Gebruiksaanwijzing PIONEER A-20-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER A-20-S. Wij hopen dat dit PIONEER A-20-S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER A-20-S te teleladen.


PIONEER A-20-S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (20484 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER A-20-S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Pour éviter les risques d’incendie et de décharge électrique, ne placez près de lui un récipient rempli d’eau, tel qu’un vase ou un pot de fleurs, et ne l’exposez pas à des gouttes d’eau, des éclaboussures, de la pluie ou de l’humidité. Die Spannung kann so hoch sein, dass sie die Gefahr eines elektrischen Schlages birgt. Mit der korrekten Entsorgung dieser Produkte und Batterien helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schonen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Behandlung des Abfalls entstehen könnten. Schiff) eine Funktionsstörung auftritt, die eine Reparatur des Gerätes erforderlich macht, werden die Reparaturkosten dem Kunden selbst dann in Rechnung gestellt, wenn die Garantiefrist noch nicht abgelaufen ist. [. . . ] Opmerking • Wanneer u een cassettedeck aansluit, kan er ruis hoorbaar zijn, afhankelijk van de installatielocatie. Deze ruis wordt veroorzaakt door lekkage van de transformator van de versterker. Wijzig in dat geval de installatielocatie of plaats de deck verder van de versterker. Let op • Wanneer u dubbele bedrading gebruikt voor het aansluiten van de luidsprekers, kunt u negatieve invloeden op de versterker voorkomen door de kortsluitingsbalken HOOG en LAAG die bij de luidsprekers zijn geleverd, te verwijderen. Raadpleeg de instructies die bij de luidsprekers zijn geleverd voor gedetailleerde informatie. Fm 6 ページ 2012年6月21日 木曜日 午後2時13分 02 Aansluitingen • Wanneer u luidsprekers gebruikt met afneembare netwerkcircuits, wordt er bij het verwijderen van het netwerk, geen effect geproduceerd en kan de luidspreker schade oplopen. • Een andere methode is het aansluiten van de SPEAKERS A-aansluitingen op HOOG en van de SPEAKERS B-aansluitingen op LAAG (omgekeerd dan in afbeelding). € Zorg dat alle ontblote luidsprekerdraden samen zijn gedraaid en volledig in de luidsprekeraansluiting zijn gestopt. Als een ontblote luidsprekerdraad het achterpaneel raakt, kan de stroom worden uitgeschakeld als veiligheidsmaatregel. Gecentraliseerd beheer gebruiken met andere Pioneer-componenten (behalve A-10) De stekker in het stopcontact steken Belangrijk • Wanneer u op reis bent of het apparaat voor een andere reden niet gebruik gedurende langere tijd, moet u de voedingskabel altijd loskoppelen van het stopcontact. De verschillende interne instellingen gaan niet verloren, zelfs wanneer de voedingskabel langere tijd niet is losgekoppeld van dit stopcontact. € Als het nodig is de voedingskabel los te koppelen, moet u eerst drukken op de knop /I STANDBY/ON op het voorpaneel van het apparaat, zodat de A-30/ A-20 wordt UITGESCHAKELD of dat de A-10 in de stand-bymodus is voordat u de kabel loskoppelt. Let op • Wanneer u een andere dan de bijgeleverde voedingskabel gebruikt, wordt de garantie ongeldig en zal Pioneer niet aansprakelijk zijn voor enige opgelopen schade. (De voedingskabel die bij het model A-30 is geleverd, heeft een nominale stroomcapaciteit van 10 A, terwijl de kabel die bij de A-20/A-10 is geleverd, een nominale stroomcapaciteit van 2. ) • Gebruik alleen een voedingskabel die bij dit apparaat is geleverd. € Gebruik de bijgeleverde voedingskabel alleen voor de doeleinden die hieronder zijn beschreven. Sluit het apparaat aan op de netstroom nadat u alle aansluitingen hebt uitgevoerd. Achterpaneel A-30 Audiokabels aansluiten Sluit de witte stekker aan op de linkeraansluiting (L) en de rode op de rechteraansluiting (R). 1 10 mm Meerdere Pioneer-componenten die zijn uitgerust met CONTROL IN/OUT-aansluitingen kunnen worden aangesloten op het A-30/A-20-apparaat. hierdoor is gecentraliseerd beheer van de componenten mogelijk via de afstandsbedieningssensor op de A-30/A-20. Hierdoor is het ook mogelijk componenten die niet zijn uitgerust met een afstandsbedieningssensor of die zijn geïnstalleerd op plaatsen waar de afstandsbedieningssensor geen bereik heeft, op afstand te bedienen. IN Rechts (rood) OUT CONTROL 2 3 Op een andere Pioneer-component die is uitgerust met een CONTROL IN-aansluiting Een andere Pioneercomponent die is uitgerust met CONTROL IN/OUT-aansluitingen Let op • Wanneer u slechts één set luidsprekeraansluitingen gebruikt (SPEAKERS A of SPEAKERS B) of wanneer u aansluitingen met twee draden gebruikt, moet de gebruikte luidsprekers een nominale impedantie hebben tussen 4 Ω en 16 Ω. [. . . ] Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, moet u de functie Automatisch uitschakelen deactiveren (pagina 11). Reiniging van het toestel • Gebruik een poetsdoek of een droge doek om stof en vuil van het toestel te vegen. € Wanneer het buitenoppervlak van het toestel vuil is, veeg het dan schoon met een zachte doek die u in een neutraal reinigingsmiddel, vijf- tot zesmaal verdund in water, heeft gedompeld en goed heeft uitgewrongen. € Gebruik nooit verdunner, benzine, insectensprays of andere chemische producten op of in de omgeving van dit product, want deze kunnen corrosie op het buitenoppervlak veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER A-20-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER A-20-S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag