Gebruiksaanwijzing PIONEER CLD-S310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CLD-S310. Wij hopen dat dit PIONEER CLD-S310 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CLD-S310 te teleladen.


PIONEER CLD-S310 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4617 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CLD-S310 (7804 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CLD-S310

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In bepaalde landen of gebieden kan de vorm van de netsnoerstekker en het stopcontact verschillen van de afbeeldingen bij de onderstaande uitleg. De aansluitmethode blijft overigens gelijk, evenals de bediening van het apparaat. RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN De lichtflash met pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruikers te trekken op een niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in het toestel, welke voldoende kan zijn om bij aanraking een elektrische shock te veroorzaken. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruiker te trekken op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding bij dit toestel. [. . . ] * Bij gebruik van TRAKTOR SCRATCH DUO 2 is de toewijzing vast ingesteld: [FX 1] voor deck [A], [FX 2] voor deck [B]. Als u een upgrade uitvoert naar TRAKTOR SCRATCH PRO 2, kunnen [FX 1] en [FX 2] zonder restricties worden toegewezen aan het gewenste deck. Druk op de [SHIFT] + [FX 1]-toetsen: De weergavesnelheid van het muziekstuk wordt tijdelijk lager. Druk op de [SHIFT] + [FX 2]-toetsen: De weergavesnelheid van het muziekstuk wordt tijdelijk hoger. Druk op: De [BPM] en [Beat Grid] van het muziekstuk in het deck waarvoor de toets werd ingedrukt worden gesynchroniseerd met de master voor her synchroniseren. [SHIFT] + indrukken: Het deck waarvoor de toets is ingedrukt wordt ingesteld als de master voor het synchroniseren. Druk op de [FX 1] of [FX 2]-toets terwijl u de [SHIFT]-toets ingedrukt houdt. Het deck waarvoor de toets is ingedrukt wordt ingesteld als de master voor het synchroniseren. 2 Druk op de [SYNC (MASTER)]-toets voor het deck dat niet is ingesteld als de master voor het synchroniseren. De [BPM] en [Beat Grid] van het muziekstuk in het deck dat niet is ingesteld als master voor het synchroniseren worden gesynchroniseerd met de [BPM] en [Beat Grid] van het muziekstuk in het deck dat is ingesteld als de master voor het synchroniseren. Voor informatie over het instellen van de master voor het synchroniseren, zie Instellen van de mster voor synchronisatie op bladzijde 16. Het geluid van de respectievelijke kanalen wordt geproduceerd aan de hand van de curvekarakteristieken die zijn geselecteerd met de [CROSS F. Regelt de balans van het meeluistervolume tussen het geluid van het kanaal waarvoor de [CUE (TAP)]-toets wordt ingedrukt en het geluid van het [MASTER]kanaal. Draai aan de [EQ (HI, MID, LOW)]-instellingen voor de diverse kanalen. Zie Specificaties op bladzijde 31 voor het bereik van het geluid dat kan worden bijgeregeld met elk van deze regelaars. 2 Druk op de [CUE (TAP)]-toets voor het kanaal waar u naar wilt luisteren. Regelt de balans van het meeluistervolume tussen het geluid van het kanaal waarvoor de [CUE (TAP)]-toets wordt ingedrukt en het geluid van het [MASTER]-kanaal. Om alleen het geluid van het [MASTER]-kanaal te volgen, moet u [HEADPHONES MIXING]-instelling vanuit het midden met de klok mee draaien. Het geluid van het kanaal waarvoor de [CUE (TAP)]-toets werd ingedrukt en het geluid voor het [MASTER]-kanaal worden gemengd en via de hoofdtelefoon weergegeven. Het meeluisteren wordt uitgeschakeld wanneer u nogmaals op [CUE (TAP)]toets. -- [THRU]: Kies deze stand wanneer u de crossfader niet wilt gebruiken. (Wanneer de crossfader van de rand aan de [CH 1]-kant vandaan wordt bewogen, wordt het geluid van de [CH 2]kant onmiddellijk weergegeven. [. . . ] Zie voor nadere aanwijzingen voor het toewijzen van berichten de handleiding van uw DJ-software. Als het reeds geïnstalleerd is, moet u het eerst verwijderen en vervolgens opnieuw installeren. (pagina 11) Stel in op dit apparaat onder de instellingen voor de geluidsweergave-apparatuur. Zie voor nadere aanwijzingen over de instellingen voor uw applicatie de gebruiksaanwijzing voor uw applicatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CLD-S310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CLD-S310 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag