Gebruiksaanwijzing PIONEER AVIC-F220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER AVIC-F220. Wij hopen dat dit PIONEER AVIC-F220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER AVIC-F220 te teleladen.


PIONEER AVIC-F220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5078 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER AVIC-F220 ADDENDUM (4244 ko)
   PIONEER AVIC-F220 BROCHURES (3431 ko)
   PIONEER AVIC-F220 INFORMATIONS (4244 ko)
   PIONEER AVIC-F220 INSTALLATION (3793 ko)
   PIONEER AVIC-F220 QUICKSTART MANUAL (809 ko)
   PIONEER AVIC-F220 QUICK START GUIDE (809 ko)
   PIONEER AVIC-F220 INSTALLATION MANUAL (3793 ko)
   PIONEER AVIC-F220 IMPORTANT INFORMATION (4244 ko)
   PIONEER AVIC-F220 (4416 ko)
   PIONEER AVIC-F220 (4416 ko)
   PIONEER AVIC-F220 ADDENDUM (4244 ko)
   PIONEER AVIC-F220 annexe 1 (4795 ko)
   PIONEER AVIC-F220 BROCHURES (3767 ko)
   PIONEER AVIC-F220 INFORMATIONS (4244 ko)
   PIONEER AVIC-F220 INSTALLATION (3793 ko)
   PIONEER AVIC-F220 OPERATION MANUAL (4416 ko)
   PIONEER AVIC-F220 QUICKSTART MANUAL (783 ko)
   PIONEER AVIC-F220 QUICK START GUIDE (783 ko)
   PIONEER AVIC-F220 INSTALLATION MANUAL (3793 ko)
   PIONEER AVIC-F220 INSTALLATION MANUAL (1118 ko)
   PIONEER AVIC-F220 IMPORTANT INFORMATION (4244 ko)
   PIONEER AVIC-F220 ANNEXE 145 INSTALLATION (358 ko)
   PIONEER AVIC-F220 INFORMATION FOR THE USER (3351 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER AVIC-F220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedieningshandleiding NAVIGATIESYSTEEM VOOR VERBORGEN INBOUW AVIC-F220 Lees altijd eerst de Belangrijke informatie voor de gebruiker!Belangrijke informatie voor de gebruiker bevat belangrijke informatie die u moet weten en begrijpen voordat u het navigatiesysteem gebruikt. De aanduidingen van dit toestel kunnen verschillen van de feitelijke waarde. Bij sommige functies van dit toestel is geen rekening gehouden met het type voertuig waarin het toestel is ingebouwd. Nederlands Inhoudsopgave Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer-product. Lees de instructies in deze handleiding goed door zodat u het toestel op de juiste manier leert te bedienen. [. . . ] 1 Sla het item op de SD-geheugenkaart op met behulp van navgate FEEDS. 2 Steek de SD-geheugenkaart in de SDkaartsleuf. = Voor details omtrent de bediening verwijzen wij u naar Een SD-geheugenkaart inbrengen op bladzijde 10. Locaties registreren en bewerken 3 Tip [Menu] op het kaartscherm aan en tip daarna [Navigatie] aan. = Voor details omtrent de bediening verwijzen wij u naar Overzicht van de schermen op bladzijde 14. 4 Tip [Imp. /Exp. ] aan. Het importeren van de gegevens begint. Nl 49 Hoofdstuk 10 Verkeersinformatie gebruiken U kunt de realtime verkeersinformatie die wordt uitgezonden via het verkeerskanaal (TMC) van het FM Radio Data System (RDS) op het scherm controleren. Als het navigatiesysteem bijgewerkte verkeersinformatie ontvangt, zal het navigatiesysteem de verkeersinformatie op uw kaart projecteren en ook gedetailleerde tekstinformatie weergeven indien beschikbaar. Wanneer u langs een route reist en er verkeersinformatie op uw huidige route is, zal het systeem dit detecteren en u vragen of u een nieuwe route wilt of automatisch een andere route voorstellen. p Het systeem zoekt verkeersinformatie in een straal van 150 km rond de locatie van het voertuig. (Als er veel verkeersinformatie rond uw voertuig is, wordt een kleinere straal dan 150 km gebruikt. ) p Het navigatiesysteem biedt de volgende functies op basis van de informatie van de RDS-TMC dienst: !Een route voorstellen om files te vermijden door verkeersinformatie te gebruiken p De term "verkeersopstopping" in dit gedeelte duidt op de volgende types van verkeersinformatie: langzaam rijdend verkeer, stilstaand verkeerd en afgesloten/geblokkeerde wegen. Met deze informatie wordt bij het controleren van de route altijd rekening gehouden en de informatie die op deze gebeurtenissen betrekking heeft kan niet worden uitgeschakeld. Als u andere verkeersinformatie in "Verk. inst. " selecteert, kan die informatie in een lijst of op de kaart worden weergegeven. = Zie De verkeersinformatie selecteren die wordt weergegeven op bladzijde 53 voor details. Alle verkeersinformatie controleren Alle verkeersinformatie op de huidige route verschijnt in een lijst op het scherm. 1 Tip [Menu] op het kaartscherm aan en tip daarna [Navigatie] aan. = Voor details omtrent de bediening verwijzen wij u naar Overzicht van de schermen op bladzijde 14. 2 Tip [Verkeer] aan. 4 Selecteer een incident dat u nader wilt bekijken. Er wordt nadere informatie over het geselecteerde incident weergegeven. p Door een incident dat u wilt zien aan te tippen, kunt u gedetailleerde informatie over het incident bekijken. Als de informatie niet op één scherm kan worden weergegeven, tipt u of aan om de rest van de informatie te bekijken. : U kunt de verkeersinformatie sorteren aan de hand van de afstand tot uw huidige positie. 50 Nl Hoofdstuk Verkeersinformatie gebruiken Met betrekking tot de lijst die verschijnt als u [Lijst verkeer] aantipt, wordt de lijst gesorteerd volgens de lineaire afstand van de locatie van het voertuig tot die van de verkeersinformatie. Met betrekking tot de lijst die verschijnt als u [Verkeer op de route] aantipt, wordt de lijst gesorteerd volgens de afstand van de locatie van het voertuig tot die van de verkeersinformatie. : U kunt de verkeersinformatie sorteren aan de hand van de incidenten. De lijst wordt gesorteerd op volgorde van afgesloten/geblokkeerde wegen, files, ongelukken, wegwerkzaamheden en overige. Wanneer er nieuwe verkeersinformatie wordt ontvangen, de actuele informatie wordt gewijzigd of oude informatie wordt verwijderd, wordt de lijst bijgewerkt om de nieuwe situatie weer te geven. (Verkeersinformatie zonder informatie over de locatie kan niet op een kaart worden gecontroleerd. ) 10 2 Tip [Verkeer] aan. De methode voor het controleren van de informatie op het scherm is hetzelfde als bij Alle verkeersinformatie controleren op de vorige bladzijde. De verkeersinformatie op de kaart aflezen De volgende verkeersinformatie wordt op de kaart weergegeven. p Er verschijnt enkel een lijn als de schaal van de kaart 5 km (2, 5 mijl) of minder is. [. . . ] Nuttige plaats (POI) Een soort locatie (of type voorziening) die is opgeslagen in de gegevens, zoals treinstations, winkels, restaurants en amusementsparken. RDS-TMC Een communicatiesysteem om de bestuurder te informeren over de laatste verkeersinformatie via meerdere FM-zenders. Informatie over bijvoorbeeld verkeersopstoppingen of ongelukken kan op het scherm worden gecontroleerd. Routelog Uw navigatiesysteem maakt een log aan van de route die u hebt afgelegd als de routelogfunctie is geactiveerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER AVIC-F220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER AVIC-F220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag