Gebruiksaanwijzing PIONEER AVH-X8500BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER AVH-X8500BT. Wij hopen dat dit PIONEER AVH-X8500BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER AVH-X8500BT te teleladen.


PIONEER AVH-X8500BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2247 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER AVH-X8500BT (2160 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER AVH-X8500BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedieningshandleiding DVD RDS AV-ONTVANGER AVH-X8500BT Nederlands Inhoud Hartelijk dank voor uw keuze voor dit Pioneer-product. Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt zodat u het goed leert gebruiken. Lees vooral de gedeelten die met WAARSCHUWING en LET OP gemarkeerd zijn aandachtig. Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige, voor de hand liggende plaats zodat u hem indien nodig altijd kunt raadplegen. Voorzorgsmaatregelen BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 5 Veilig rijden 5 Voorkomen dat de accu leegloopt 6 Vóór u begint Informatie over dit toestel 7 Regionummers voor dvd-video 7 Informatie over deze handleiding 8 Bij problemen 8 Demostand 8 Wat is wat Hoofdtoestel 9 Beginscherm 10 Een signaalbron aan- en uitschakelen 11 Een signaalbron selecteren 11 Het volume afstellen 11 Optionele afstandsbediening 11 Algemene bediening Gemeenschappelijke functies voor menu’s en lijsten 12 De schuifbalk en de voortgangsbalk 12 De toetsen op het aanraakpaneel 13 Achteruitweergave 13 Een scherm achterin gebruiken 13 De sound retriever 14 Het breedbeeldformaat wijzigen 14 Basisbediening De hoek van het LCD-paneel aanpassen en media uitwerpen 15 De klok instellen 16 Tuner Bediening van de tuner 17 Zenders opslaan en oproepen 17 Radiotekst weergeven 18 Radiotekst opslaan en oproepen 18 De sterkste zenders opslaan 18 Op sterke signalen afstemmen 18 iTunes-tags gebruiken 19 Verkeersberichten ontvangen (TA) 19 Nooduitzendingen ontvangen terwijl u naar de radio luistert 19 PTY-functies 20 De FM-afstemstap instellen 20 RDS-instelling 21 Automatisch PI-zoeken in- of uitschakelen 21 De geluidskwaliteit van de FM-tuner wijzigen 21 Disc (cd/dvd) Filmbediening 22 Functies voor het afspelen van audio 24 Een ander mediabestandstype selecteren 25 Bediening van het dvd-menu 25 Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle) 25 Herhaalde weergave 26 Zoeken 26 De audio-uitgang selecteren 27 PBC-weergave 27 Fragmenten uit de lijst met fragmenttitels selecteren 27 Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren 27 DivXâ VOD-inhoud afspelen 28 iPod iPod-bediening 29 Videobediening 29 Functies voor het afspelen van audio 30 De iPod-functie van dit toestel via de iPod gebruiken 31 Shuffle weergave 32 Herhaalde weergave 32 Video’s afspelen van uw iPod 32 Naar video’s en muziek bladeren op de iPod 32 2 Nl Inhoud De weergavesnelheid van een audioboek wijzigen 33 Lijsten weergeven die verwant zijn met de huidige song (gekoppeld zoeken) 34 AppRadio Mode Bediening van AppRadio Mode 35 De app-verbinding instellen 36 Starten 36 Het toetsenbord instellen 37 De geluidsmix voor toepassingen instellen 38 USB/SD Videobediening 39 Functies voor het afspelen van audio 40 Muziekzoekmodus 41 Afbeeldingen weergeven 41 Een ander mediabestandstype selecteren 42 Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle) 42 Herhaalde weergave 42 Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren 42 Lijsten weergeven die verwant zijn met de huidige song (gekoppeld zoeken) 43 Video‘s afspelen van een extern opslagapparaat (USB, SD) 43 DivXâ VOD-inhoud afspelen 43 JPEG-bestanden vastleggen 43 De geavanceerde schermresolutie instellen 43 Bluetooth-audio Functies voor het afspelen van audio 44 Het toestel instellen voor Bluetoothaudio 44 Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle) 45 Herhaalde weergave 45 MIXTRAX MIXTRAX-bediening 46 MIXTRAX EZ-bediening 46 Beginnen met de MIXTRAX EZbediening 46 De MIXTRAX-stand instellen 46 Het effect instellen 47 Bluetooth-telefoon De Bluetooth-telefoon bedienen 49 Een nummer uit het telefoonboek bellen 51 Een nummer selecteren via alfabetisch zoeken 51 De naamweergave in het telefoonboek wijzigen 52 Gekozen, gemiste en ontvangen gesprekken 52 Automatisch beantwoorden instellen 52 Het luistervolume voor de gesprekspartner afstellen 52 Het belsignaal in- of uitschakelen 53 De lijst met voorkeuzenummers 53 Iemand opbellen door het telefoonnummer in te voeren 53 De privémodus gebruiken 53 Spraakbediening 54 Instellingen Menufuncties 55 Audio-instellingen De fader/balansinstelling gebruiken 56 De balansinstelling 56 De equalizer 56 De auto-equalizer 57 Sonic center control gebruiken 57 De loudness aanpassen 57 De subwooferuitgang 58 De lage tonen versterken 58 Het high pass filter 58 Het bronniveau aanpassen 58 Nl 3 Inhoud De videospeler instellen De ondertitelingstaal instellen 60 De audiotaal instellen 60 De menutaal instellen 60 De camerahoek instellen voor dvdweergave 61 De beeldverhouding instellen 61 Het interval voor diavoorstellingen instellen 61 De kinderbeveiliging instellen 62 Het DivX-ondertitelbestand instellen 63 Uw DivXâ VOD-registratiecode weergeven 63 Automatisch afspelen van dvd’s 64 Systeeminstellingen De app-verbinding instellen 65 De externe ingang in- of uitschakelen 65 Het AV-ingangssignaal instellen 65 Het RGB-ingangssignaal instellen 65 De geluidsmix voor toepassingen instellen 65 De firmware bijwerken 65 De firmwareversie weergeven 66 De MIXTRAX-stand instellen 66 De beeldinstellingen aanpassen 66 De systeemtaal selecteren 67 De demostand instellen 67 Het geluid tijdelijk uitschakelen of dempen 68 De achteruitgang en de subwoofer instellen 68 Het toetsenbord 68 Ever Scroll instellen 69 Bluetooth-audio instellen 69 Het Bluetooth-geheugen wissen 69 De Bluetooth-software bijwerken 69 De Bluetooth-systeemversie weergeven 70 De veiligheidsmodus gebruiken 70 Instellingen voor de achteruitrijcamera 70 Automatische EQ-meting (automatische instelling van de equalizer) 71 Het videoformaat selecteren 73 Het videosignaal instellen 73 Favorietenmenu Het favorietenmenu 74 Het Bluetooth-verbindingsmenu Bediening van het Bluetoothverbindingsmenu 75 Menuthema De verlichtingskleur selecteren 77 De kleur van het OSD-schermmenu selecteren 77 Een achtergronddisplay selecteren 77 Overige functies De positie van de toetsen op het aanraakpaneel bijstellen (kalibratie van het aanraakpaneel) 79 De AUX-signaalbron 79 De microprocessor resetten 80 Aanvullende informatie Problemen verhelpen 81 Foutmeldingen 84 Foutmeldingen tijdens de automatische EQmeting 87 Meldingen 88 Indicatorlijst 88 Aanwijzingen voor het gebruik 90 Audiocompatibiliteit (USB) 93 Compatibiliteit met gecomprimeerde audio (disc, USB, SD) 93 Compatibiliteit met iPod 94 Volgorde van audiobestanden 95 Correct gebruik van het display 96 Bluetooth-profielen 97 Copyright en handelsmerken 97 Taalcodekaart voor dvd 101 Technische gegevens 102 4 Nl Hoofdstuk Voorzorgsmaatregelen BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Lees onderstaande instructies over het display goed door en houd ze bij de hand voor later. 1 Monteer het display niet op plaatsen waar het (i) het zicht van de bestuurder kan hinderen, (ii) de bediening of veiligheidsvoorzieningen van het voertuig, zoals de airbags of alarmlichten, kan belemmeren, of (iii) de bestuurder kan hinderen bij het veilig besturen van het voertuig. 2 Bedien het display niet als dat uw aandacht van het besturen van het voertuig afleidt. [. . . ] 3 Raak Beeldverhouding aan in het menu Video Instellingen en selecteer de gewenste beeldverhouding. Raak zo vaak als nodig Beeldverhouding aan tot de gewenste beeldverhouding op het display verschijnt. !16:9 – Breedbeeld (16:9) wordt weergegeven zoals het is (begininstelling). Letterbox – Het beeld heeft de vorm van een brievenbus met zwarte strepen boven en onder in het scherm. Pan & Scan – Het beeld is aan de linker- en rechterkant van het scherm ingekort. Bij het afspelen van discs zonder Pan & Scanaanduiding wordt automatisch de weergave Letterbox gebruikt, zelfs als u Pan & Scan hebt geselecteerd. Controleer of op de verpakking van de disc de markering 16 : 9 LB is aangebracht. Raadpleeg voor meer informatie de informatie bij de disc. De videospeler instellen De camerahoek instellen voor dvd-weergave U kunt het camerahoekpictogram laten verschijnen bij scènes waarbij meerdere camerahoeken mogelijk zijn. 2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te openen. 3 Raak Multi Angle aan in het menu Video Instellingen om de weergave van het camerahoekpictogram in of uit te schakelen. De beeldverhouding instellen Er zijn twee soorten beeldformaten. Breedbeeldweergave heeft een breedte-hoogteverhouding (tv-beeldverhouding) van 16:9, en normale weergave heeft een verhouding van 4:3. Selecteer de juiste beeldverhouding voor het display dat is aangesloten op V OUT. Het interval voor diavoorstellingen instellen Als u via dit toestel JPEG-bestanden weergeeft, kunt u die in een diavoorstelling weergeven. Met deze instelling kunt u het interval voor de diavoorstelling bepalen. Nl 61 Hoofdstuk 16 De videospeler instellen 1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan. 2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te openen. 3 Raak Tijd Per Foto aan in het menu Video Instellingen om het interval voor de diavoorstelling te selecteren. Raak Tijd Per Foto herhaaldelijk aan tot de gewenste instelling op het display verschijnt. !5sec – JPEG-afbeeldingen weergeven met een tijdsinterval van 5 seconden !10sec – JPEG-afbeeldingen weergeven met een tijdsinterval van 10 seconden !15sec – JPEG-afbeeldingen weergeven met een tijdsinterval van 15 seconden !Manueel – JPEG-afbeeldingen handmatig weergeven 3 Raak Ouderlijk toezicht aan in het menu Video Instellingen. 4 Voer een viercijferig codenummer in met de toetsen 0 t/m 9. # Raak C aan om de ingevoerde cijfers te annuleren. # Registreer de code met de volgende toets op het aanraakpaneel. De code registreren. Het codenummer is ingesteld. [. . . ] Base Line Profile (. mp4) Maximale bitsnelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 kbps Maximale framesnelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max: 720 (H) x 1 280 (B), Min:48 (H) x 48 (B) WMV WMV-decoderingsformaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Main Profile (. wmv) Maximale bitsnelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER AVH-X8500BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER AVH-X8500BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag