Gebruiksaanwijzing PHILIPS XL3902S/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS XL3902S/22. Wij hopen dat dit PHILIPS XL3902S/22 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS XL3902S/22 te teleladen.


PHILIPS XL3902S/22 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1147 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS XL3902S/22

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Na enkele seconden verschijnen op het display de landen waaruit u een selectie kunt maken. · Nadat u een selectie heeft gemaakt, zal uw telefoon gedurende enkele seconden automatisch uitschakelen om de instellingen te actualiseren. !Waarschuwing Wanneer de handset geen verbinding met het basisstation heeft zal er een foutmelding op het display van de handset verschijnen. Op het display zal opnieuw het welkombericht verschijnen, wanneer u de batterijen verwijdert en weer terugplaatst. Wanneer de handset gereed is met het actualiseren van de instellingen, zal deze automatisch weer inschakelen. [. . . ] 3 Zodra het tweede gesprek is aangenomen, kunt u op drukken om tussen de twee gesprekken heen en weer te schakelen. 4. 7 Tweede gesprek aannemen Tijdens een gesprek hoort u de aankloptoon, wanneer er een tweede gesprek binnenkomt. U kunt het tweede gesprek aannemen zonder het actuele gesprek te beëindigen. · R verschijnt op het display, het actuele gesprek wordt vastgehouden en u bent nu met de tweede beller verbonden. 2 Druk vervolgens op om tussen de twee gesprekken heen en weer te schakelen. 4. 9 Intern gesprek U kunt iemand elders in huis gratis bellen door gebruik te maken van de interne gespreksfunctie. 2 Wanneer er slechts 2 handsets op hetzelfde basisstation zijn aangemeld zal het interne gesprek automatisch tot stand komen. Anders voert u het handsetnummer in van de handset waarmee u het interne gesprek wilt voeren. 3 Druk op om het interne gesprek aan te nemen, wanneer het belsignaal klinkt. 4. 8 Conferentiegesprek 4. 8. 1 Conferentiegesprek tot stand brengen Tijdens een gesprek met een externe deelnemer kan een andere handset aan het gesprek deelnemen door te drukken op . 4. 10 Tekst of cijfers invoeren U kunt teksten of cijfers invoeren om bijv. 1 Druk net zo vaak op de desbetreffende toets totdat het gewenste teken verschijnt. · De tekens die na het omschakelen worden ingevoerd verschijnen als hoofdletters of als kleine letters. Voorbeeld voor het invoeren van "Peter" 1 Druk eenmaal op :P 2 Druk eenmaal op :P 3 Druk tweemaal op : Pe 4 Druk eenmaal op : Pet 5 Druk tweemaal op : Pete 6 Druk driemaal op : Peter Telefoneren 12 Tabel met speciale tekens (hoofdletters) Toetsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * Beschikbare tekens [spatie] 1 , . : ; ' " ABC2ÀÁÂÄÆÇ DEF3ÈÉÊËOE GHI4ÌÍÎÏ JKL5[] MNO6ÑÒÓÖØ PQRS7 TUV8ÙÚÛÜ WXYZ9ÝY 0$@_()<>~ *#+-/=&% Tabel met speciale tekens (kleine letters) Toetsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * Beschikbare tekens [spatie] 1 , . · De nieuwe instelling verschijnt op het display. Andere functies van uw telefoon 15 5. 2. 7 Belmelodie instellen In de stand-by modus: 1 Houd de -toets ingedrukt, totdat u op het display de naam van de actuele belmelodie ziet. 2 Selecteer de gewenste belmelodie door op de cijfertoetsen 0 tot 9 te drukken. 3 Druk op de -toets om te bevestigen. 5. 2. 8 Volume belmelodie wijzigen In de stand-by modus: 1 Houd de -toets ingedrukt, totdat u op het display de naam van de actuele belmelodie ziet. Let op Wanneer het belvolume op UIT wordt gezet, verschijnt op het display . 5. 2. 9 Toetstoon activeren/deactiveren Wanneer deze functie geactiveerd is klinkt er iedere keer wanneer u een toets op de handset indrukt, een pieptoon. In de stand-by modus: 1 Houd de -toets ingedrukt totdat u op het display MENU?· De nieuwe instelling verschijnt op het display. In de stand-by modus: 1 Houd de -toets ingedrukt totdat u op het display MENU?3 Selecteer het gewenste basisstation met behulp van de cijfertoetsen (1, 2, 3 of 4). · De LED op het basisstation zal gedurende 30 seconden oplichten. · Wanneer het apparaat is aangemeld zal er op het display van de handset AANGEMELD verschijnen. Let op Wanneer het aanmelden is mislukt, zal op het display van de handset FOUT verschijnen. Herhaal de bovenstaande stappen en probeer het nogmaals. 5. 3 Speciale functies 5. 3. 1 Handset aanmelden Wanneer u uw handset per ongeluk heeft afgemeld, kunt u deze opnieuw aanmelden. [. . . ] Let op U kunt ook VOICEMAIL op het display zien, wanneer er nieuwe berichten in uw mailbox zijn. Deze melding verdwijnt echter wanneer u een telefoonnummer kiest. 5. 3. 12 Handset(s) zoeken (Paging) Met deze functie kunt u een zoekgeraakte handset zoeken. · Alle handsets die op het basisstation zijn aangemeld zullen gedurende 30 seconden de paging-toon laten horen en op het display verschijnt ZOEKEN. . . . Let op U kunt het pagen stopzetten door een willekeurige toets op een willekeurige handset in te drukken of nogmaals op op het basisstation te drukken. Andere functies van uw telefoon 19 6 Standaardinstellingen In de onderstaande tabel staan de instellingen van uw telefoon die vooraf in de fabriek geprogrammeerd zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS XL3902S/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS XL3902S/22 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag