Gebruiksaanwijzing PIONEER A-109

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER A-109. Wij hopen dat dit PIONEER A-109 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER A-109 te teleladen.


PIONEER A-109 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (420 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER A-109 ADDENDUM (62 ko)
   PIONEER A-109 BROCHURES (8764 ko)
   PIONEER A-109 (1598 ko)
   PIONEER A-109 (155 ko)
   PIONEER A-109 ADDENDUM (62 ko)
   PIONEER A-109 BROCHURES (8291 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER A-109

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7 Ontwerp met gering energieverbruik 7 Complementair stel condensatoren Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats waar het niet wordt blootgesteld aan hoge temperaturen of vochtigheid. Installeer het toestel niet op een plaats waar het wordt blootgesteld aan direkte stralen van de zon of vlakbij verwarmingstoestellen of radiators. Te grote hitte kan een nadelige invloed hebben op de kast en interne komponenten. Installatie van het toestel in een vochtige of stoffige omgeving kan leiden tot slechte werking of ongelukken. [. . . ] Aan : De indikator brandt wanneer het apparaat voor geluidsbijregeling of het cassettedeck in gebruik is. Als er niets op de TAPE 2 MONITOR-aansluitingen is aangesloten of als deze aansluitingen niet worden gebruikt, dient deze schakelaar in de OFF-stand te worden gezet. Als de TAPE 2 MONITOR-indicator brandt en de INPUT SELECTOR knop niet in de stand TAPE 1/CD-R/MD staat, worden de signalen die langs TAPE 2 MONITOR ingevoerd worden, langs TAPE 1/CD-R/MD REC OUT uitgevoerd. Stel de balans in als het geluid uit één van de luidsprekers harder is. Als het geluid uit de rechterkant harder is, naar de linkerstand (L) draaien en als het geluid uit de linkerkant harder is, naar de rechterstand (R) draaien. Gebruik deze toets wanneer u het uitgangssignaal van een aangesloten geluidsbron niet via de diverse bijregelingscircuits (zoals BASS, TREBLE, BALANCE, LOUDNESS) laat passeren. Aan : De indikator licht op: De uitgangssignalen van de geluidsbron die via de versterker-ingangen binnenkomen, worden zonder verdere bijregeling weergegeven. Het resultaat is een zuiver geluid met vlak frekwentieverloop, hetgeen een meer natuurgetrouwe weergave van de geluidsbron is. Uit : De indikator dooft: De uitgangsignalen van de geluidsbron, die via de versterker-ingangen binnenkomen, passeren de diverse bijregelingscircuits. Gebruik deze toets wanneer naar een geluidsbron wordt geluisterd bij een laag volumeniveau. Aan : De indikator brandt: De lage en hoge frekwenties worden versterkt weergegeven, ook bij een laag volumeniveau. Uit : De indikator is uit: Gewoonlijk dient u deze toets in deze stand te laten staan. Met de regelaar in de middenstand (normaal) vindt geen bijregeling plaats. Bij het naar rechts draaien van de regelaar worden de hoge tonen meer benadrukt; bij het naar links draaien worden de hoge tonen zwakker weergegeven. Met de regelaar in de middenstand (normaal) vindt geen bijregeling plaats. Bij het naar rechts draaien van de regelaar worden de lage tonen meer benadrukt; bij het naar links draaien worden de lage tonen zwakker weergegeven. Steek de stekker van de hoofdtefoon in deze uitgang wanneer u via de hoofdtelefoon wilt luisteren. OPMERKING: De luidsprekers blijven geluid weergeven zelfs als de stekker van de koptelefoon in deze stekkeraansluiting zit. Om het geluid van de luidsprekers uit te schakelen, moet u de SPEAKERS-knop op OFF (UIT) zetten. Zet deze schakelaar in de "ON" stand, wanneer u wilt luisteren naar de luidsprekers die op de SPEAKERS-aansluitingen zijn aangesloten. [. . . ] Ook als u de adapter niet gebruikt, moet de spanningschakelaar ingeschakeld blijven. Als de adapter is uitgeschakeld, wordt geen geluid geproduceerd of zal het weergavegeluid gestoord klinken. Storingen worden vaak veroorzaakt door een verkeerd gebruik van het aparaat. Het is eveneens mogelijk dat het probleem veroorzaakt wordt door een ander aangesloten komponent. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER A-109

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER A-109 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag