Gebruiksaanwijzing PHILIPS VOIP3211S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS VOIP3211S. Wij hopen dat dit PHILIPS VOIP3211S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS VOIP3211S te teleladen.


PHILIPS VOIP3211S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3025 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS VOIP3211S QUICK START GUIDE (1287 ko)
   PHILIPS VOIP3211S (2358 ko)
   PHILIPS VOIP3211S (2358 ko)
   PHILIPS VOIP3211S (2358 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS VOIP3211S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Handleiding Handset(s) vóór gebruik 24 uur opladen. Inhoudsopgave 3 4 6 7 9 10 13 14 15 23 27 28 31 39 41 42 43 45 Inhoudsopgave Belangrijke informatie Verpakkingsinhoud Uw VOIP 321 Symbolen op het display van de handset Installatie Aansluiten Hoofdmenu Telefoneren Telefoonboek Bellijst Automatische nummerherhalingslijst Extra functies Intercom gebruiken Standaardinstellingen Zelf fouten opsporen en verhelpen Informatie Index NL 3 NL Veiligheid Belangrijke informatie De VOIP 321 is een telefoon met een USB-aansluiting en een aansluiting voor het vaste net, die met Skype wordt gebruikt. Telefoongesprekken kunnen zowel via het internet als via het normale vast net worden gevoerd. Instructies voor het gebruik van de VOIP 321 Veiligheidsinformatie Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. een mobiele telefoon. Voeding Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950. Accu's/batterijen Voor de stroomvoorziening van de handset zijn twee oplaadbare accu's nodig van het type NiMH AAA 1, 2V 650mAh. WANNEER ER VERKEERDE ACCUTYPES WORDEN GEBRUIKT VERSCHIJNT ER EEN WAARSCHUWING OP HET DISPLAY. [. . . ] U moet dan enkele notities wissen om plaats te maken voor nieuwe notities. Het invoeren van een naam is absoluut noodzakelijk en dezelfde naam mag niet meerdere keren voorkomen. Let op: houd de -toets ingedrukt, wanneer u een kiespauze wilt invoegen. Dezelfde naam kan niet voor twee verschillende telefoonboeknotities worden ingevoerd. Wanneer u twee identieke namen heeft gebruikt wordt DUBBELE VERVANGEN?Druk op OK, wanneer u de beschikbare notitie door de nieuwe notitie wilt vervangen of druk op TERUG om terug te keren naar de vorige displayweergave en wijzig de naam. Telefoonboeknotitie wijzigen 1. Druk op de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om het telefoonboek te selecteren dat u wilt openen, PRIVE of ALGEMEEN en druk op OK om door te gaan. Druk op de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN selecteren en druk op OK. 5. Telefoonboek Druk op de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de notitie te selecteren die u wilt wijzigen, of gebruik de zoekfunctie naar de beginletter van de naam en druk op OK. Wijzig de naam en het nummer, gebruik hiervoor de alfanumerieke toetsen. . Druk vervolgens op OK om de wijzigingen op te slaan. Telefoonboeknotitie wissen 1. Druk op de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om het telefoonboek te selecteren dat u wilt openen, PRIVE of ALGEMEEN en druk op OK om door te gaan. Druk op de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN wissen en druk op OK. 5. om de notitie te selecteren die u wilt Telefoonboeknotitie zoeken op letter 1. Druk op de pijltjestoets NAAR BENEDEN om het telefoonboek op te roepen. Druk op de toets waarmee de beginletter van de gezochte naam wordt weergegeven; druk bijv. de -toets eenmaal in, wanneer u naar 'Peter' zoekt. Snelkiezen van notities uit het privé-telefoonboek Met deze functie kunt u een telefoonnummer uit het privé-telefoonboek bellen, door de door u toegewezen snelkeuzetoets ingedrukt te houden. Er staan 9 snelkeuzetoetsen tot uw beschikking (toetsen 1-9) die aan verschillende notities kunnen worden toegewezen. Aanwijzing: contacten uit de contactlijst kunnen niet aan een snelkeuzetoets worden toegewezen. 24 Telefoonboek Snelkeuzetoets toewijzen 1. om het PRIVE-telefoonboek te selecDruk op de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN teren druk op OK. Druk op de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN selecteren en druk op OK. Druk op de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN een telefoonnummer wilt toewijzen en druk op OK. NL 3. om het menu SNELKIEZEN te 4. om de toets te selecteren waaraan u 5. Druk op de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de telefoonboeknotitie te selecteren die u aan de daarvoor geselecteerde toets wilt toewijzen en druk op OK om op te slaan. Snelkeuzetoets wijzigen 1. [. . . ] · Controleer of het VOIP 321- besturingsprogramma op de pc actief is. · Ga dichter naar het basisstation toe, wanneer de handset buiten de reikwijdte van het basisstation is. · Vóór het telefoonnummer 00, + (0 ingedrukt houden) of 011 invoeren. · Zie "Met SkypeOut bellen" op pagina 16 voor meer bijzonderheden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS VOIP3211S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS VOIP3211S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag