Gebruiksaanwijzing PIONEER A-20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER A-20. Wij hopen dat dit PIONEER A-20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER A-20 te teleladen.


PIONEER A-20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (20484 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER A-20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nederlands TUNER AUX 2 Starten Sie die Aufnahme und dann die Wiedergabe des Quellengeräts. €Wenn am A-30/A-20 die Schalten Sie die Stummschaltung mit der Fernbedienungstaste MUTE ab (Seite 9). Let er bij(such as a lighted candle) on the op dat er D3-4-2-1-7a_A1_En voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een goede doorstroming van lucht te waarborgen (tenminste 30 cm boven, 10 cm achter en 10 cm aan de VENTILATION CAUTION zijkanten van het apparaat). Book Page 3 Thursday, February 16, 2012 11:42 AM Gebruiksomgeving Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van gebruik: +5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH (ventilatieopeningen niet afgedekt) Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige verlichting). [. . . ] • Een andere methode is het aansluiten van de SPEAKERS A-aansluitingen op HOOG en van de SPEAKERS B-aansluitingen op LAAG (omgekeerd dan in afbeelding). € Zorg dat alle ontblote luidsprekerdraden samen zijn gedraaid en volledig in de luidsprekeraansluiting zijn gestopt. Als een ontblote luidsprekerdraad het achterpaneel raakt, kan de stroom worden uitgeschakeld als veiligheidsmaatregel. Gecentraliseerd beheer gebruiken met andere Pioneer-componenten (behalve A-10) De stekker in het stopcontact steken Belangrijk • Wanneer u op reis bent of het apparaat voor een andere reden niet gebruik gedurende langere tijd, moet u de voedingskabel altijd loskoppelen van het stopcontact. De verschillende interne instellingen gaan niet verloren, zelfs wanneer de voedingskabel langere tijd niet is losgekoppeld van dit stopcontact. € Als het nodig is de voedingskabel los te koppelen, moet u eerst drukken op de knop /I STANDBY/ON op het voorpaneel van het apparaat, zodat de A-30/ A-20 wordt UITGESCHAKELD of dat de A-10 in de stand-bymodus is voordat u de kabel loskoppelt. Let op • Wanneer u een andere dan de bijgeleverde voedingskabel gebruikt, wordt de garantie ongeldig en zal Pioneer niet aansprakelijk zijn voor enige opgelopen schade. (De voedingskabel die bij het model A-30 is geleverd, heeft een nominale stroomcapaciteit van 10 A, terwijl de kabel die bij de A-20/A-10 is geleverd, een nominale stroomcapaciteit van 2. ) • Gebruik alleen een voedingskabel die bij dit apparaat is geleverd. € Gebruik de bijgeleverde voedingskabel alleen voor de doeleinden die hieronder zijn beschreven. Sluit het apparaat aan op de netstroom nadat u alle aansluitingen hebt uitgevoerd. Achterpaneel A-30 Audiokabels aansluiten Sluit de witte stekker aan op de linkeraansluiting (L) en de rode op de rechteraansluiting (R). Naar het stopcontact Netsnoer 1 Sluit de bijgeleverde voedingskabel aan op de AC IN-aansluiting op het achterpaneel van het apparaat. Er wordt geen geluid weergegeven wanneer de POWER AMP DIRECT-knop AAN is. pHONES-aansluiting Gebruiken voor het aanpassen van het volumeniveau. ) 13 INPUT SELECTOR-knop/indicators A-30 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 On : de indicator licht op: Wanneer deze knop is ingesteld op AAN, worden de geluidssignalen direct uitgevoerd, zonder dat er via de verschillende aanpassingcircuits wordt gegaan (BASS, TREBLE, BALANCE, LOUDNESS). Hierdoor kunnen signalen natuurgetrouwer worden weergegeven, maar worden alle instellingen die u hebt gemaakt met de bedieningselementen BASS, TREBLE, BALANCE of LOUDNESS uitgeschakeld. Het signaal gaat door de verschillende circuits voor frequentieaanpassingen. Wanneer de indicator UIT is, kunnen aanpassingen worden uitgevoerd met de bedieningselementen BASS, TREBLE, BALANCE en LOUDNESS. DIRECT-knop/indicator Draai de knop naar rechts of links zodat de indicator oplicht voor de gewenste invoerbron. Wanneer u de knop naar rechts draait, licht de indicator naar rechts op. Wanneer u de knop naar links draait, licht de indicator naar links op. [. . . ] Book Page 12 Thursday, February 16, 2012 11:42 AM 05 Bijkomende informatie Hoofdstuk 5: Probleem Er komt geen geluid uit een luidspreker. Oplossing •Zijn de aansluitkabels of luidsprekerkabels aan één zijde losgekoppeld ?Wanneer u denkt dat er iets mis is met dit apparaat, controleer dan eerst de onderstaande punten. Controleer daarom ook de andere componenten en elektrische apparatuur die gebruikt wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER A-20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER A-20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag