Gebruiksaanwijzing PIONEER A-50-K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER A-50-K. Wij hopen dat dit PIONEER A-50-K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER A-50-K te teleladen.


PIONEER A-50-K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18250 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER A-50-K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Pour éviter les risques d’incendie et de décharge électrique, ne placez près de lui un récipient rempli d’eau, tel qu’un vase ou un pot de fleurs, et ne l’exposez pas à des gouttes d’eau, des éclaboussures, de la pluie ou de l’humidité. Die Spannung kann so hoch sein, dass sie die Gefahr eines elektrischen Schlages birgt. Mit der korrekten Entsorgung dieser Produkte und Batterien helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schonen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Behandlung des Abfalls entstehen könnten. Schiff) eine Funktionsstörung auftritt, die eine Reparatur des Gerätes erforderlich macht, werden die Reparaturkosten dem Kunden selbst dann in Rechnung gestellt, wenn die Garantiefrist noch nicht abgelaufen ist. [. . . ] Audiokabels aansluiten Sluit de witte stekker aan op de linkeraansluiting (L) en de rode op de rechteraansluiting (R). Digitale audio-ingangen (alleen A-70) Als er een coaxiale digitale kabel (afzonderlijk verkrijgbaar) wordt om de DIGITAL IN COAXIALaansluiting van dit apparaat aan te sluiten op de digitale audio-uitgang van een component voor digitale audioweergave, kan de weergavecomponent worden gebruikt voor het afspelen van muziek via dit toestel. Meer informatie over het uitvoeren van de audiosignalen die zijn ingevoerd naar de DIGITAL IN COAXIALterminal, vindt u op pagina 12. 1 10 mm Links (wit) Rechts (rood) IN OUT CONTROL Op een andere Pioneercomponent die is uitgerust met een CONTROL INaansluiting 2 3 Een andere Pioneercomponent die is uitgerust met CONTROL IN/OUTaansluitingen A-70 Digitale audioapparatuur, enz. Coaxiale digitale audiokabel (afzonderlijk verkrijgbaar) Let op • Wanneer u slechts één set luidsprekeraansluitingen gebruikt (SPEAKERS A of SPEAKERS B) of wanneer u aansluitingen met twee draden gebruikt, moet de gebruikte luidsprekers een nominale impedantie hebben tussen 4 Ω en 16 Ω. Wanneer u beide sets aansluitingen gebruikt, moeten de aangesloten luidsprekers een nominale impedantie hebben van 8 Ω tot 32 Ω. Raadpleeg de instructies die bij uw luidsprekers zijn geleverd voor meer informatie over de impedantiewaarde. € De positieve en negatieve (+/–) aansluitingen op de versterker moeten overeenkomen met die van de luidsprekers. Om een elektrische schok te voorkomen bij het aansluiten en losmaken van de luidsprekerkabels, moet u de stekker uit het stopcontact halen voordat u niet geïsoleerde onderdelen aanraakt. afstandsbediening Opmerking Richt de afstandsbediening naar de sensor op het apparaat. € Gebruik een in de handel verkrijgbare mono ministekkerkabel (zonder weerstand) voor aansluitingen. € Wanneer u de CONTROL IN/OUT-aansluitingen aansluit, moeten ook in de handel verkrijgbare kabels worden gebruikt voor het maken van analoge aansluitingen. Wanneer u alleen de CONTROL IN/OUT-aansluitingen aansluit, is er geen goed systeembeheer mogelijk. Achterpaneel A-70 Opmerking • Digitale signaalformaten die in dit apparaat kunnen worden ingevoerd, bevatten lineaire PCM-signalen met een bemonsteringsfrequentie en kwantitatieve bits tot 192 kHz/32 bits. Book Page 7 Friday, July 27, 2012 6:06 PM Aansluitingen Met een USB-kabel voor het aansluiten op een computer (alleen A-70) Als een USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar) wordt gebruikt om de DIGITAL IN USB-aansluiting van dit apparaat aan te sluiten op de USB-poort van een computer, kunnen de muziekbestanden die zich op de computer bevinden, via dit apparaat worden afgespeeld. Meer informatie over het uitvoeren van de audiosignalen die zijn ingevoerd naar de DIGITAL IN USB-terminal, vindt u op pagina 12. Belangrijk • Wanneer u deze aansluiting gebruikt voor het invoeren van audiobestanden vanaf een computer naar dit apparaat, kan het nodig zijn een speciaal stuurprogramma te installeren op de computer. USB 02 English De stekker in het stopcontact steken Belangrijk • Wanneer u op reis bent of het apparaat voor een andere reden niet gebruik gedurende langere tijd, moet u de voedingskabel altijd loskoppelen van het stopcontact. De verschillende interne instellingen gaan niet verloren, zelfs wanneer de voedingskabel langere tijd niet is losgekoppeld van dit stopcontact. € Als het nodig is de voedingskabel los te koppelen, moet u eerst drukken op de knop /I STANDBY/ ON op het voorpaneel van het apparaat, zodat het apparaat wordt UITGESCHAKELD voordat u de kabel loskoppelt. Let op • Het gebruik van een andere voedingskabel dan de bijgeleverde, zal de garantie ongeldig maken omdat Pioneer niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige opgelopen schade. (De bijgeleverde voedingskabel die bij het apparaat is geleverd, heeft een nominaal vermogen van 10 A. [. . . ] Tijdens het afspelen wordt het geluid gestopt en knippert de STANDBY/ APD-indicator rood met intervallen van ongeveer 0, 5 seconde. Er is geen geluid hoorbaar wanneer een lineair PCM-signaal met een frequentie van 96 kHz of meer wordt ingevoerd naar de DIGITAL IN COAXIAL-aansluiting. Wanneer de DIGITAL IN USB-poort wordt aangesloten op een computer via de USB-kabel, kunnen de audiobestanden op de computer niet worden afgespeeld. Er wordt geen geluid weergegeven wanneer u probeert bestanden af te spelen op een computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER A-50-K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER A-50-K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag