Gebruiksaanwijzing PIONEER CLD-600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CLD-600. Wij hopen dat dit PIONEER CLD-600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CLD-600 te teleladen.


PIONEER CLD-600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6258 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CLD-600 (1484 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CLD-600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen. Symbolen voor batterijen D3-4-2-1-1_A1_Nl Door een correcte verzamelhandeling zorgt u ervoor dat het verwijderde product en/of batterij op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, wordt gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu. Voor verdere informatie betreffende de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid of een verkooppunt. Indien u zich in een ander dan bovengenoemde landen bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor meer informatie over de juiste verwijdering van het product. K058a_A1_Nl WAARSCHUWING Dit apparaat is niet waterdicht. [. . . ] U kunt dit gebruiken als de OVERindicator erg vaak gaat branden of als het geluid vervormd klinkt. De verzwakker is niet beschikbaar voor digitale bronnen of wanneer u de Stream Direct (ANALOG DIRECT) functies gebruikt. Het display dimmen U kunt kiezen uit vier verschillende helderheidsniveaus voor het display op het voorpaneel. Wanneer u bronnen selecteert, wordt het display automatisch helderder gedurende enkele seconden. Meer over de functie Luidsprekers B Link Wanneer 7. 1ch + Speaker B of 5. 1ch + SP-B Bi-Amp is geselecteerd voor het onderdeel Speaker System (bladzijde 97) en het onderdeel Speaker B Link (HDMIinstellingen op bladzijde 59) wordt aangezet, verandert de instelling van de weergegeven luidsprekeraansluitingen automatisch wanneer HDMI OUT wordt omgeschakeld. Het geluid wordt gelijktijdig weergegeven in de ruimte waar de luidsprekers A staan en in de ruimte waar de luidsprekers B staan. Het geluid wordt alleen weergegeven in de ruimte waar de luidsprekers A staan. Het geluid wordt alleen weergegeven in de ruimte waar de luidsprekers B staan. % Zet de afstandsbediening in de receiver-bedieningsstand en druk dan op A. ATT om de ingangsverzwakker in of uit te schakelen. % Zet de afstandsbediening in de receiver-bedieningsstand en druk dan enkele malen op DIMMER om de helderheid van het display op het voorpaneel te veranderen. !In dat geval zal de FL OFF-indicator oplichten. 1 Selecteer de bron die u wilt opnemen. Gebruik hiervoor de ingangsfunctieknoppen (of INPUT SELECT). De slaaptimer gebruiken De slaaptimer zet de receiver in de standbystand na de ingestelde tijdsduur. U kunt dus rustig in slaap vallen zonder bang te hoeven zijn dat de receiver de hele nacht aan blijft staan. Stel de slaaptimer in met de afstandsbediening. De HDMI-uitgang veranderen U kunt instellen welke aansluiting gebruikt moet worden wanneer video- en audiosignalen via de HDMI-uitgangsaansluitingen worden uitgevoerd. De HDMI OUT 1-aansluiting is compatibel met de Control met HDMI-functie. 2 Bereid de bron voor die u wilt opnemen. Stem af op een radiozender, plaats de CD, videoband, DVD en dergelijke. Nl 69 09 Andere functies gebruiken De instellingen van het systeem controleren Op het statusdisplayscherm kunt u de huidige instellingen controleren voor functies zoals surround-achterkanaalverwerking en de huidige voorgedefinieerde MCACC-instelling. 4 Druk op ENTER om te bevestigen. U ziet OK op het display om aan te geven dat de standaardinstellingen van de receiver zijn hersteld. Alle instellingen worden opgeslagen, zelfs als de stekker van de receiver uit het stopcontact wordt gehaald. Instelling Dempingsniveau Fasecontrole iPod/USB, HOME MEDIA GALLERY, ADAPTER PORT-ingangsfunctie Andere ingangsfuncties Geluidsvertraging Dual mono DRC SACD-versterkingsfactor LFE verzwakken Automatische vertraging Digitale veiligheid ExtendedStereo Overige functies Breedte middenkanaal Dimension Panorama Versterking middenkanaal Versterking hoogte-kanaal Standaardwaarde FULL ON Instelling MCACC Positiegeheugen MCACC Kanaalniveau (M1 tot M6) Standaardwaarde M1: MEMORY 1 0. 0 dB Luidsprekerafstand (M1 tot M6) 3. 00 m ON Standing Wave (M1 tot M6) EQ-gegevens (M1 tot M6) ATT van alle kanalen/filters Wide trim SWch Alle kanalen/ banden Brede trim-EQ 0. 0 dB 0. 0 dB 0. 0 dB 0. 0 dB 1 Zet de afstandsbediening in de receiver-bedieningsstand en druk dan op STATUS om de systeeminstellingen te controleren. Op het display op het voorpaneel wordt elk van de volgende instellingen drie seconden lang weergegeven: Signaalbron d Bemonsteringsfrequentie d Voorgedefinieerde MCACC-instelling d ZONE 2 ingang d ZONE 3 ingang d HDMI OUT. Standaardinstellingen van het systeem Instelling Digitale video-omzetter SPEAKERS Luidsprekersysteem Voor Midden Speaker Setting FH/FW Surround Surroundachter Subwoofer Surroundpositie Scheiding X-curve DIMMER Ingangen Zie Standaardinstellingen en mogelijk instellingen voor de ingangsfunctie op bladzijde 38. Gebruik deze instelling om het bedieningsscherm van de afstandsbediening te veranderen zonder dat de ingang van de receiver wordt veranderd, wanneer de ingangsfunctieknoppen van de afstandsbediening worden ingedrukt. Dit is handig wanneer u de afstandsbediening wilt gebruiken voor apparaten die niet op de receiver zijn aangesloten. De namen van de ingangsfunctieknoppen die op de afstandsbediening worden aangegeven kunt u veranderen. Zie De ingangsfunctienamen handmatig veranderen op bladzijde 74. ERASE LEARNING CHANGE RC MODE EXIT SETUP IR/RF SELECT Opmerking !U kunt op elk gewenst moment annuleren of afsluiten door MULTI OPERATION in te drukken en een paar seconden vast te houden. Na een inactiviteit van één minuut wordt de bewerking automatisch afgesloten. SYSTEM OFF Het bedieningsscherm van de afstandsbediening schakelt automatisch om wanneer de ingang van de OPERATION receiver wordt veranderd (dit gebeurt MODE alleen wanneer de gebruikskeuzeschakelaar op SOURCE staat). Zie De bedieningsfunctie van de afstandsbediening instellen op bladzijde 80. Met deze functie kunnen de vooraf ingestelde codes die zijn ingesteld gereset worden. Het resetten kan voor de afzonderlijke ingangsfuncties worden uitgevoerd. Zie De ingangstoewijzing van een van de ingangsfunctieknoppen terugstellen op bladzijde 73. Met deze functie kunnen alle instellingen die u op de afstandsbediening hebt gemaakt worden teruggezet op de standaardinstellingen die golden bij het verlaten van de fabriek. [. . . ] Raamantenne (gebalanceerd) Diversen Stroomvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 220 V t/m 230 V, 50 Hz/60 Hz Stroomverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 W In stand-by . . . . . . . . . . . . . 0, 1 W (HDMI Setup ­ Control : OFF) 0, 3 W (HDMI Setup ­ Control : ON) Afmetingen . . . . . . . . 435 mm (B) x 185, 6 mm (H) x 440, 3 mm (D) Gewicht (zonder verpakking) CLD-600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CLD-600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CLD-600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag