Gebruiksaanwijzing PIONEER AVIC-F500BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER AVIC-F500BT. Wij hopen dat dit PIONEER AVIC-F500BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER AVIC-F500BT te teleladen.


PIONEER AVIC-F500BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (24595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER AVIC-F500BT (24580 ko)
   PIONEER AVIC-F500BT annexe 1 (183 ko)
   PIONEER AVIC-F500BT QUICKSTART MANUAL (1756 ko)
   PIONEER AVIC-F500BT QUICK START GUIDE (5203 ko)
   PIONEER AVIC-F500BT (1067 ko)
   PIONEER AVIC-F500BT (183 ko)
   PIONEER AVIC-F500BT annexe 3 (24324 ko)
   PIONEER AVIC-F500BT annexe 1 (26462 ko)
   PIONEER AVIC-F500BT annexe 2 (1067 ko)
   PIONEER AVIC-F500BT QUICK START GUIDE (5203 ko)
   PIONEER AVIC-F500BT QUICKSTART MANUAL (1756 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER AVIC-F500BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedieningshandleiding NAVIGATIE-GATEWAYSYSTEEM AVIC-F500BT Lees eerst de "Belangrijke informatie voor de gebruiker" zorgvuldig door!"Belangrijke informatie voor de gebruiker" bevat belangrijke informatie die u moet begrijpen voordat u dit navigatiesysteem gebruikt. Nederlands Inhoudsopgave Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer-product. Lees de instructies in deze handleiding goed door zodat u het toestel op de juiste manier leert te bedienen. Nadat u de instructies hebt gelezen, bergt u de handleiding op een handige plaats op zodat u deze altijd snel bij de hand hebt. ­ Uw iPod losmaken 15 Volgorde van het begin tot het einde 15 De eerste maal inschakelen 15 Inschakelen bij normaal gebruik 16 Gebruik van de navigatiemenuschermen 18 ­ Overzicht van de schermen 18 ­ Wat u in elk menu kunt doen 19 ­ Het beeld van de achteruitkijkcamera weergeven 19 ­ Naar het geluid van de aangesloten car-stereo luisteren 19 Het gebruik van de kaart 21 ­ Het kaartscherm aflezen 21 ­ Het 2D of 3D kaartscherm kiezen 23 ­ De schaal van de kaart wijzigen 23 ­ De kaart naar de plaats verschuiven die u wilt zien 24 ­ De kantelhoek en de draaihoek van de kaart veranderen 24 De basisinstructies voor het uitstippelen van uw route 25 De bedieningsfuncties van een lijstscherm (bijv. een stadslijst) 25 De bedieningsfuncties van het schermtoetsenbord 25 Een locatie zoeken en selecteren Een locatie aan de hand van het adres zoeken 27 Nuttige plaatsen (POI) in de buurt zoeken 29 ­ POI's in de buurt van de cursor zoeken 29 ­ Een dichtbijzijnde POI zoeken 30 ­ POI's langs de huidige route zoeken 30 ­ POI's in de buurt van de bestemming zoeken 30 ­ Het gebruik van "Opgeslagen zoekresultaten" 30 Belangrijk De schermen in de voorbeelden kunnen verschillen van de daadwerkelijke schermen. [. . . ] p Wanneer "SD" of "USB" is geselecteerd als de AV-bron, worden de AV-geluiden, de navigatiebegeleiding en de piepsignalen gemengd en kan het volume gelijktijdig worden ingesteld. 10 Het scherm aflezen 12 3 45 6 Eerste bedieningsstappen % Steek de SD-geheugenkaart in de SDkaartsleuf of steek het USB-geheugenapparaat in de USB-aansluiting. De bron verandert en het afspelen begint als er een afspeelbaar bestand op het externe geheugenapparaat is. = Zie Een USB-geheugenapparaat aansluiten en losmaken op bladzijde 13 voor details. = Zie Een SD-geheugenkaart inbrengen en uitwerpen op bladzijde 12 voor details. p Als het externe geheugenapparaat reeds is ingesteld, tipt u [USB] of [SD] in het "AVbron" menu aan. (Als er geen afspeelbare bestanden in map 001 (root-map) zijn, begint het afspelen bij map 002. ) p Afhankelijk van het aangesloten externe geheugenapparaat is het mogelijk dat geen optimale prestatie van dit toestel wordt verkregen. p U kunt bestanden afspelen van een USBgeheugenapparaat dat voldoet aan de vereisten van de massageheugenklasse. Voor details over de USB-klasse wordt u verwezen naar de handleiding van het USB-geheugenapparaat. 1 Bronpictogram Dit geeft aan welke bron er is geselecteerd. 2 Mapnummer-indicator 3 Bestandsnummer-indicator 4 Speelduur-indicator Deze laat de verstreken speelduur van het huidige fragment zien. 5 Bestandstype-indicator Deze laat zien welk type audiobestand er op het moment afgespeeld wordt. 6 Mapnaam-indicator Deze laat de naam van de map zien die op het moment afgespeeld wordt. Nl 69 Filmbestanden (USB, SD) afspelen Hoofdstuk 10 Filmbestanden (USB, SD) afspelen Gebruik van de aanraaktoetsen (Video) 1 2 p Beweeg MULTI-CONTROL naar links of rechts voor dezelfde bedieningsfuncties. 6 Afspelen en pauze Door [f] aan te tippen schakelt u heen en weer tussen afspelen en pauze. 7 Het kaartscherm weergeven 8 Het hoofdstuk dat u wilt afspelen of het tijdstip op de disc van waar u het afspelen wilt starten opgeven door een nummer in te voeren 3 4 5 6 7 8 9a = Zie Een bepaalde scène opzoeken en afspelen vanaf een bepaald tijdstip op de disc op deze bladzijde voor details. 9 Het afspelen stoppen a De aanraaktoetsen verbergen Tip [Verbergen] aan om de aanraaktoetsen te verbergen. Tip het LCD-scherm op een willekeurige plaats aan om de aanraaktoetsen opnieuw weer te geven. 1 Equalizercurven oproepen Selecteer één van de 11 equalizercurven. p Deze functie werkt ook voor de piepsignalen. 2 Het "Function" menu weergeven = Zie Gebruik van het "Function" menu op de volgende bladzijde voor details. 3 Het bedieningsscherm kiezen Tip de toets aan voor het kiezen van het scherm voor het bedienen van muziekbestanden of het scherm voor het bedienen van filmbestanden. Deze aanraaktoets is alleen beschikbaar wanneer er zowel audio- als videobestanden op het externe geheugenapparaat (USB, SD) staan. 4 De vorige of volgende map selecteren Tip [c] of [d] aan om het eerste afspeelbare bestand in de vorige of volgende map af te spelen. 5 Vooruit- of achteruitspringen Door [p] aan te tippen springt u naar het begin van het volgende bestand. Door [o] één keer aan te tippen springt u naar het begin van het huidige bestand. Snel vooruit- of achteruitspoelen Door te blijven drukken op [o] of [p] kunt u snel vooruit- of achteruitspoelen. Een bepaalde scène opzoeken en afspelen vanaf een bepaald tijdstip op de disc U kunt de gewenste scène opzoeken door een mapnummer of bestandsnummer te preciseren, of door het tijdstip op de disc op te geven. 1 Tip [Zoeken] aan en daarna [Folder], [Bestand] of [Tijd]. p Er is geen geluid bij snel vooruit- of achteruitspoelen. 70 Nl Hoofdstuk Filmbestanden (USB, SD) afspelen 2 Tip de toetsen aan voor het invoeren van het gewenste nummer of tijd en tip dan [Enter] aan. 10 1 Voor mappen en bestanden !Om 10 te selecteren, tipt u [1] en [0] en daarna [Enter] aan. Voor tijd (op tijd zoeken) !Om 5 minuten en 03 seconden in te stellen, tipt u [5], [0], [3] en daarna [Enter] aan. Om 71 minuten en 00 seconden in te stellen, tipt u [7], [1], [0], [0] en daarna [Enter] aan. p Om de ingevoerde cijfers te wissen, tipt u [Leeg maken] aan. 1 Herhaalde weergave Elke keer dat u [Herhalen] aantipt, worden de instellingen als volgt gewijzigd: ! [. . . ] Telefoonboek Een adresboek in de telefoon van de gebruiker wordt gewoonlijk het "telefoonboek" genoemd. Afhankelijk van de mobiele telefoon kan het "telefoonboek" een naam hebben zoals "Contactgegevens", "Firma's" of iets dergelijks. Tussenpunt Een locatie die u wilt bezoeken voor u de bestemming bereikt; een rit kan worden samengesteld op basis van meerdere tussenpunten en de bestemming. Meestal wordt CBR (Constant Bit Rate, constante bitsnelheid) gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER AVIC-F500BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER AVIC-F500BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag