Gebruiksaanwijzing PHILIPS VOIP4332S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS VOIP4332S. Wij hopen dat dit PHILIPS VOIP4332S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS VOIP4332S te teleladen.


PHILIPS VOIP4332S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1575 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS VOIP4332S QUICK START GUIDE (1669 ko)
   PHILIPS VOIP4332S (1545 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS VOIP4332S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Handleiding Handset(s) vóór gebruik 24 uur opladen. Inhoudsopgave 3 4 6 7 9 10 11 12 13 18 22 23 25 36 39 40 41 43 Inhoudsopgave Belangrijke informatie Verpakkingsinhoud Uw VOIP 433 Symbolen op het display van de handset Aansluiten Installatie Hoofdmenu Telefoneren Telefoonboek Bellijst Lijst met gekozen telefoonnummers Extra functies Intercom gebruiken Standaardinstellingen Zelf fouten opsporen en verhelpen Informatie Index NL 3 NL Veiligheid Belangrijke informatie De VOIP 433 is een USB-/vaste telefoon die compatibel is met Windows LiveTM Messenger en die de mogelijkheid biedt om zowel via het internet als via het conventionele vaste net te telefoneren. Instructies voor het gebruik van de VOIP 433 Veiligheidsinformatie Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. een mobiele telefoon. Voeding Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950. Accu's/batterijen Voor de stroomvoorziening van de handset zijn twee oplaadbare accu's nodig van het type NiMH, AAA 1, 2V 750mAh (HR 10/44). WANNEER ER VERKEERDE ACCUTYPES WORDEN GEBRUIKT VERSCHIJNT ER EEN WAARSCHUWING OP HET DISPLAY. Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. [. . . ] Telefoongesprekken via Windows LiveTM Messenger in de Messenger-modus worden niet in de bellijst geregistreerd. Wanneer u meer dan één handset gebruikt, heeft iedere handset zijn eigen bellijst. Bellijst weergeven 1. Druk op de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de gewenste bellijst te selecteren: GEKOZEN, GEMISTE OPR. om door de notities in de bellijst te Druk op OPTIES en selecteer DETAILS om de verdere informatie te zien. Notitie uit de bellijst naar het telefoonboek kopiëren Telefoonnummers die nog niet in uw telefoonboek zijn opgeslagen, bijv. van uw familie, van vrienden en collega's, kunt u uit de notities van de bellijst in uw telefoonboek overnemen. Wanneer de notitie uit de bellijst die u wilt opslaan op het display wordt weergegeven (zie eerder hoofdstuk 'Bellijst weergeven'), 1. Om het nummer in uw telefoonboek op te slaan, selecteert u NAAR TEL. BO. Selecteer indien nodig met de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN voor deze notitie. een VIP-melodie om het nummer te selecteren dat u Let op: De notitie uit de bellijst die in het telefoonboek is opgeslagen blijft ook in de bellijst opgeslagen; het nieuw-ingevoerde nummer wordt echter weergegeven. 22 Bellijst Afzonderlijke notitie uit de bellijst wissen Iedere notitie uit de bellijst kan afzonderlijk worden gewist. Geef de bellijst op het display weer (zie eerder hoofdstuk 'Bellijst weergeven'), selecteer de notitie die u wilt wissen en druk op OPTIES. Druk op de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN Druk op OK om te bevestigen. Druk op OK. NL Alle notities uit de bellijst wissen U kunt alle notities uit de bellijst in één keer wissen. de functie WIS OPROEPEN. Selecteer met de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN Druk op OK. Druk op de de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de bellijst te selecteren die u wilt wissen. Druk op OK om te bevestigen. 4. Lijst met gekozen telefoonnummers Uw telefoon slaat de 10 laatstgekozen telefoonnummers op. Wanneer u meerdere handsets gebruikt, heeft iedere handset zijn eigen lijst met gekozen telefoonnummers. Lijst met gekozen telefoonnummers weergeven en een nummer terugbellen 1. Roep met de pijltjestoets NAAR LINKS/NAAR RECHTS op; deze verschijnt op het display. Selecteer het nummer dat u wilt terugbellen en druk op de lijst met gekozen telefoonnummers door de lijst met de 10 laatstgekozen om het nummer te kiezen. Overeenstemming met een notitie in het telefoonboek Wanneer een gekozen telefoonnummer overeenkomt met een telefoonnummer dat reeds in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam die in het telefoonboek is opgeslagen weergegeven in plaats van het gekozen telefoonnummer. 23 NL 1. 7. Lijst met gekozen telefoonnummers Nummer uit de lijst met gekozen telefoonnummers in het telefoonboek opslaan Roep met de pijltjestoets NAAR LINKS/NAAR RECHTS de lijst met gekozen telefoonnummers op. de notitie die u wilt opslaan. Selecteer met de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN Druk op OPTIES. Druk vervolgens op de pijltjestoets NAAR BENEDEN om naar het melodieveld te gaan. Selecteer desgewenst met de pijltjestoets NAAR LINKS/NAAR RECHTS deze notitie. Let op: de notitie die in het telefoonboek is opgeslagen blijft in de lijst met gekozen telefoonnummers opgeslagen, maar de nieuw-ingevoerde naam wordt weergegeven. [. . . ] · Vervang de accu's door nieuwe (gebruik alleen oplaadbare accu's). · Controleer of de accu's correct in het accuvakje zitten en uw handset AAN staat. · Plaats het basisstation in een andere ruimte of op een hogergelegen plaats of verder weg van andere elektronische apparaten. · Controleer of Windows LiveTM Messenger op de pc is geactiveerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS VOIP4332S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS VOIP4332S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag