Gebruiksaanwijzing PIONEER ANH-P9R-BK annexe 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER ANH-P9R-BK. Wij hopen dat dit PIONEER ANH-P9R-BK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER ANH-P9R-BK te teleladen.


PIONEER ANH-P9R-BK annexe 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (953 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER ANH-P9R-BK (930 ko)
   PIONEER ANH-P9R-BK annexe 1 (1959 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER ANH-P9R-BKannexe 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NAVIGATIE/CD TUNER English NEDERLANDS Español Deutsch Gebruiksaanwijzing ANH-P9R-BK De schermvoorbeelden in deze handleiding kunnen ietwat verschillen van de feit-elijke aanduidingen op het beeldscherm. Wijzigingen in de schermaanduidingen zijn vooebehouden, in verband met eventuele verbeteringen. 2 Du Hoofdstuk Inhoud 00 Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit Pioneer product. Leest u deze aanwijzingen alstublieft zorgvuldig door zodat u weet hoe u uw model op de juiste manier moet bedienen. Bewaar de handleiding na het lezen op een veilige plek, zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken. Voor u begint Inleiding 7 Licentieovereenkomst 7 · PIONEER ANH-P9R-BK 7 Belangrijke veiligheidsvoorschriften 9 Over dit toestel 10 Over deze handleiding 10 Voorzorgen 10 Bij problemen 10 Beveiligen tegen diefstal van uw toestel 11 · Verwijderen van het voorpaneel 11 · Bevestigen van het voorpaneel 11 Resetten van de microprocessor 11 Over de Demo-functie 12 · Reverse-functie 12 · Feature Demo 12 Wat is wat 13 · Los verkrijgbare afstandsbediening 14 Basisbediening Kiezen van een signaalbron 15 Tegelijkertijd gebruiken van navigatie en SOURCE signaalbronnen 16 Bediening via de multifunctionele toetsen 16 · Omschakelen van de functie van de multifunctionele toetsen 16 · Voorbeeld gebruik multifunctionele toetsen 17 · Het verschil tussen de BAND/ESC toets en de BACK toets 17 · Voorbeeld display (i. c. de ingebouwde CD-speler) 18 Werkzame toetsen indicator 18 Navigatie Wat is navigatie? [. . . ] veranderingen optreden afhankelijk van de tijd, de staat of het ontvangstgebied). · Het voorkeuzenummer kan verdwijnen van het display als de tuner afstemt op een regionale zender die verschilt van de oorspronkelijk gekozen zender. · De regionale functie kan voor elk van de FM banden individueel worden in- of uitgeschakeld. PI zoeken Als u naar een uitzending aan het luisteren bent en de ontvangst zwakker wordt, of wanneer er geen geschikte alternatieve frequentie gevonden kan worden, dan zal dit product automatisch op zoek gaan naar een andere zender met hetzelfde programma. Automatisch PI zoeken (voor voorkeuzezenders) Wanneer een voorkeuzezender niet kan worden opgeroepen, bijvoorbeeld wanneer u een grote afstand heeft gereisd, kan het toestel zo worden ingesteld dat ook bij het oproepen van een voorkeuzezender de PI zoekfunctie zal worden uitgevoerd. Opmerking · Zie Instellen van de automatische PI zoekfunctie op blz. 84. 50 Du Hoofdstuk RDS 05 Ontvangen van verkeersberichten De TA (standbyfunctie voor verkeersberichten) functie stelt u in staat automatisch verkeersberichten te ontvangen, ongeacht de signaalbron waar u naar luistert. De TA functie kan zowel worden ingeschakeld voor TP zenders (een zender die verkeersinformatie uitzendt) als voor een TP zender die daarnaast ook gegevens over andere TP zenders uitzendt ("enhanced other network" TP). bedienen terwijl u luistert naar een andere signaalbron. · Als u de TA functie heeft ingeschakeld terwijl u niet had afgestemd op een TP of "enhanced other network" TP zender, zal alleen de "T" van de "3TRFC" indicator oplichten. · Wanneer de "3TRFC" of "T" indicator brandt, zal er bij automatisch afstemmen alleen worden afgestemd op TP of "enhanced other network" TP zenders. · Wanneer de "3TRFC" of "T" indicator brandt, zullen er met de BSM functie alleen TP of "enhanced other network" TP zenders worden opgeslagen. English Español In- of uitschakelen van de TA functie Deutsch 1 Druk op 2 of 3 en stem af op een TP of "enhanced other network" TP zender. De "TRFC" indicator zal oplichten wanneer de tuner is afgestemd op een TP of "enhanced other network" TP zender. 2 Druk op TA om de TA (standbyfunctie voor verkeersberichten) functie in te schakelen. De "3TRFC" indicator zal oplichten ten teken dat de tuner op verkeersberichten aan het wachten is. · Druk nog eens op TA wanneer er geen verkeersbericht wordt ontvangen om de TA functie weer uit te schakelen. Opmerkingen · Het systeem zal terugkeren naar de oorspronkelijke signaalbron wanneer het verkeersbericht is afgelopen. · De TA functie kan worden ingeschakeld via signaalbronnen anders dan de tuner als de tuner bij het laatste gebruik afgestemd was op de FM band, niet wanneer de tuner was afgestemd op de MW/LW (MG/LG) band. · Als de tuner bij het laatste gebruik was afgestemd op FM, kunt u door de TA functie in te schakelen ook andere functies van de tuner Annuleren van verkeersberichten · Druk op TA tijdens ontvangst van een verkeersbericht om het bericht te annuleren en terug te keren naar de oorspronkelijke signaalbron. Het verkeersbericht wordt geannuleerd, maar de tuner blijft in de TA functie tot u nog een keer op TA drukt. Français Regelen van het TA volume Wanneer het verkeersbericht begint, zal het volume automatisch worden ingesteld op een van tevoren ingesteld niveau zodat u het bericht duidelijk kunt verstaan. · Verdraai VOLUME om het volume tijdens het verkeersbericht te regelen en voor het volgende bericht vast te leggen. Het nieuw ingestelde volume zal worden opgeslagen in het geheugen en opnieuw worden gebruikt voor de weergave van de volgende verkeersberichten. Du 51 Italiano Nederlands Hoofdstuk 05 RDS TP alarm Ongeveer 30 seconden nadat de "3TRFC" indicator veranderd is in "T" vanwege een zwakker wordend signaal, zal er ongeveer vijf seconden lang een piepsignaal klinken. om u erop attent te maken dat u een andere TP of "enhanced other network" TP zender moet opzoeken. · Wanneer u naar een RDS uitzending luistert, dient u op 2 of 3 te drukken en af te stemmen op andere TP of "enhanced other network" TP zender. Wanneer u naar een andere signaalbron dan de tuner luistert zal het toestel automatisch na 10 (of 30)* seconden nadat de "3TRFC" indicator veranderd is in "T" de sterkste TP zender in het gebied opzoeken. [. . . ] 178(b) × 50(h) × 157(d) mm GPS antenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46(b) × 46(h) × 13(d) mm (Gewicht) Hoofdapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115g Audio Maximaal uitgangsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 W × 4 50 W × 2 ch/4 + 70 W × 1 ch/ 2 (voor de subwoofer) Doorlopend uitgangsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER ANH-P9R-BK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER ANH-P9R-BK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag