Gebruiksaanwijzing PHILIPS XL3901S/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS XL3901S/22. Wij hopen dat dit PHILIPS XL3901S/22 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS XL3901S/22 te teleladen.


PHILIPS XL3901S/22 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1147 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS XL3901S/22

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] •• Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken. •• Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd. •• Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht. [. . . ] Druk dan op /OK om te bevestigen. 20 NL 3 4 5 6 »» De bellijst wordt weergegeven. »» De vermelding is opgeslagen. 5 Druk op /OK om te bevestigen. »» De vermelding is verwijderd. Alle belvermeldingen verwijderen 1 2 Druk op bymodus. Druk op /OK om het nummer te bellen. 3 4 5 Kies [BELLIJST]>[GEMISTE OPR] om gemiste oproepen weer te geven of [ALL. /OK om het optiemenu weer Selecteer [ALLES WISSEN] en druk vervolgens op /OK om te bevestigen. »» Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond. »» Alle vermeldingen worden verwijderd. 3 4 Een belvermelding verwijderen 1 2 Druk op bymodus. /MENU/ in de stand- 3 4 Kies [BELLIJST]>[GEMISTE OPR] om gemiste oproepen weer te geven of [ALL. »» Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond. NL 21 9 Herhaallijst De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De telefoon kan maximaal 20 herhaalvermeldingen opslaan. 3 4 5 6 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op /OK om te bevestigen. »» De vermelding is opgeslagen. De herhaalvermeldingen bekijken 1 2 Druk op in de stand-bymodus. Selecteer [TELEFOONINST] >[ECO+] en druk vervolgens op /OK om te bevestigen. »» De instelling wordt opgeslagen. Opmerking Druk op /MENU/ in de standbymodus om naar het hoofdmenu te gaan. Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [GEHOORAPPRT] en druk op /OK om te bevestigen. »» De instelling wordt opgeslagen. •• Zorg ervoor dat alle handsets die bij het basisstation ECO-modus De ECO-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation tijdens een oproep of wanneer de stand-bymodus van de telefoon is ingeschakeld. 1 2 3 Druk op /MENU/ in de standbymodus om naar het hoofdmenu te gaan. Selecteer [TELEFOONINST] > [ECO] en druk op /MENU om te bevestigen. »» wordt weergegeven in de standbymodus. zijn aangemeld XL300/XL305-modellen zijn, zodat de functie ECO+ goed kan functioneren. •• Wanneer ECO+ is geactiveerd, wordt de stand-bytijd verkort. Dit komt omdat het basisstation in ECO+modus geen signalen in stand-bymodus uitzendt; de handset moet daarom vaker 'luisteren' naar signalen van het basisstation om inkomende oproepen of andere verzoeken van het basisstation te detecteren. De handset doet er ook langer over om toegang te krijgen tot functies zoals oproepinstellingen, de bellijst, paging en het bladeren door het telefoonboek. De handset zal u niet waarschuwen voor verlies van verbinding bij vermogensverlies of wanneer u bijna buiten bereik bent. In de volgende tabel vindt u de huidige status van het scherm van de handset met verschillende instellingen voor de ECO-modus en de ECO+-modus. ECOmodus/ECO+modus [UIT]/[UIT] [UIT]/[AAN] Pictogramdisplay op handset ECO en ECO+ zijn uitgeschakeld. [. . . ] Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS XL3901S/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS XL3901S/22 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag