Gebruiksaanwijzing PIONEER CDJ-800 annexe 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CDJ-800. Wij hopen dat dit PIONEER CDJ-800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CDJ-800 te teleladen.


PIONEER CDJ-800 annexe 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (169 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CDJ-800annexe 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wenn der CD-Spieler aus einer kalten Umgebung in ein warmes Zimmer gebracht wird oder die Raumtemperatur schnell ansteigt, kann sich Kondenswasser im Inneren des Gerätes bilden, wodurch die Leistung beeinträchtigt wird. Beim Halten von CDs nicht die Seite mit der Signalaufzeichnung (die Seite, die in allen Regenbogenfarben schillert) berühren. Bei Verwendung des DJ-Mischpults DJM-909 oder DJM707 verbinden Sie die Buchsen CH-1 CD am Mischpult mit CD-Spieler A, und die Buchsen CH-2 CD am Mischpult mit CD-Spieler B über die Audiokabel im Lieferumfang. Bei Verwendung des DJ-Mischpults DJM-3000 schließen Sie CD-Spieler A an die Buchsen LINE 1 von CH-1 des Mischpults, und CD-Spieler B an die Buchsen LINE 3 von CH-2 des Mischpults an. [. . . ] 87) Als u tijdens lus-weergave hierop drukt, verandert het luseindpunt. 7 RELOOP/EXIT toets Na afloop van de lus-weergave kan de informatie over het opgeslagen lus-beginpunt/eindpunt worden gebruikt om de lus-weergave opnieuw te starten. 87) Als u tijdens de lus-weergave hierop drukt, stopt de lusweeergave en keert de weergave terug naar de normale weergavefucntie. 87) 7 BEAT LOOP/LOOP CUTTER toets Als u tijdens de weergavefunctie of in de pauzestand hierop drukt, wordt het lus-eindpunt automatisch ingesteld aan de hand van de BPM (beats per minuut) van het muziekstuk, en start de lus-weergave. 87) Als u tijdens de lus-weergave hierop drukt, wordt de lengte van de lus gehalveerd. Hiermee kunt u ieder geluidseffect in- en uitschakelen: JET, ZIP, WAH. Een van deze indicators licht op om het temporegelingbereik aan te geven. Hierop wordt de huidige weergavepositie afgebeeld, waarbij de totale lengte van de staaf overeenkomt met de totale lengte van één muziekstuk. Wanneer de verstreken weergavetijd van het muziekstuk wordt afgebeeld, licht de staaf op van links naar rechts, en wanneer de resterende weergavetijd van het muziekstuk wordt afgebeeld, gaat de staaf uit van links naar rechts. Wanneer de resterende weergavetijd van het muziekstuk korter dan 30 seconden is, knippert de staaf langzaam, en wanneer de resterende weergavetijd van het muziekstuk korter dan 15 seconden is, knippert de staaf snel. Deze indicator licht op tijdens de standby-stand van lusherhalen en tijdens lus-weergave. Wanneer u op de EJECT toets (0) drukt, komt de CD tot stilstand waarna de CD via de insteekgleuf naar buiten komt. Als de CD niet met de EJECT toets (0) kan worden uitgeworpen, steekt u een dun pennetje in het gat voor geforceerd uitwerpen in het voorpaneel van de CD-speler. 7 Het uitwerpen annuleren In het geval per ongeluk op de EJECT toets (0) is gedrukt, moet u onmiddellijk (voordat [EJECT] wordt afgebeeld) op de PLAY/PAUSE toets (6) drukken om het uitwerpen te annuleren en het afspelen te herstarten vanaf het punt vlak voordat op de EJECT toets (0) werd gedrukt (in de tussenliggende tijd is de geluidsuitvoer onderbroken). Probeer niet om een CD terug in de insteekgleuf te drukken wanneer de [EJECT] indicator oplicht. Als u de CD opnieuw in de insteekgleuf drukt terwijl de [EJECT] indicator oplicht, kan het apparaat stoppen. Druk eerst nogmaals op de EJECT toets (0) en wacht totdat de [EJECT] indicator dooft voordat de CD opnieuw in het apparaat steekt. Als de EJECT toets (0) niet werkt of als de CD om een andere reden niet uit het apparaat kan worden verwijderd, kunt u de bijgeleverde uitwerp-pen in het gat in het voorpaneel van de speler steken om de CD uit het apparaat te verwijderen. Neem de onderstaande punten in acht wanneer u de CD op deze wijze uit het apparaat verwijdert. 1 Schakel de CD-speler uit en controleer of de CD tot stilstand is gekomen. Na het uitschakelen van het apparaat duurt het ongeveer 60 seconden voordat de CD volledig tot stilstand is gekomen. Als u de CD uit het apparaat verwijdert terwijl deze ronddraait: ÷ In dit geval wordt de CD al draaiende naar buiten geslingerd en kan deze uw hand e. [. . . ] Storingen worden vaak veroorzaakt door een verkeerd gebruik van het apparaat. Het is eveneens mogelijk dat het probleem veroorzaakt wordt door een andere aangesloten component. Is het niet mogelijk om de storing aan de hand van de onderstaande lijst te verhelpen, neem dan contact op met een erkend Pioneer service-centrum of uw dealer om het apparaat te laten repareren. Schakel de televisie uit, zet de CD-speler verder van de televisie vandaan of sluit de CD-speler op een stopcontact van een andere stroomkring aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CDJ-800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CDJ-800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag