Gebruiksaanwijzing PIONEER CD-ML100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CD-ML100. Wij hopen dat dit PIONEER CD-ML100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CD-ML100 te teleladen.


PIONEER CD-ML100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2224 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CD-ML100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installatie of reparatie van dit product door personen zonder de vereiste opleiding voor en ervaring met elektronische apparatuur en accessoires voor automobielen kan gevaarlijk zijn en kan u blootstellen aan elektrische schokken of andere gevaren. € Gebruiken van dit toestel onder andere omstandigheden dan de volgende kan leiden tot brand of storingen. € Om kortsluiting, oververhitting of storingen te voorkomen, moet u de aanwijzingen hieronder opvolgen. Wikkel plakband rond bedrading die in aanraking kan komen met metalen onderdelen om de bedrading te beschermen. [. . . ] , kan hinderen, of (iii) de bestuurder kan hinderen bij het veilig besturen van het voertuig. 2 Bedien dit product in geen geval wanneer dit uw aandacht afleidt van het veilig besturen van uw voertuig. Neem altijd de veiligheid in het verkeer in acht en volg alle van toepassing zijnde verkeersregels stipt op. Als u problemen ondervindt bij het bedienen van het systeem of het aflezen van het display, moet u uw voertuig eerst op een veilige plek parkeren en dan pas de vereiste handelingen uitvoeren. 3 U moet altijd uw veiligheidsgordel dragen wanneer u zich in uw voertuig bevindt. Mocht u ooit betrokken raken bij een ongeluk, dan kunnen uw verwondingen aanzienlijk ernstiger zijn als u uw veiligheidsgordel niet of niet goed draagt. 5 Uit veiligheidsoverwegingen zijn bepaalde functies alleen beschikbaar wanneer het voertuig stilstaat en de handrem is aangetrokken. 6 Zet het volume van uw apparatuur in geen geval zo hoog dat u het verkeer buiten uw voertuig en eventuele voertuigen van de hulpdiensten niet meer kunt horen. Belangrijk • Dit toestel kan niet worden geïnstalleerd in een voertuig zonder ACC (accessoire) stand op het contactslot. OF F O N Einbau • Bevestig dit toestel niet in de buurt van verwarmingsroosters, waar het te warm zou kunnen worden, of bij de portieren, waar er regenwater op zou kunnen spetteren. € Voor u eventuele bevestigingsgaten gaat boren, moet u goed controleren wat er zich achter de plek waar u wilt gaan boren bevindt. Zorg ervoor dat u niet gaat boren in de brandstofleidingen, remleidingen, elektrische bedrading of andere belangrijke onderdelen. € Als dit toestel wordt geïnstalleerd in het passagierscompartiment, dan moet u het goed vastzetten zodat het niet los kan komen en kan leiden tot letsel of ongelukken wanneer het voertuig in beweging is. € Als dit toestel wordt geinstalleerd onder de voorstoelen, dan moet u ervoor zorgen dat het de vrije beweging van de stoel niet hindert. Leid alle draden en snoeren zorgvuldig om het schuifmechanisme heen zodat ze er niet in beklemd of verstrikt kunnen raken, want dit zou kunnen leiden tot kortsluiting. Meegeleverde onderdelen • • • • • Dit product Stroomsnoer: 2 m Interfacekabel: 2 m USB-kabel: 1, 5 m USB - micro USB-kabel: 50 cm Resetten van de microprocessor In de volgende situaties moet de microprocessor worden gereset: • Voor u dit toestel voor de eerste keer na de installatie gaat gebruiken • Als het toestel niet naar behoren functioneert • Wanneer er voortdurend foutmeldingen op het display verschijnen. Aansluiten van de apparatuur RGB-invoer USB-kabel (Meegeleverd bij adapter voor smartphoneaansl uiting) 1, 5 m USB - micro-USB-kabel (Type USB A micro-USB B) (Meegeleverd bij adapter voor smartphoneaansluiting) 50 cm STAR STAR T Installatieprocedure 1 2 Koppel de negatieve accupool los. Sluit elk van de kabels en stekkers aan, aan de hand van het aansluitingenschema. Opmerking Als u na de installatie niet op RESET kunt drukken, moet u het contact naar ACC ON draaien, dan naar ACC OFF en tenslotte naar ACC ON om te resetten. rESET-toets 3 4 5 Voor u begint Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit PIONEER product. [. . . ] Als de foutmelding nog steeds verschijnt nadat u de bovenstaande handeling heeft uitgevoerd, moet u contact opnemen met uw dealer of erkend Pioneer service-centrum. opmerking Wanneer MirrorLink is ingesteld op App List Mode , verschijnt het versienummer van de firmware in de rechter benedenhoek van het scherm. Wanneer MirrorLink is ingesteld op Car Mode, moet u op de hometoets drukken om over te schakelen naar de App List Mode om het versienummer van de firmware te controleren. LET OP • Zorg ervoor dat dit toestel niet in contact komt met vloeistoffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CD-ML100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CD-ML100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag