Gebruiksaanwijzing PIONEER AVX-P7000CD annexe 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER AVX-P7000CD. Wij hopen dat dit PIONEER AVX-P7000CD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER AVX-P7000CD te teleladen.


PIONEER AVX-P7000CD annexe 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3067 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER AVX-P7000CD (16802 ko)
   PIONEER AVX-P7000CD (15374 ko)
   PIONEER AVX-P7000CD annexe 1 (15374 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER AVX-P7000CDannexe 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Monteer het display niet op een plaats waar: (1) het display het zicht van de bestuurder op de weg kan belemmeren, (2) het display de werking van de diverse voorzieningen in de auto, zoals de airbags, nadelig zou kunnen beïnvloeden, (3) het display de bestuurder kan hinderen bij de besturing van de auto. Evenals bij het gebruik van andere accessoires in uw auto dient u erop te letten dat het display niet uw aandacht van de weg afleidt. Indien u moeilijkheden heeft bij de bediening van het apparaat of als de informatie op het beeldscherm niet duidelijk is, parkeer de auto dan op een veilige plaats langs de weg voordat u het probleem probeert op te lossen. Probeer het display niet zelf in te bouwen of onderhoud aan het apparaat te verrichten. [. . . ] · Als u tijdens snel vooruit/terug spoelen op de DISPLAY toets drukt, keert u terug naar de normale weergave. Bediening van een DVD via Informatie-display 1 Dit display stelt u in staat de zoekfunctie te gebruiken om een bepaalde titel of een bepaald hoofdstuk op te zoeken als u op zoek bent naar een bepaalde scène, de tijd-zoekfunctie te gebruiken om een bepaalde scène op te zoeken door de tijd op te geven, de gewenste talen voor de audio en de ondertiteling in te stellen en het cam-erastandpunt te kiezen. VD ideo VCD Zoeken naar een bepaalde scène, de weergave laten beginnen vanaf een bepaalde tijd U kunt de zoekfunctie gebruiken om de gewenste scène op te zoeken door een titel of hoofdstuk op te geven, en via de tijd-zoekfunctie opgeven vanaf welke weergavetijd u de weergave wilt laten beginnen. CD 1 2 Beweeg de stuurknuppel naar links/rechts om de gewenste mogelijkheid te selecteren. De geselecteerde mogelijkheid wordt blauw aangegeven. Druk op de cijfertoetsen om het gewenste nummer in te voeren. Titel Hoofdstuk Weergavetijd Voor titels en hoofdstukken Voor titel- of hoofdstuknummer 3, drukt u op toets 3. Voor nummer 23, drukt u achtereenvolgens op de toetsen 2 en 3. · Druk op de 10 toets om 10 titels of hoofdstukken vooruit te springen. Bediening via informatie-displays Voor tijd (tijd-zoekfunctie) Om 21 minuten en 43 seconden in te stellen, drukt u achtereenvolgens op de toetsen 2, 1, 4 en 3. Om 1 uur en 11 minuten in te stellen, dient u het uur bij de minuten op te tellen zodat dit 71 minuten en 00 seconden wordt, waarna u achtereenvolgens op de toetsen 7, 1, 0 en 0 drukt. · Druk op de 10 toets om 10 seconden vooruit te springen. Opmerking: · Als u op de CLEAR toets drukt, wordt het ingevoerde cijfer geannuleerd. · U kunt ook titels en hoofdstukken selecteren door de stuurknuppel naar boven/beneden te bewegen. 3 Druk de stuurknuppel in terwijl het ingevoerde nummer getoond wordt. Hiermee wordt de weergave van de geselecteerde scène begonnen. Opmerking: · Bij discs met een menu kunt u ook op de MENU of TOP MENU toets drukken en vervolgens uw keuze maken via het getoonde menu. · Het is mogelijk dat bij sommige discs het verbodsteken " " verschijnt om aan te geven dat u niet direct op deze manier titels, hoofdstukken of de weergavetijd mag invoeren. · Het is niet mogelijk naar een hoofdstuk of weergavetijd te zoeken wanneer de weergave van de disc gestopt is. 7 Direct zoeken Ook zonder gebruik te maken van een informatie-display kunt u de weergave laten beginnen vanaf een bepaalde titel of bepaald hoofdstuk. Zie bladzijde 26 voor meer informatie. 34 Selecteren van audio, ondertiteling en camerastandpunt U kunt uw eigen instellingen kiezen voor de audio (taal, stereo, audiosysteem zoals Dolby Digital enz. ), taal voor de ondertiteling en het camerastandpunt. Bediening via informatie-displays 35 1 Beweeg de stuurknuppel naar links/rechts en selecteer de gewenste mogelijkheid. De geselecteerde mogelijkheid wordt blauw aangegeven. Audio Ondertiteling Camerastandpunt 2 Beweeg de stuurknuppel naar boven/ beneden om de gewenste instelling te bepalen. Hiermee schakelt u over naar de geselecteerde instelling. Voor de audio De geselecteerde instelling verandert als volgt: Audio 1 Ô Audio 2 Ô Audio 3 Ô Audio 1 Voor de ondertiteling De geselecteerde instelling verandert als volgt: Ondertiteling 1 Ô Ondertiteling 2 Ô Ondertiteling OFF (uit) Ô Ondertiteling 1 Voor het camerastandpunt De geselecteerde instelling verandert als volgt: Camerastandpunt 1 Ô Camerastandpunt 2 Ô Camerastandpunt 3 Ô Camerastandpunt 1 Opmerking: · Het aantal keuzemogelijkheden hangt af van hoeveel er zijn opgenomen op de DVD. · U kunt de audio, de ondertiteling en het camerastandpunt ook instellen met de bijbehorende toetsen. Zie "Variaties bij de weergave" op bladzijde 29 voor meer informatie. · U kunt deze instellingen ook wijzigen door met de cijfertoetsen cijfers in te voeren. ON (aan) Ô OFF (uit) CD Instellen van scan-weergave Het begin van elk fragment van de CD waar u op dit moment naar luistert zal ongeveer 10 seconden worden weergegeven. 1 2 Beweeg de stuurknuppel naar links/rechts en selecteer de scan-weergave. De scan-weergave wordt blauw aangegeven. Scan-weergave Bediening via informatie-displays Beweeg de stuurknuppel naar boven/ beneden om de scan-weergave in te schakelen (ON). De geselecteerde instelling wordt als volgt geschakeld. ON (aan) Ô OFF (uit) 3 Beweeg de stuurknuppel naar boven/beneden wanneer u het gewenste fragment heeft gevonden om de scan-weergave te annuleren. Opmerking: · De scan-weergave wordt automatisch geannuleerd wanneer alle fragmenten gescand zijn. 40 Wijzigen begin-instellingen Openen van het SET UP MENU Via dit menu kunt u de instellingen voor de audio, de ondertiteling, het kinderslot en andere DVD functies wijzigen. Wijzigen begin-instellingen 41 POWER MENU TOP MENU 1 2 Druk op de STOP (7) toets. Druk op de MENU toets wanneer de disc gestopt is. Het SET UP MENU zal verschijnen. AUDIO RTN S. TITLE DISP BSSM/ ch call ANGLE BAND DVD TV RGB MENU V. SEL REAR WIDE OPEN/CLOSE ANGLE 1 4 7 2 5 8 3 6 9 C CLEAR 10 0 REMOTE CONTROLLER 3 Druk op de NEXT (¢). Het tweede SET UP MENU zal verschijnen. Opmerking: · Druk op de PREVIOUS (w2) toets om naar het eerste SET UP MENU te schakelen. VD 4 Druk op de NEXT (¢). Het derde SET UP MENU zal verschijnen. Opmerking: · Druk op de PREVIOUS (w2) toets om naar het tweede SET UP MENU te schakelen. Opmerking: · Als u op de MENU toets drukt terwijl er een SET UP MENU geopend is, zal het SET UP MENU worden geannuleerd en zal het toestel terugkeren naar het vorige display. 7 Terugkeren naar het vorige display In het SET UP MENU kunt u bladeren tussen schermen met diverse instelmogelijkheden. Als u door wit gaan naar een andere instelmogelijkheid, of als u bemerkt dat u een fout gemaakt heeft bij het instellen, kunt u met de RETURN toets terugkeren naar het vorige display en met een volgend druk op deze toets naar het display daarvoor. 42 Wijzigen begin-instellingen Instellen van de ondertiteling (SUBTITLE LANG. ) U kunt instellen welke taal uw voorkeur heeft voor de ondertiteling. Als de door u ingestelde taal is opgenomen op de af te spelen DVD, dan zal de ondertiteling in die taal verschijnen. U kunt de ondertiteling en de hulp-ondertiteling ook aan of uit zetten. Wijzigen begin-instellingen 43 Aan/uit zetten van de ondertiteling en de hulp-ondertiteling U kunt de ondertiteling en de hulp-ondertiteling naar wens aan of uit zetten. 1 Beweeg de stuurknuppel naar boven/beneden en selecteer "SUBTITLE LANG. " (ondertiteling taal). "SUBTITLE LANG. " wordt blauw aangegeven. 2 3 Druk de stuurknuppel in. Er zal een menu voor de taal voor de ondertiteling verschijnen. Beweeg de stuurknuppel om de ondertiteling aan of uit te zetten (LANGUAGE ON/OFF) of om de hulp-ondertiteling aan of uit te zetten (ASSIST ON/OFF). Druk de stuurknuppel in. Met elke klik van de stuurknuppel wordt de geselecteerde instelling aan/uit gezet. 4 7 Hulp-ondertiteling Hulp-ondertiteling biedt uitleg voor doven en slechthorenden. Deze hulp-ondertiteling kan echter alleen getoond worden wanneer deze is opgenomen op de DVD. Instellen van de taal voor de ondertiteling U kunt instellen welke taal uw voorkeur heeft voor de ondertiteling. VD 1 Beweeg de stuurknuppel naar boven/ beneden en selecteer "SUBTITLE LANG. " (ondertiteling taal). "SUBTITLE LANG. " wordt blauw aangegeven. 2 3 Druk de stuurknuppel in. Er zal een menu voor de taal voor de ondertiteling verschijnen. Beweeg de stuurknuppel naar boven/beneden en selecteer "LANGUAGE SELECT". "LANGUAGE SELECT" zal blauw worden aangegeven. 4 5 Druk de stuurknuppel in. Het taal-keuzemenu zal verschijnen. Wijzigen begin-instellingen Beweeg de stuurknuppel naar boven/beneden en selecteer de gewenste taal. De op dit moment ingestelde taal wordt aangegeven met een " ". Opmerking: · Druk op de NEXT (¢) toets om over te schakelen naar het tweede taal-keuzemenu. · Druk op de PREVIOUS (4) toets om terug te keren naar het eerste taal-keuzemenu. Wordt vervolgd 44 6 Druk de stuurknuppel in. Hiermee is de voorkeurstaal voor de ondertiteling ingesteld. [. . . ] Een optisch digitaal uitgangssignaal maakt gebruik van een optische glasvezelkabel voor het doorseinen van het digitale audiosignaal. (De versterker of andere ontvangende component moet ook zijn uitgerust met een optisch digitale ingangsaansluiting. ) Regionummer DVD-spelers en DVD discs zijn voorzien van regionummers die aangeven in welk gebied ze aangeschaft zijn. Weergave van een DVD is niet mogelijk, behalve wanneer de disc hetzelfde regionummer heeft als de DVD-speler. Het regionummer van dit toestel kunt u vinden op het achterpaneel. Titel DVD's kunnen enorm veel gegevens opslaan, zodat er verschillende films op een enkele disc passen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER AVX-P7000CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER AVX-P7000CD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag