Gebruiksaanwijzing PIONEER BDP-LX70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER BDP-LX70. Wij hopen dat dit PIONEER BDP-LX70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER BDP-LX70 te teleladen.


PIONEER BDP-LX70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3123 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER BDP-LX70 (3154 ko)
   PIONEER BDP-LX70 (551 ko)
   PIONEER BDP-LX70 annexe 1 (3154 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER BDP-LX70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Handleiding Blu-ray Disc SPELER Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer product. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u het apparaat op de juiste wijze kunt bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft. BELANGRIJK De lichtflash met pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruikers te trekken op een niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in het toestel, welke voldoende kan zijn om bij aanraking een elektrische shock te veroorzaken. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WAARSCHUWING: OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN BEDIEND WORDEN. [. . . ] Als u in dergelijke gevallen kiest voor Cinema in het Video Adjust menu, wordt de PureCinema · Druk op ENTER of RETURN om terug te gaan naar weergave over het volledige scherm. U kunt een of meerdere van de volgende beeldinstellingen maken: · White Level1 ­ Hiermee stelt u de intensiteit van wit in. · Black Level1 ­ Hiermee stelt u de intensiteit van zwart in. · Hue1 ­ Hiermee stelt u de totale kleurbalans tussen rood en groen in. · Chroma Level1 ­ Hiermee stelt u de verzadiging van de kleuren in. 4 Druk op RETURN om de preset vast te leggen en het Detailed Settings scherm te verlaten. functie ingeschakeld. Note 1 Alleen van toepassing op video-uitvoer via de HDMI OUT of COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen (de instellingen zijn niet van invloed op de video-uitvoer via de VIDEO OUT of S-VIDEO OUT uitgangen). 37 Du 07 Het menu voor de audio/video-instellingen Audio-instellingen In het Audio Adjust menu kunt u de Audio DRC (Dynamic Range Control) instellen. Audio DRC · Standaardinstelling: Off Bij het kijken naar Dolby Digital BD- en DVD-discs, en ook bij PC-bestanden met Dolby Digital audio, met het volume ingesteld op een laag niveau, kunnen de zachte geluiden -- waaronder de dialoog -- gemakkelijk verloren gaan. Als u Audio DRC op On zet, worden de zachtere geluiden omhooggehaald, terwijl de luide geluidspieken beperkt blijven. Hoeveel verschil u hoort, hangt af van het materiaal dat u beluistert. Als het materiaal weinig variaties in volume bevat, merkt u misschien weinig verschil. Belangrijk · Audio DRC werkt bij de volgende typen audio: ­ Analoge audio van de AUDIO OUT (2ch) en AUDIO OUT (5. 1ch) aansluitingen. ­ PCM-audio van de DIGITAL AUDIO OUT en HDMI OUT aansluitingen (zie ook Betreffende de audio-uitgangsinstellingen op pagina 42). 1 Druk op HOME MENU en selecteer `Video/Audio Adjust' in het beeldschermdisplay. Home Menu Disc Navigator Home Media Gallery Video/Audio Adjust Initial Setup 2 Selecteer `Audio Adjust'. Video/Audio Adjust Video Adjust Audio Adjust 3 Selecteer Audio DRC en gebruik dan de / toetsen om `Off', `Level 1', `Level 2' of `Max' in te stellen. Audio Adjust Audio DRC Off Max 4 Druk op ENTER of RETURN om de instelling vast te leggen en het Audio Adjust scherm te sluiten. 38 Du Het Initial Setup menu Hoofdstuk 8 08 Het Initial Setup menu Gebruik van het Initial Setup menu In het Initial Setup menu kunt u de diverse opties van de speler voor het geluid, beeld, taal en dergelijke instellen. Sommige instellingen kunnen alleen gewijzigd worden wanneer de speler is stopgezet. Als u de speler losmaakt van het stopcontact voordat u het apparaat hebt uitgeschakeld, zullen eventuele nieuw gemaakte instellingen verloren gaan. In de onderstaande tabel is de standaard-optie gemarkeerd met een ·. Instelling Opties Beschrijving Video Out TV Aspect Ratio 4:3 (Standard) Selecteer deze instelling als u een standaard 4:3 TV hebt. Wanneer Output Video Resolution op 720p, 1080i of 1080p staat, wordt de video in het 16:9 breedbeeldformaat uitgevoerd, ook als TV Aspect Ratio op 4:3 (Standard) staat. Bij aansluiting op een 4:3 TV-toestel, stelt u de Output Video Resolution in op 576i/480i of 576p/480p. 4:3 videomateriaal wordt zonder zwarte balken aan de zijkanten van het beeld weergegeven als het onderdeel TV Aspect Ratio (hierboven) op 16:9 (Widescreen) staat. 4:3 videomateriaal wordt met zwarte balken aan de zijkanten van het beeld weergegeven als het onderdeel TV Aspect Ratio (hierboven) op 16:9 (Widescreen) staat. Als het onderdeel TV Aspect Ratio (hierboven) op 4:3 (Standard) staat, selecteert u deze instelling als u de voorkeur geeft aan Letter Box weergave van 16:9-formaat DVD's. Als het onderdeel TV Aspect Ratio (hierboven) op 4:3 (Standard) staat, selecteert u deze instelling als u de voorkeur geeft aan Pan & Scan weergave van 16:9-formaat DVD's. Gebruik deze instelling als de kleuren te intens zijn en het zwart te donker is bij de RGB (0­255) instelling. [. . . ] UITGEZONDERD WAAR HET SCHRIFTELIJK ANDERS VERMELD STAAT, LEVEREN DE AUTEURSRECHTHOUDERS DE BIBLIOTHEEK "ZOALS DIE IS", ZONDER ENIGE WELKE GARANTIE, EXPLICIET UITGEDRUKT OF IMPLICIET BEDOELD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET VOLLEDIGE RISICO BETREFFENDE DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE BIBLIOTHEEK BERUST BIJ U. MOCHT DE BIBLIOTHEEK DEFECT BLIJKEN, DAN DRAAGT U DE KOSTEN VAN ALLE BENODIGDE DIENSTEN, REPARATIES OF CORRECTIES. 16. IN GEEN ENKEL GEVAL, TENZIJ VEREIST DOOR DE GELDENDE WET OF SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN, ZAL DE AUTEURSRECHTHOUDER, OF ENIGE DERDE PARTIJ DIE DE BIBLIOTHEEK MAG WIJZIGEN EN/OF VERSPREIDEN ZOALS TOEGESTAAN HIERBOVEN, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD TEGENOVER U, BETREFFENDE ALGEMENE, SPECIALE, UITZONDERLIJKE OF RESULTERENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE BIBLIOTHEEK TE GEBRUIKEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT AANTASTING OF VERLIES VAN GEGEVENS, OF VERLIEZEN GELEDEN DOOR U OF DERDE PARTIJEN, OF UIT DE ONMOGELIJKHEID DE BIBLIOTHEEK SAMEN TE GEBRUIKEN MET ANDERE PROGRAMMA'S), ZELFS INDIEN DE AUTEURSRECHTHOUDER OF EEN ANDERE PARTIJ VERWITTIGD WAS VAN DE MOGELIJKHEID TOT ZULKE SCHADE. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER BDP-LX70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER BDP-LX70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag