Gebruiksaanwijzing PIONEER CDJ-1000MK2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CDJ-1000MK2. Wij hopen dat dit PIONEER CDJ-1000MK2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CDJ-1000MK2 te teleladen.


PIONEER CDJ-1000MK2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6775 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CDJ-1000MK2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Press the RELOOP button after releasing loop play to return to the loop start point. ¶ Loop playback will begin, with playback looping from the loop start point to the loop end point. 7 Stopping loop playback During loop playback, press the RELOOP/EXIT button. ¶ Once this has been done, playback will continue in sequence from the loop end point without returning to the loop start point. [. . . ] In dit apparaat wordt de CD met hoge snelheid rondgedraaid om een optimale prestatie te verkrijgen. Bij het afspelen van een 8-cm CD met adapter is de draaisnelheid om veiligheidsredenen lager waardoor de kras-weergavesnelheid en de achterwaartse weergavesnelheid eveneens lager zullen zijn. Probeer nooit twee CD’s tegelijk in het apparaat te steken, of een CD in het apparaat te steken wanneer er reeds een CD in het apparaat is. ¶ Houd de CD niet schuin wanneer u deze naar binnen steekt en druk de CD ook nooit met geweld in de insteekgleuf. Probeer ook nooit om de beweging van de CD te onderbreken wanneer de speler de CD in het apparaat trekt of eruit verwijdert, aangezien dit kan resulteren in beschadiging van de speler of de CD. ¶ Wanneer u op de EJECT toets drukt, komt de CD tot stilstand waarna de CD via de insteekgleuf naar buiten komt. ¶ Als de CD niet met de EJECT toets kan worden uitgeworpen, steekt u een dun pennetje in het gat voor geforceerd uitwerpen in het voorpaneel van de CD-speler. LET OP: Probeer niet om een CD terug in de insteekgleuf te drukken wanneer de [EJECT] indicator oplicht. Als u de CD opnieuw in de insteekgleuf drukt terwijl de [EJECT] indicator oplicht, kan het apparaat stoppen. Druk eerst nogmaals op de EJECT toets en wacht totdat de [EJECT] indicator dooft voordat de CD opnieuw in het apparaat steekt. VOORZORGSMAATREGELEN BETREFFENDE HET AFSPELEN VAN CD-SINGELTJES (8 cm CD’s) 1 Bij het afspelen van een CD-singeltje (8 cm CD) moet u altijd een adapter voor 8 cm CD’s gebruiken. Controleer of de CD juist in de adapter zit voordat u deze in de CD-speler steekt. Als u per ongeluk een 8 cm CD zonder adapter in het apparaat heeft gestoken, drukt u meteen op de EJECT toets om de CD uit het apparaat te verwijderen. Druk zonodig een tweede maal op de EJECT toets als de CD niet uit het apparaat komt. 2 Gebruik een adapter voor 8 cm CD’s die voorzien is van het ' beeldmerk (aanbevolen standaard product). Gebruik geen adapters waarbij de CD vrij in het apparaat ronddraait of een verbogen of vervormde adapter. Wanneer de EJECT UNLOCK/LOCK schakelaar op UNLOCK staat, kan de CD altijd met de EJECT toets (0) uit het apparaat worden verwijderd. Als de EJECT UNLOCK/LOCK schakelaar op LOCK staat, moet u tijdens afspelen eerst op de PLAY/PAUSE toets (6) drukken of wanneer een cue-punt is ingesteld eerst op de CUE toets (terug-naar-cue functie), voordat u op de EJECT toets (0) drukt om de CD uit het apparaat te verwijderen. BASISBEDIENING/OPERACIONES BÁSICAS BEDIENING VAN DE DJ-SPELER WAVE SEARCH(ZOOM) 2, 3 TIME MODE / AUTO CUE EJECT UNLOCK/LOCK OPERACIÓN DE REPRODUCTOR PARA DJ WAVE SEARCH(ZOOM) 2, 3 TIME MODE / AUTO CUE EJECT UNLOCK/LOCK EJECT 0 EJECT 0 4, ¢ 1, ¡ CUE PLAY/PAUSE SEARCH TRACK SEARCH 4, ¢ 1, ¡ CUE PLAY/PAUSE SEARCH TRACK SEARCH 6 6 Jog-draaischijt Mando de lanzadera Auto cueing (*) Wanneer een CD wordt geplaatst, wanneer een muziekstuk wordt opgezocht of wanneer op een ander muziekstuk wordt overgeschakeld met de JOG MODE ingesteld op CDJ, zal deze functie geactiveerd worden en stelt dan automatisch het cue-punt in op de plaats meteen voordat de muziek begint. 80 ¶ De auto-cueing-functie aan- en uitzetten Door op de toets TIME MODE/AUTO CUE-toets te drukken en hem 2 seconden of langer ingedrukt te houden, wordt de auto cueing afwisselend aan- en uitgezet. ¶ De auto-cue aan/uit-instelling wordt in het geheugen opgeslagen en blijft bewaard wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. ¶ De volgende instellingen zijn beschikbaar: -36 dB, -42 dB, -48 dB, -54 dB, -60 dB, -66 dB, -72 dB en -78 dB. [. . . ] ¶ De disc stopt automatisch indien er voor 80 minuten of langer geen bediening in de pauzefunctie wordt uitgevoerd. ¶ Het draaien van de CD stopt nadat het laatste muziekstuk op de CD is afgespeeld. De terug-naar-cue functie werkt niet wanneer de CUE toets tijdens weergave wordt ingedrukt. ¶ Schakel de spanning van de CD-speler uit, of plaats de speler verder van de TV of tuner. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CDJ-1000MK2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CDJ-1000MK2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag