Gebruiksaanwijzing PHILIPS XL3052C/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS XL3052C/22. Wij hopen dat dit PHILIPS XL3052C/22 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS XL3052C/22 te teleladen.


PHILIPS XL3052C/22 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1780 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS XL3052C/22

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome XL300 XL305 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 2 Uw telefoon 3 4 4 5 6 6 6 Letters en cijfers 7 Telefoonboek Letters en cijfers invoeren 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 Wat zit er in de doos? Overzicht van de telefoon Overzicht van het basisstation Pictogrammen weergeven Het telefoonboek weergeven Een vermelding zoeken Kiezen vanuit het telefoonboek Een vermelding toevoegen Een vermelding bewerken Een vermelding verwijderen Alle vermeldingen verwijderen 3 Aan de slag 8 Het basisstation aansluiten 8 De handset installeren 8 De telefoon configureren (verschilt per land) 9 De pincode voor toegang op afstand wijzigen 10 De handset opladen 10 Het batterijniveau controleren 10 Wat is de stand-bymodus? 10 De signaalsterkte controleren 11 De handset in- of uitschakelen 11 12 Bellen 12 Een gesprek aannemen 13 Een gesprek beëindigen 13 De luidspreker in- of uitschakelen 13 Het volume van de oordopjes/ luidspreker aanpassen 13 Een tweede gesprek beginnen 13 Een tweede gesprek aannemen 14 Tussen twee gesprekken schakelen 14 Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers 14 8 Bellijst 20 Type bellijst 20 De belvermeldingen weergeven 20 Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 20 Terugbellen 21 Een belvermelding verwijderen 21 Alle belvermeldingen verwijderen 21 22 De herhaalvermeldingen bekijken 22 Een nummer herhalen 22 Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek 22 Een herhaalvermelding verwijderen 22 Alle herhaalvermeldingen verwijderen 22 24 Geluidinstellingen 24 ECO-modus 25 ECO+-modus 25 De achtergrondverlichting van het LCD-scherm instellen 26 De datum en de tijd instellen 26 De displaytaal instellen 26 27 Het antwoordapparaat in- of uitschakelen 7 2 De taal instellen voor het antwoordapparaat 27 De antwoordmodus instellen 27 NL 1 9 Herhaallijst 4 Telefoongesprekken voeren 10 Telefooninstellingen 5 Intercomgesprek en telefonische conferenties Bellen naar een andere handset Een gesprek doorverbinden Een conferentiegesprek beginnen 15 15 15 15 11 Antwoordapparaat Aankondiging 28 Inkomende berichten 28 De beltoonvertraging inschakelen 30 Meeluisteren 30 Toegang op afstand 30 12 Services 32 Type bellijst 32 Automatische conferentie 32 Automatische voorkeuze 32 Netwerktype 33 Flashsignaalduur instellen 33 Kiesmodus 33 Automatische klok 33 Extra handsets aanmelden 34 Handsets afmelden 34 Standaardinstellingen herstellen 34 35 13 Technische gegevens 14 Kennisgeving 36 Conformiteitsverklaring 36 Compatibel met de GAP-norm 36 Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF) 36 Oude producten en batterijen weggooien 36 38 40 42 42 15 Veelgestelde vragen 16 Index 17 Bijlage Invoertabellen voor tekst en cijfers 2 NL 1 Belangrijke veiligheidsinstructies Vereiste voeding • Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. • Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950. Waarschuwing •• Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt. •• Open de handset, het basisstation of de lader niet •• Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning. dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is. •• Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt. [. . . ] /MENU/ in de stand- Een nummer herhalen 1 2 3 Druk op in de stand-bymodus. 3 4 5 Selecteer [BELLIJST] > [OPNW OPROEPN] en druk op /OK om te bevestigen. »» Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond. »» De vermelding is verwijderd. Selecteer [OPNW OPROEPN] en druk op /OK om te bevestigen. »» Het nummer wordt gebeld. Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek 1 2 Druk op bymodus. /MENU/ in de stand- Alle herhaalvermeldingen verwijderen 1 2 Druk op bymodus. /MENU/ in de stand- Selecteer [BELLIJST] > [OPNW OPROEPN] en druk op /OK om te bevestigen. »» De lijst met gekozen oproepen wordt weergegeven. NL Selecteer [BELLIJST] > [OPNW OPROEPN] en druk op /OK om te bevestigen. »» De lijst met gekozen oproepen wordt weergegeven. 22 3 4 5 Druk op te geven. /OK om het optiemenu weer Selecteer [ALLES WISSEN] en druk op /OK om te bevestigen. »» Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond. »» Alle vermeldingen worden verwijderd. NL 23 10 Telefooninstellingen U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen. 1 2 3 Druk op /MENU/ in de standbymodus om naar het hoofdmenu te gaan. Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [TOETSTOON] en druk op /OK om te bevestigen. »» De instelling wordt opgeslagen. Geluidinstellingen Het beltoonvolume van de handset instellen U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen of [UIT] selecteren. De stationstoon instellen De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst. 1 2 3 Druk op /MENU/ in de standbymodus om naar het hoofdmenu te gaan. Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [STATIONSTOON] en druk vervolgens op /OK om te bevestigen. »» De instelling wordt opgeslagen. 1 2 3 Druk op /MENU/ in de standbymodus om naar het hoofdmenu te gaan. Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [BEL VOLUME] en druk op /OK om te bevestigen. Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op /OK om te bevestigen. »» De instelling wordt opgeslagen. De batterijtoon instellen De batterijtoon is het geluid dat wordt gemaakt wanneer de batterij bijna leeg is en opgeladen moet worden. De beltoon van de handset instellen U kunt kiezen uit 10 beltonen. 1 2 3 Druk op /MENU/ in de standbymodus om naar het hoofdmenu te gaan. Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [BELTONEN] en druk op /OK om te bevestigen. »» De instelling wordt opgeslagen. 1 2 3 Druk op /MENU/ in de standbymodus om naar het hoofdmenu te gaan. Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [BATTERIJTOON] en druk op /OK om te bevestigen. »» De instelling wordt opgeslagen. De toetstoon instellen De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt. 24 NL De compatibiliteit voor gehoorapparaten (volgens ETS300381-standaarden) instellen Met deze functie kan de telefoon met het gehoorapparaat worden gekoppeld om het geluid te versterken en geluidstoring te verminderen. ECO+-modus Wanneer de ECO+-modus is geactiveerd, wordt de straling van de handset en het basisstation in stand-bymodus geëlimineerd. 1 2 3 1 2 3 Druk op /MENU/ in de standbymodus om naar het hoofdmenu te gaan. Selecteer [TELEFOONINST] >[ECO+] en druk vervolgens op /OK om te bevestigen. [. . . ] Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de NL 37 15 Veelgestelde vragen Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS XL3052C/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS XL3052C/22 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag