigen. Punten die door deze upgrade vernieuwd worden 2D dubbele kaartweergave BELANGRIJK Als het tijdsverschil niet correct is ingesteld, kan het navigatiesysteem niet op de juiste manier rekening houden met bepaalde verkeersregelingen. [. . . ] Dit pictogram geeft aan dat de naam tijdens de spraakbediening gebruikt kan worden als gesproken commando. Routeopties* d Wijzig Route* d Route Opnieuw Uitstippelen, Neem De Hoofdweg, Snelle Route Gebruiken, Korte Route Gebruiken, Neem De Snelweg, Vermijd De Snelweg, Neem De Ferry, Vermijd De Ferry, Neem De Tolweg, Vermijd De Tolweg d Als de route reeds is ingesteld, het VOICE pictogram aantippen om te herberekenen. Onderstreepte commando’s zijn vernieuwd. Een naam wijzigen 1 Tip [Naam] en daarna [Ja] aan. Er verschijnt een bericht met de vraag of de ingevoerde naam al dan niet als Gesproken commando moet worden geregistreerd. Wanneer u een naam niet als gesproken commando wilt registreren, selecteert u [Neen]. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CNDV-1100HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CNDV-1100HD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag