Gebruiksaanwijzing PHILIPS VOIP1511B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS VOIP1511B. Wij hopen dat dit PHILIPS VOIP1511B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS VOIP1511B te teleladen.


PHILIPS VOIP1511B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16356 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS VOIP1511B QUICK START GUIDE (1360 ko)
   PHILIPS VOIP1511B (16318 ko)
   PHILIPS VOIP1511B (16667 ko)
   PHILIPS VOIP1511B (16667 ko)
   PHILIPS VOIP1511B QUICK START GUIDE (1329 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS VOIP1511B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ga voor het registreren van uw product en voor ondersteuning naar www. philips. com/welcome. VOIP151 NL USB Corded Telefoon Inhoud 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 Belangrijk Stroomvereisten Veiligheidsinformatie 2 2 2 4. 3 4. 4 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 6 Een gesprek beëindigen of weigeren Bellen naar hulpdiensten Functies tijdens een gesprek Hoornvolume instellen Microfoon uitschakelen Gesprek vasthouden Call Waiting (wachtstand) Een tweede gesprek aannemen Conferentiegesprek Computer handsfree activeren Voicemail (Ingesproken berichten) Voicemail (ingesproken berichten) beluisteren Voicemail status op de computer Instellingen van de telefoon Algemene opties Audio-instellingen Tooninstellingen Shortcut Configuratie Productinformatie Standaard instellingen FAQ ­ Veelgestelde vragen Index 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 Voorwaarden en condities voor gebruik 2 Denk aan het milieu Installatievereisten Conformiteit Recycling en verwijdering Garantie Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische velden ("EMF") Uw telefooncdfdf Inhoud van de verpakking Wat u verder nodig hebt Overzicht van uw telefoon Handset display Wachtscherm Beginnen De software installeren Ingebruikneming Verbindingstatus Telefoneren Een gesprek voeren Een gesprek beantwoorden 2 2 2 2 3 3 4 4 4 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 3 3. 1 3. 2 3. 3 4 4. 1 4. 2 14 14 14 15 15 16 18 18 19 19 20 22 6. 1 6. 2 5 7 7 8 7. 3 8 7. 4 8 7. 5 9 8 10 10 11 9 10 7 7. 1 7. 2 Inhoud 1 1 Belangrijk Neem de tijd om deze handleiding door te lezen voordat u de telefoon gebruikt. Het bevat belangrijke informatie en aanwijzingen voor het gebruik van uw telefoon. 1. 4 Denk aan het milieu Neem de plaatselijke voorschiften in acht voor het verwijderen van de verpakking en oude telefoon en help mee om producten zoveel mogelijk te recyclen. 1. 5 Installatievereisten Om uw telefoon te kunnen gebruiken moet uw computer aan de volgende vereisten voldoen: · Computer met Microsoft® Windows® 2000, XP of Vista · 800 MHz processor · 256 MB RAM · Vrije USB-poort op uw computer · Internetaansluiting (bij voorkeur breedband) 1. 6 Conformiteit Hierbij verklaart Philips dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. 1. 7 Recycling en verwijdering Aanwijzingen voor het verwijderen van oude producten: De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2002/96/EC) is bedoeld om ervoor te zorgen dat producten volgens de beste beschikbare recycletechnieken worden verwerkt en herwonnen om de volksgezondheid en het milieu te beschermen. [. . . ] Zie voor nadere bijzonderheden pagina 16. 5. 5. 1 Een tweede inkomende gesprek beantwoorden om het gesprek te beantwoorden. Druk op · Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet. r 5. 2 Microfoon uitschakelen Tijdens een gesprek kunt u vertrouwelijk met een andere persoon praten of overleggen zonder dat de beller kan meeluisteren. Het symbool verschijnt en het scherm keert na 10 seconden terug naar het vorige menu. om de microfoon 2 Druk nogmaals op weer in te schakelen en het gesprek voort te zetten. Opmerking U kunt de beller wel horen als u de microfoon hebt uitgeschakeld. m m 5. 5. 2 Een tweede telefoonnummer kiezenen 1 Druk wanneer u al in gesprek bent op s om de contactlijst te openen of om een nummer direct te bellen. Zie pagina 10 voor nadere bijzonderheden over het bellen met SkypeOut. 3 Druk op · Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet. r 5. 5. 3 Schakelen tussen gesprekken. Na het accepteren van een tweede gesprek kunt drukken om tussen het eerste en u op tweede gesprek te schakelen. r 1 Druk op 5. 3 Gesprek vasthouden om een gesprek in de wacht te zetten. Het symbool verschijnt en het scherm keert na 10 seconden terug naar het vorige menu. r 5. 6 Conferentiegesprek Deze functie stelt u in staat gelijktijdig met meerdere personen een gesprek te voeren. Maximaal 10 personen kunnen gelijktijdig aan het gesprek deelnemen. 12 Functies tijdens een gesprek 5 Druk op 5. 6. 1 Conferentiegesprek beginnen 1 Druk wanneer u al in gesprek bent op s om de contactlijst te openen of om een nummer direct te bellen. Zie pagina 10 voor nadere bijzonderheden over het bellen met SkypeOut. 2 Druk op u/d om een contactpersoon voor de conferentie te selecteren. of s 4 Druk als verbinding gemaakt is op om het conferentiegesprek te beginnen. · CONFERENCE blijft 10 seconden op het display staan en vervolgens wordt de gespreksduur aangegeven. · Als het conferentiegesprek door u werd opgezet, worden alle gesprekken afgebroken. Anders gaat de conferentie door totdat u of andere deelnemers het gesprek beëindigen. Opmerking Wanneer u een tweede inkomende gesprek ontvangt en u wilt een conferentiegesprek drukken om het opzetten, dan op conferentiegesprek te beginnen. r om het conferentiegesprek te beëindigen. · Als het conferentiegesprek door u werd opgezet, worden alle gesprekken afgebroken. Anders gaat de conferentie door totdat u of andere deelnemers het gesprek beëindigen. r r 5. 6. 3 Inkomend gesprek tijdens een conferentie U kunt de Skype interface gebruiken om een inkomend gesprek aan te nemen of te weigeren. Wanneer u een inkomend gesprek aanneemt tijdens een conferentie, wordt de conferentie automatisch in de wacht gezet. Het symbool knippert en de naam van de nieuwe beller wordt 3 seconden op het scherm getoond. Opmerking U kunt de Skype interface gebruiken om te schakelen tussen het inkomende gesprek en de conferentie, of om het nieuwe gesprek door te schakelen naar de conferentie. r 5. 6. 2 Deelnemers toevoegen aan een conferentie 1 Druk wanneer u al een conferentiegesprek voert op s om de contactlijst te openen of om een nummer direct te bellen. [. . . ] Tip Als een shortcut is bevestigd, houdt u de toets minstens 2 seconden ingedrukt om de functie te gebruiken. 7. 5 Productinformatie Open het venster "VOIP151 telefooninstellingen" en selecteer het tabblad Info. U kunt uw telefoontoetsen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, * en # als shortcuts instellen voor de onderstaande functies: · Snel een nummer bellen. Wanneer u deze functie activeert, wordt een venster met de contactlijst geopend en kunt u een contactpersoon selecteren. · Activeer Computer handsfree (AAN/UIT) · Open gesprekhistorie (bellijst) · Wijzig Skype-status (Niet storen/Online) · Start webcam (AAN/UIT) · Activeer Gesprek doorschakelen (AAN/UIT) · Activeer Chat-alarm (AAN/UIT) Opmerking De "Computer handsfree"-modus staat standaard op toets 4. Shortcuts toewijzen 1 Onder Actie een shortcut-functie selecteren Dit tabblad bevat informatie over de softwareversie, hardwareversie, en de verbindingstatus van uw telefoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS VOIP1511B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS VOIP1511B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag