Gebruiksaanwijzing PIONEER AVM-P9000R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER AVM-P9000R. Wij hopen dat dit PIONEER AVM-P9000R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER AVM-P9000R te teleladen.


PIONEER AVM-P9000R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15908 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER AVM-P9000R (15891 ko)
   PIONEER AVM-P9000R (15875 ko)
   PIONEER AVM-P9000R (15875 ko)
   PIONEER AVM-P9000R annexe 1 (6441 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER AVM-P9000R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Multikanaals AV Hoofdtoestel NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing AVM-P9000R De kleuren van de snoeren van dit toestel zijn gewijzigd. Inhoud Alvorens gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Meer over dit toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 · Videosysteem van een aangesloten component · Uitgangsinstelling van de DVD-speler Gebruiken van de RDS functies . . . . . . . . 26 · Activeren (ON) en uitschakelen (OFF) van de AF functie Meer over deze gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Raadpleeg de handleiding van uw CD-speler voor meer informatie omtrent bediening en functies die specifiek zijn voor uw CD-speler. CD-speler 57 Basisbediening Selecteren van de CD-speler Druk net zo vaak als nodig is op de SOURCE toets om de "Compact Disc" als signaalbron in te stellen. De CD-speler begint automatisch te spelen. Fragmentnummer Weergavetijd Fragment zoeken en snel vooruit/terug U kunt kiezen tussen fragment zoeken of snel vooruit/terug spoelen door de tijd dat u de kleine stuurknuppel naar links/rechts houdt te veranderen. Fragment zoeken Snel vooruit/terug Minder dan 0, 5 seconden Ingedrukt houden Bediening via het functie-menuscherm Openen van het CD functiemenu 1. Druk op de MENU toets. De iconen van het hoofdmenu wervelen naar beneden en "Function" wordt groen aangegeven. 2. Druk de stuurknuppel in. Het CD functiemenu verschijnt met de volgende mogelijkheden: 3. Selecteer de gewenste mogelijkheid met de stuurknuppel en druk vervolgens de stuurknuppel in. De geselecteerde mogelijkheid wordt groen aangegeven. 7 CD functiemenu 1 Herhaalde weergave Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt zal de herhaalde weergavefunctie als volgt veranderen: Disc RPT (disc herhalen) = Track RPT (herhalen fragment) 1 2 3 4 2 Willekeurige weergave Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt zal de willekeurige weergavefunctie in- of uitgeschakeld worden. CD-speler 3 Scan weergave Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt zal de scan weergavefunctie in- of uitgeschakeld worden. 5 6 PGM toets 6 4 Pauzeren Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt zal de pauzefunctie in- of uitgeschakeld worden. 5 Compressie en DBE Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt zal de COMP functie als volgt veranderen: COMP. 2 Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt zal de PGM functie als volgt veranderen: Pause (pauzeren) = RPT Mode (herhaalde weergave) = Random (willekeurige weergave) Invoeren van disctitels Raadpleeg "Invoeren van disctitels" op bladzijde 51 voor meer informatie omtrent de hiervoor vereiste handelingen. Verlaten van het CD-speler functiemenu · Druk op de RETURN toets. 58 Multi-MD-wisselaar Hieronder wordt uitgelegd hoe u dit product kunt gebruiken om Multi-MD-wisselaars te bedienen. Voor meer informatie omtrent de bediening en functies van uw Multi-MDwisselaar, dient u de handleiding van uw Multi-MD-wisselaar te raadplegen. Multi-MD-wisselaar 59 Basisbediening Discnummer Selecteren van de Multi-MD-wisselaar Druk net zo vaak als nodig is op de SOURCE toets om de "Multi-MD" als signaalbron in te stellen. De wisselaar begint automatisch te spelen. Fragmentnummer Weergavetijd Disc zoeken Beweeg de kleine stuurknuppel naar boven/beneden om discs te selecteren. Disc-nummerzoeken U kunt een Disc direct kiezen met de 1 t/m 6 toetsen. Druk eenvoudigweg op de toets die overeenkomt met het nummer van de gewenste Disc. Fragment zoeken en snel vooruit/terug U kunt kiezen tussen fragment zoeken of snel vooruit/terug spoelen door de tijd dat u de kleine stuurknuppel naar links/rechts houdt te veranderen. Fragment zoeken Snel vooruit/terug Minder dan 0, 5 seconden Ingedrukt houden Bediening via het functie-menuscherm Openen van het Multi-MD functiemenu 1. Druk op de MENU toets. De iconen van het hoofdmenu wervelen naar beneden en "Function" wordt groen aangegeven. 2. Druk de stuurknuppel in. Het Multi-MD functiemenu verschijnt met de volgende mogelijkheden: 3. Selecteer de gewenste mogelijkheid met de stuurknuppel en druk vervolgens de stuurknuppel in. De geselecteerde mogelijkheid wordt groen aangegeven. 7 Multi-MD functiemenu 1 Herhaalde weergave Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt zal de herhaalde weergavefunctie als volgt veranderen: Multi RPT (Multi-MD-wisselaar herhalen) = Track RPT (Enkel fragment herhalen) = Disc RPT (Disc herhalen) 1 2 3 4 2 Willekeurige weergave Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt zal de willekeurigefunctie als volgt veranderen: Random 1 = Random 2 = Random Off 3 Scan weergave Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt zal de scanfunctie als volgt veranderen: Scan 1 = Scan 2 = Scan Off 4 PGM toets Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt zal de PGM functie als volgt veranderen: RPT Mode (herhaalde weergave) = Random (willekeurige weergave) Multi-MD-wisselaar Tonen van de omlaag geklapte plaat U kunt de omlaag geklapte plaat laten verschijnen en de display-positie van de disctitel en de fragmenttitel omschakelen. Als de tekst langer is dan 12 tekens, kunt u de rest langs laten scrollen. (Zie "Informatiescherm" op bladzijde 13. ) Verlaten van het Multi-MD functiemenu · Druk op de RETURN toets. 60 61 DAB Tuner Hieronder wordt uitgelegd hoe u dit product kunt gebruiken om DAB tuners te bedienen. Voor meer informatie omtrent de bediening en functies van uw DAB tuner, dient u de handleiding van uw DAB tuner te raadplegen. DAB Tuner 61 Basisbediening Servicelabel Voorkeuzenummer Ensemble label Selecteren van de DAB tuner Druk net zo vaak als nodig is op de SOURCE toets om de "DAB" als signaalbron in te stellen. Band Service component label Band Met elke klik verandert de ingestelde band als volgt: DAB1 = DAB2 = DAB3 Voorkeuzegeheugen en oproepen van voorkeuzediensten U kunt de gewenste diensten opslaan onder de toetsen 1 t/m 6 zodat u deze gemakkelijk, met een druk op een toets, kunt oproepen. Oproepen voorkeuzedienst Voorkeuzegeheugen gewenste dienst Minder dan 2 seconden Langer dan 2 seconden Opmerking: · Maximaal 18 DAB zenders (6 in DAB1, DAB2 en DAB3) kunnen in het geheugen worden opgeslagen. · U kunt ook de kleine stuurknuppel naar boven/beneden bewegen om de diensten die zijn opgeslagen onder de toetsen 1 t/m 6 op te roepen. Selecteren van Ensemble en Service U kunt de afstemmethode selecteren door de tijd dat u de kleine stuurknuppel naar links/rechts houdt te veranderen. Selecteren ensemble Selecteren service Langer dan 0, 5 seconden Minder dan 0, 5 seconden Bediening via het functie-menuscherm Openen van het DAB tuner functiemenu 1. Druk op de MENU toets. De iconen van het hoofdmenu wervelen naar beneden en "Function" wordt groen aangegeven. 2. Druk de stuurknuppel in. Het DAB Tuner functiemenu zal verschijnen met de volgende mogelijkheden: 3. Beweeg de stuurknuppel, selecteer de gewenste mogelijkheid en druk de stuurknuppel in. De geselecteerde mogelijkheid wordt groen aangegeven. 7 DAB tuner functiemenu 1 Nieuwsflits Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt, wordt de News functie aan of uit gezet. 1 2 3 4 2 Plaatselijke weerbericht Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt, wordt de Weather functie aan of uit gezet. 3 Aankondiging Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt, wordt de Announce functie aan of uit gezet. 5 6 4 Service volgen Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt, wordt de Service Follow functie aan of uit gezet. 6 Programmatoets (PGM) Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt, wordt de PGM functie als volgt veranderd: SF = 1st/2nd DAB Tuner 5 Primair/secundair Elke keer dat de stuurknuppel wordt ingedrukt, wordt de service component omgeschakeld. Taalfilter functie Dit product is niet voorzien van de taalfilter functie. (Zie bladzijde 15 van de handleiding van de verborgen DAB tuner. ) PTY functie Zie "Zoeken van de PTY" op bladzijde 30 voor het zoeken naar een programmatype. Verlaten van het DAB tuner functiemenu · Druk op de RETURN toets. 62 Over de aanduidingen voor dit product Hieronder volgt een uitleg van de aanduidingen die door dit product getoond kunnen worden. DAB Tuner 63 Icoon DAB Status Aanduidingen die oplichten wanneer een functie wordt ingeschakeld Indicator Net* WTHR* ANNC* News* Traffic* Functie Service volgen Plaatselijk weerbericht Aankondiging Nieuwsflits Verkeers- of transportbericht * De icoon zal oplichten wanneer de ingestelde ondersteuning ontvangen wordt. 7 In- of uitschakelen van verkeers- en transportberichten · Druk op de TA toets om de verkeers- en transportberichten in of uit te schakelen. DAB status aanduidingen Indicator EXTRA TEXT DAB Status De Service die op dit moment ontvangen wordt heeft een secundaire service component. De Service die op dit moment ontvangen wordt heeft een dynamisch label. Wanneer DAB ontvangst mogelijk is. Tonen van de omlaag geklapte plaat · Druk op de DISPLAY toets. Met elke druk op de DISPLAY toets zullen de bronplaat en de omlaag geklapte plaat als volgt veranderen: Bronplaat = Voorkeuze service lijst = Dynamisch label display = PTY Zoek-plaat = Geen plaat Voorbeelden Bronplaat Dynamisch label display Kop dynamisch label Voorkeuze service lijst PTY zoek-plaat PTY Opmerking: · De voorkeuze service lijst laat geen service labels zien als deze niet zijn ingelezen. [. . . ] 11 dBf (1, 0 µV/75 , mono, S/R: 30 dB) 50 dB onderdrukkingsgevoeligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 dBf (1, 7 µV/75 , mono) Signaal-tot-ruis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 3 % (bij 65 dBf, 1 kHz, stereo) Frekwentierespons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ­ 15. 000 Hz (±3 dB) Stereoscheiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER AVM-P9000R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER AVM-P9000R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag