Gebruiksaanwijzing PIONEER CDJ-1000 annexe 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CDJ-1000. Wij hopen dat dit PIONEER CDJ-1000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CDJ-1000 te teleladen.


PIONEER CDJ-1000 annexe 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6896 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CDJ-1000 (2486 ko)
   PIONEER CDJ-1000 annexe 1 (50 ko)
   PIONEER CDJ-1000 annexe 2 (27 ko)
   PIONEER CDJ-1000 annexe 3 (2256 ko)
   PIONEER CDJ-1000 annexe 4 (277 ko)
   PIONEER CDJ-1000 BROCHURE (2300 ko)
   PIONEER CDJ-1000 CORRECTION (50 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CDJ-1000annexe 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7 Stopping loop playback During loop playback, press the RELOOP/EXIT button. Drücken Sie die Taste erneut, um sie auszurasten und die Rückstellung der Wiedergabegeschwindigkeit aufzuheben. Hier wird die Schleifenspeicher-Position des gewählten Titels oberhalb der Anzeige der Wiedergabeadresse (13 Punkte) angezeigt. Hier werden die gewählten Cue-Punkt-Speicherpositionen unterhalb der Anzeige der Wiedergabeadresse (13 Punkte) angezeigt. [. . . ] Als u de toets ingedrukt houdt , worden de muziekstukken continu doorlopen. Indien u de toets langer dan twee seconden ingedrukt houdt, neemt de snelheid waarmee de muziekstukken doorlopen worden toe. ¶ Als de 4 toets aan het begin van het eerste muziekstuk op de CD wordt ingedrukt (muziekstuk 1), zal het begin van het laatste muziekstuk op de CD worden opgezocht. ¶ Als de ¢ toets bij het laatste muziekstuk op de CD wordt ingedrukt, zal het eerste muziekstuk op de CD (muziekstuk 1) worden opgezocht. Draai aan de Jog-draaischijf terwijl u een van de TRACK SEARCH toetsen (4, ¢) ingedrukt houdt. ¶ Terwijl u een van de TRACK SEARCH toetsen ingedrukt houdt, draait u de Jog-draaischijf in de richting waarin u muziekstukken wilt overslaan; de versnelde overslaanfunctie wordt dan ingeschakeld. ¶ De richting van de overslaanfunctie wordt bepaald door de richting waarin de Jog-draaischijf wordt gedraaid (de richting van de ingedrukte TRACK SEARCH toets is niet van belang. ) ¶ De versnelde overslaanfunctie komt te vervallen wanneer u de TRACK SEARCH toets loslaat. Houd de ¡ toets ingedrukt om de CD versneld in voorwaartse richting te doorlopen en houd de 1 toets ingedrukt om de CD versneld in terugwaartse richting te doorlopen. Draai aan de Jog-draaischijf terwijl u een van de SEARCH toetsen (1, ¡) ingedrukt houdt. ¶ Terwijl u een van de SEARCH toetsen ingedrukt houdt, draait u de Jogdraaischijf in de richting waarin u wilt zoeken; de versnelde voorwaartse of achterwaartse zoekfunctie wordt ingeschakeld. ¶ De richting van de versnelde zoekfunctie wordt bepaald door de richting waarin de Jog-draaischijf wordt gedraaid. ¶ Wanneer u niet meer aan de Jog-draaischijf draait, begint het apparaat weer met weergeven. ¶ De versnelde zoekfunctie komt te vervallen wanneer u de SEARCH toets loslaat. De toetsen aangegeven met een * (sterretje) kunnen niet worden gebruikt wanneer de digitale uitgangsschakelaar op ON staat (de digitale uitgangsaansluiting is in gebruik). Wanneer een cue-punt in het geheugen is vastgelegd, kan de CUE toets tijdens afspelen gebruikt worden om de CD-speler in een toestand te plaatsen waar deze meteen kan starten met weergeven vanaf het betreffende punt. Druk tijdens afspelen op de PLAY/PAUSE toets (3/8) om de weergave te pauzeren bij het punt vanaf waar u naderhand de weergave wilt starten. De cue-punten kunnen worden opgegeven in eenheden van 1 frame (75 frames komen overeen met 1 seconde). Gebruik de Jog-draaischijf of de voorwaartse of achterwaartse SEARCH toetsen (1, ¡) om naar het gewenste frame te gaan. Een volledige omwenteling van de Jog-draaischijf komt overeen met 135 frames in de corresponderende richting. ¶ Luister naar het geluid van het huidige frame om het cuepunt te bepalen. Draai langzaam aan de Jog-draaischijf en keer dan terug naar het punt dat even voor het punt is vanaf waar u de weergave wilt starten. [. . . ] ¶ De zoektijd zal lang zijn als het geluidsloos segment tussen de fragmenten lang is. ¶ Als er een geluidsloze passage van meer dan 10 seconden is, zal de weergave starten zonder gebruik van de "auto cue" beginpuntfunctie. ¶ De disc stopt automatisch indien er voor 80 minuten of langer geen bediening in de pauzefunctie wordt uitgevoerd. ¶ Het draaien van de CD stopt nadat het laatste muziekstuk op de CD is afgespeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CDJ-1000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CDJ-1000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag