Gebruiksaanwijzing PIONEER CDX-MG6056ZH annexe 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CDX-MG6056ZH. Wij hopen dat dit PIONEER CDX-MG6056ZH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CDX-MG6056ZH te teleladen.


PIONEER CDX-MG6056ZH annexe 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1461 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CDX-MG6056ZHannexe 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mede daarom dient u voor u een CD gaat afspelen het volume helemaal uit te zetten en dit terwijl de CD wordt weergegeven langzaam te verhogen tot het gewenste niveau. Verhoog het volume niet te snel, want hierdoor kunt u de luidsprekers beschadigen. Druk niet tegen het klepje van de CD-laadsleuf wanneer dit open of dicht gaat. [. . . ] Het systeem zal automatisch de disc gaan afspelen wanneer u deze in het toestel doet. Wanneer de CD geladen is, zal de LED stoppen met knipperen en blijven branden. opmerking: Dit toestel is niet bedoeld om 8 cm CD's af te spelen. Probeer dergelijke schijfjes niet alleen of met behulp van een adapter in het toestel te krijgen. Herhaal de stappen ¡ en TM om CD's onder de andere discnummers te laden. Wanneer het toestel merkt dat een CD niet correct geladen kan worden, zal het proberen de disc uit te werpen. Druk op een van de toetsen (1­6) om de CD die u wilt laten afspelen te selecteren. Een groene LED geeft aan dat er onder dit nummer een CD geladen is terwijl een oranje LED aangeeft welke CD er op dit moment geselecteerd is. Terwijl er CD's worden gewisseld, zal de LED oranje blijven knipperen totdat het wisselen klaar is, waarna de LED oranje zal blijven branden. U kunt ook de gewenste CD kiezen door de voorkeuzetoetsen of de `volgende' toets op de radio te gebruiken. Druk op een van de toetsen (1­6) om het discnummer van de CD die u wilt laten uitwerpen te selecteren. Opmerking: Als u de uitgeworpen CD niet binnen 15 seconden uit de CDlaadsleuf verwijdert, zal deze automatisch worden herladen. Als u op de uitwerptoets of de discnummer-toets van de uitgeworpen CD (waarvan de disc-status LED groen knippert) drukt, zal de CD onmiddellijk worden herladen. Opmerking: Als u de uitgeworpen CD uit de CD-laadsleuf laat steken en op de discnummer-toets voor een geladen CD (waarvan de discstatus LED groen brandt) drukt, zal de uitgeworpen disc worden herladen en zal in plaats daarvan de CD die geladen is onder het discnummer dat u nu heeft geselecteerd worden uitgeworpen. Dit is handig wanneer u zich heeft vergist en eigenlijk een andere CD wilde laten uitwerpen. De LED gaat afwisselend groen en oranje knipperen en het toestel staat klaar om een CD te laden. U kunt ook CD's laten uitwerpen wanneer het contact van de auto uit staat. In dit geval kunt u echter niet stap ¡ uitvoeren om een CD te selecteren. [. . . ] S CD wordt geladen en vervolgens na een paar seconden weer uitgeworpen. S CD wordt geladen en vervolgens na een paar seconden weer uitgeworpen. Ruwe randjes kunnen in aanraking komen met onderdelen in het binnenwerk maar kunnen verwijderd worden door de randen van uw CD een beetje te schuren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CDX-MG6056ZH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CDX-MG6056ZH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag