Gebruiksaanwijzing PIONEER CD-PC1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CD-PC1. Wij hopen dat dit PIONEER CD-PC1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CD-PC1 te teleladen.


PIONEER CD-PC1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3761 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CD-PC1 (3756 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CD-PC1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PC verbindingskit NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing CD-PC1 Geschikte besturingssystemen: Windows 98 (Engels), Windows 98SE (Engels), Windows 2000 (Engels) en Windows Me (Engels) * Niet geschikt voor Macintosh computers. PIONEER SOFTWARE LICENTIE OVEREENKOMST Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit product van Pioneer Corporation (verder aangeduid als [het Bedrijf]). Voor u de software gaat gebruiken dient u deze overeenkomst zorgvuldig te lezen en wijzen wij u op het feit dat u gebonden bent aan alle bepalingen en voorwaarden vervat in deze overeenkomst wanneer u de software eenmaal installeert. Productnaam: [PC Link Kit CD-PC1] BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST Artikel 1 (Definitie) [De Software] verwijst naar de door het Bedrijf ontwikkelde computer programmatuur die is opgenomen op de CD-ROM schijf die met het product is meeverpakt. Artikel 2 (Toepassingsgebied) Deze overeenkomst is uitsluitend van toepassing op de Software. Artikel 3 (Gebruikslicentie) Het Bedrijf verleent u een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie voor het gebruik van de Software op een enkele computer-terminal conform de bepalingen van deze overeenkomst. [. . . ] Het geselecteerde beeld zal automatisch worden gebruikt als de "voorgrond". Om het beeld voor de achtergrond te selecteren, dient u op "Display Background" te klikken, waarna u het gewenste beeldbestand kunt selecteren. q Frame: De positie van voor- en achtergrond kunnen beide worden ingesteld. (Zie "Veranderen van de positie en de afmetingen van het frame" op bladzijde 11. ) w Foreground/Background keuzetoets: Het beeld in het hoofdvenster kan worden omgeschakeld tussen voorgrond (het beeld dat het eerst wordt getoond) en achtergrond (het beeld dat later zal worden getoond). e Richtingstoetsen: U kunt zelf de richting waarin het nieuwe beeld verschijnt bepalen. r Frame numbers: De framenummers bij het vervangen van de voorgrond door de achtergrond worden hier aangegeven. Klik op "5" of "" om de framenummers die u wilt overnemen in te stellen (1 ­ 60). (Maximaal ongeveer 4 seconden. ) t "Capture": De gekozen beelden zullen worden overgenomen. Vervolg op de volgende bladzijde. 15 z Bepaal de over te nemen beelden met behulp van de volgende procedure. 1. Klik op "Films maken " en selecteer het beeldbestand dat u als achtergrond wilt gebruiken. Stel de framenummers in en de richting van de `wipe'. x Klik op "Capture" om de gekozen beelden over te nemen. De overgenomen beelden zullen worden getoond in het preview-venster. Opmerking: · Overgenomen (captured) beelden kunt u controleren in het preview-venster. Gebruik de ) toetsen voor het afspelen van de weergave (3), pauze (8), stop (7), en herhaal ( overgenomen beeldjes. · Als u geen beeld selecteert voor de achtergrond, zal deze zwart worden. · Overgenomen beelden kunnen worden bewerkt (omgezet of gecorrigeerd). (De beelden worden opgeslagen in een formaat dat verder niet bewerkt kan worden. U moet daarom de gewenste bewerkingen uitvoeren voor u de beeldjes opslaat. ) Downloaden van beelden van de Pioneer homepage U kunt beelden downloaden van de LinkKit website. Opmerking: · De beelden die van de LinkKit website heeft gedownload kunnen niet verder bewerkt/gewijzigd worden. z Klik op "Verbinding met het Internet Opmerking: ". Uw internet-programma (browser) zal worden opgestart en de LinkKit website zal automatisch worden opgezocht. · De LinkKit website is niet toegankelijk vanaf PC's die geen verbinding hebben met het Internet. x Klik op "WHAT'S NEW" of "DOWNLOAD". De nieuwste plaatjes kunt u vinden onder "WHAT'S NEW". Eerder gepubliceerde beelden zijn terug te vinden onder "DOWNLOAD". c Klik op het soort beeld dat u wilt downloaden. U kunt kiezen uit "MOVIES", "LEVEL INDICATOR" en "BACKGROUND PICTURE". v Klik op "DOWNLOAD" om het beeld te downloaden. Er zal nu een dialoogvenster verschijnen. Opmerking: · Voor MOVIES (filmpjes) en LEVEL INDICATOR (niveau-indicator) kunt u de beeldjes controleren door op "PREVIEW" te klikken. b Controleer de inhoud en klik op "OK". n Geef de bestandsnaam en de plaats op waar u het 16 bestand wilt opslaan en klik vervolgens op "Save". Het bestand zal worden opgeslagen met de extensie ". lkd" achter de bestandsnaam. Instellen van de beeld-omzetmethode Overgenomen beelden kunnen worden omgezet (gerasterd) naar een ander formaat. Wanneer u het rasteren (dithering) heeft ingeschakeld (ON), kunnen beelden gemakkelijk gerasterd en bewerkt worden. Als u deze mogelijkheden heeft uitgeschakeld (OFF), kunt u meer gedetailleerde bewerkingen uitvoeren door de RGB kleurbalans en de drempelwaarden voor de 4 kleurschakeringen aan te passen in plaats van het beeld te rasteren. Opmerking: · Eenmaal opgeslagen beelden kunnen niet meer bewerkt worden. Gemakkelijk instellen van de beeld-omzetmethode Rasteren en halftonen zijn geschikt om het oorspronkelijke beeld te reproduceren op een display met een ander aantal weer te geven kleuren of een andere resolutie dan het origineel. [. . . ] Verder geven de blauwe nummers aan welke beeldnummers overschreven kunnen worden. (Zwarte nummers zijn alleen bedoeld voor gebruik door het display en kunnen niet worden overschreven. ) · Cijfertoetsen die niet gebruikt kunnen worden met het aangesloten model voorpaneel zullen grijs worden weergegeven en kunnen niet worden gebruikt. b Klik op "Write". Er zal nu een dialoogvenster verschijnen. Let op: · Wanneer een beeld naar het voorpaneel geschreven wordt, zal het oude beeld door het nieuwe worden vervangen. Het oude beeld zal derhalve verloren gaan. n Klik op "OK". Hiermee laat u het schrijven van de geselecteerde beeldgegevens naar het geheugen van het voorpaneel beginnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CD-PC1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CD-PC1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag