Gebruiksaanwijzing PIONEER CDJ-350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CDJ-350. Wij hopen dat dit PIONEER CDJ-350 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CDJ-350 te teleladen.


PIONEER CDJ-350 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13010 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CDJ-350 (9595 ko)
   PIONEER CDJ-350 BROCHURE (1740 ko)
   PIONEER CDJ-350 MANUAL 2 (3642 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CDJ-350

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor hulp of nadere inlichtingen over rekordbox kunt u terecht op de bovengenoemde website. Impostazione di loop (parte loop e beat loop) Il punto loop out viene impostato e la riproduzione loop inizia. Regolazione fine di loop out point (regolazione loop out) Il campo di regolazione del punto loop out point è dovunque dopo il punto loop in point. Il brano torna al loop in point precedentemente impostato e la riproduzione loop inizia. [. . . ] Voor het verwijderen van USB-apparaten uit dit apparaat gaat u altijd als volgt te werk. Als u een USB-apparaat verwijdert zonder deze procedure te volgen, kunnen de beheergegevens van het apparaat vervallen, zodat het USB-apparaat onleesbaar wordt. Voordat u het apparaat uitschakelt, dient u altijd eerst het USBapparaat los te maken. Voor uitschakelen in de ruststand Wanneer de stroom is ingeschakeld, houdt u [u] 1 tenminste 1 seconde lang ingedrukt. Zie Omtrent de automatische ruststandfunctie op bladzijde 23 voor verdere informatie. Om naar een diepere laag in een map te gaan, kiest u de map en drukt u op de keuzedraaiknop. Houd [BACK] langer dan 1 seconde ingedrukt om naar de bovenste laag te gaan. Wanneer er een disc met muziekstukken in een hiërarchische opbouw van mappen is geladen, begint het afspelen bij de muziekstukken in het bovenste mapniveau. De plaats waarbij u de toets indrukt wordt ingesteld als het nieuwe cue-punt. Wanneer u een nieuw cue-punt instelt, komt een eerder gekozen cue-punt te vervallen. Terugkeren naar een cue-punt (Terug naar cue) druk tijdens afspelen op [CUE] a. Het apparaat keert onmiddellijk terug naar het huidig ingestelde cuepunt en blijft daar pauzeren. Wanneer u [PLAY/PAUSEf] indrukt, begint het afspelen vanaf het cue-punt. Hervatten van het afspelen vanaf een punt vlak vóór waar de disc eerder was uitgenomen (Hervatting) Na het uitnemen van de disc laadt u onmiddellijk dezelfde disc opnieuw in het apparaat. Deze hervattingsfunctie werkt alleen als na uitnemen dezelfde disc als eerste weer wordt geladen, zonder andere disc er tussendoor. De disc wordt voorwaarts versneld doorzocht zolang u [n] ingedrukt houdt. Instellen van een cue-punt tijdens afspelen (Real-time cue) druk tijdens afspelen op [LOOP IN/CUE (HOT LOOP)] e. Het punt waarbij u de toets indrukt, wordt ingesteld als het cue-punt. Druk op [p] om door te gaan naar het begin van het volgende muziekstuk. Wanneer u op [o] drukt, wordt het afspelen hervat vanaf het begin van het weergegeven muziekstuk. Wanneer u tweemaal achtereen drukt, keert het afspelen terug naar het begin van het voorgaande muziekstuk. Wanneer de auto-cue is ingeschakeld, gaat het apparaat naar het eerste muziekstuk, om daar te pauzeren (bladzijde 17). [. . . ] Voor vragen over rekordbox zult u zich van tevoren moeten registreren als gebruiker op de ondersteuningswebsite voor rekordbox. Vergeet ook niet uw aanmeldingsnaam (uw e-mailadres) en het wachtwoord dat is toegekend voor uw klantenregistratie, evenals uw licentiecode. Pioneer Corporation verzamelt uw persoonsgegevens om de volgende redenen: 1 Om ondersteuning te bieden voor het door u gekochte product 2 Om u via e-mail op de hoogte te houden van product-informatie en evenementen 3 Om uw opinie te peilen in het belang van nieuwe productieplanning -- Uw persoonsgegevens blijven strikt vertrouwelijk, volgens de privacy-voorschriften van ons bedrijf. -- U kunt onze privacy-voorschriften doorlezen op de ondersteuningswebsite voor rekordbox. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CDJ-350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CDJ-350 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag