Gebruiksaanwijzing PHILIPS VOIP0801B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS VOIP0801B. Wij hopen dat dit PHILIPS VOIP0801B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS VOIP0801B te teleladen.


PHILIPS VOIP0801B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1163 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS VOIP0801B QUICK START GUIDE (807 ko)
   PHILIPS VOIP0801B (1202 ko)
   PHILIPS VOIP0801B (1202 ko)
   PHILIPS VOIP0801B (1202 ko)
   PHILIPS VOIP0801B (1105 ko)
   PHILIPS VOIP0801B (1105 ko)
   PHILIPS VOIP0801B (1105 ko)
   PHILIPS VOIP0801B (1202 ko)
   PHILIPS VOIP0801B (1105 ko)
   PHILIPS VOIP0801B QUICK START (830 ko)
   PHILIPS VOIP0801B SOFTWARE GUIDE (84 ko)
   PHILIPS VOIP0801B QUICK START GUIDE (830 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS VOIP0801B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ingedrukt houden om de contactlijst op te roepen. 1 3 2 4 3 4 5 6 7 8 7 8 5 6 9 9 10 11 12 10 Cijfer 0 en plus-teken Cijfer 0 en plus-teken (+) invoeren. 11 Toets voor microfoon uit Tijdens een gesprek de microfoon uitschakelen/inschakelen. 12 Microfoon 6 Uw VOIP080 Achterzijde telefoon 2 LED 13 USB-stekkervakje Om de USB-stekker in te bewaren. 14 USB-stekker Stekker op de USB-poort van de computer aansluiten. NL 2 13 14 7 NL Aansluiten en installeren Aansluiten Aanwijzing: Voordat de installatie wordt gestart, dient u ervoor te zorgen dat de USB-stekker NIET is aangesloten. [. . . ] Voor meer informatie kijkt u op: http://www. skype. com/store/buy/skypeout. html. Aanwijzing: Wanneer u SkypeOut belt, moet het landnummer vóór het telefoonnummer worden ingevoerd, bijv. Wanneer u bijvoorbeeld een telefoonnummer in Noord-Amerika wilt bellen: 00-1-905-1234567 of 011-1-905-1234567. Voor het kiezen van een internationaal telefoonnummer: 00-852-12345678 of 852-12345678. Om het plus-teken + in te voeren, houdt u in de stand-by modus de - toets ingedrukt. Met kunt u een verkeerd ingevoerd cijfer wissen. NL LET OP - Alarmnummer: Skype ondersteunt de alarmnummerfunctie niet. gebruik van de normale telefoonlijn. Gesprek aannemen Wanneer er een gesprek binnenkomt rinkelt de telefoon en de LED knippert snel. Druk op om het gesprek aan te nemen. TIP : Druk op om een gesprek te weigeren. U hoort de aankloptoon (hangt af van uw abonnement) en de LED op de telefoon knippert snel. Het eerste gesprek wordt vastgehouden. Aanwijzing: Wanneer u in Skype de 'Niet storen-modus' heeft geactiveerd, rinkelt de telefoon niet. De LED op de telefoon knippert echter wel om een inkomend gesprek optisch aan te kondigen. TIP: U kunt het belsignaal met behulp van het VOIP080besturingsprogramma uitschakelen. Voor meer bijzonderheden, zie pagina 17. Gesprek beëindigen Druk op om een gesprek te beëindigen. 11 NL Telefoneren Functies tijdens een gesprek Hoornvolume instellen U kunt het volume van de stem van de beller verhogen of verlagen. om het volume te verlagen. TIP: Het volume van de microfoon en van de hoorn kan ook via het VOIP080-besturingsprogramma worden ingesteld. Voor meer bijzonderheden, zie pagina 15. Microfoon uitschakelen Tijdens een gesprek kunt u vertrouwelijk met een ander persoon praten/ overleggen, zonder dat de beller het gesprek kan beluisteren. Druk opnieuw op om de microfoon weer in te schakelen en het gesprek voort te zetten. 2. Ingesproken bericht (voicemailbericht) beluisteren Wanneer er nieuwe, ingesproken berichten voor u zijn, knippert de LED op de telefoon langzaam. Aanwijzing: Voor het aanmaken van een mailbox en voor meer bijzonderheden vindt u informatie op: http://www. skype. com/ products/skypevoicemail/. Houd de - toets ingedrukt om het venster met de lijst van voicemailberichten op te roepen. Selecteer met Druk op TIP: Druk op Druk nogmaals op / het gewenste bericht. om het bericht te beluisteren. om het berichtenvenster te sluiten. 12 Telefoneren Voicemail - statuspictogrammen Nieuw bericht. Druk op om de weergave te stoppen. NL 13 NL Configuratie Instellingen Met het VOIP080-besturingsprogramma kunt u uw telefoon instellen volgens uw individuele wensen. Telefoonconfiguratie starten: Dubbelklik op het pictogram in de taakbalk onderin de rechterhoek op het beeldscherm van uw computer. [. . . ] Philips neemt actief deel aan de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen en heeft daardoor de mogelijkheid nieuwe richtlijnen reeds vroegtijdig in de producten te integreren. Recycling en afvalverwijdering Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten: De WEEE-richtlijn ("Waste of Electrical and Electronic Equipment", afval uit elektrische en elektronische apparatuur; 2002/96/EG) werd opgesteld ter bescherming van de gezondheid van mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd onder gebruikmaking van de beste technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling. Uw product werd ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische afvalproducten die zijn voorzien van dit symbool. Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderings-mogelijkheden: 1. Verwijder het complete product (inclusief de kabels en stekkers) bij het bevoegde WEEE-inzamelpunt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS VOIP0801B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS VOIP0801B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag