Gebruiksaanwijzing PHILIPS TWIST HD7870/91 KENZO TAKADA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS TWIST HD7870/91 KENZO TAKADA. Wij hopen dat dit PHILIPS TWIST HD7870/91 KENZO TAKADA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS TWIST HD7870/91 KENZO TAKADA te teleladen.


PHILIPS TWIST HD7870/91 KENZO TAKADA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9004 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS TWIST HD7870/91 KENZO TAKADA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3 Drücken Sie die 1-Tasse-Taste, damit der Kaffee in die Tasse fließt (1). Drücken Sie erneut die 1-Tasse-Taste, wenn die Tasse die gewünschte Kaffeemenge enthält (2). €• Entkalken Sie die SENSEO® Kaffeemaschine, wie nachstehend erläutert, wenn die CALC-Anzeige leuchtet (nach ca. Die folgenden Gründe sprechen für das Entkalken: •• Es verlängert die Nutzungsdauer Ihrer SENSEO® Kaffeepadmaschine. [. . . ] 4 Plaats twee koppen of een grote mok onder de koffietuit om het water in op te vangen. 2 De machine doorspoelen nadat u deze een dag niet hebt gebruikt Als u de koffiemachine een dag niet hebt gebruikt, moet u de machine doorspoelen om ervoor te zorgen dat de boiler is gevuld met schoon water. Doe dit als volgt: 1 Vul het waterreservoir met koud kraanwater tot boven het MIN-niveau (1). Plaats het deksel op het waterreservoir (2) en plaats het waterreservoir weer op de machine. 6 2 Plaats de 1-kops padhouder q of 2-kops padhouder qq zonder pads in de machine. C Let op: Verwijder de rubberen afdichtring niet en zorg ervoor dat u het lipje op de waterverdeelschijf niet beschadigt. Het is zeer belangrijk dat de SENSEO® koffiemachine wordt ontkalkt wanneer het CALClampje gaat branden. Gebruik alleen de ontkalker voor SENSEO® (HD7012, HD7011, HD7006). Waarom ontkalken Waarom u de koffiemachine zou moeten ontkalken: •• Het verlengt de levensduur van uw SENSEO® koffiemachine •• Het zorgt ervoor dat uw kop volledig wordt gevuld •• Het zorgt ervoor dat de koffie zo warm mogelijk is •• De machine maakt tijdens het koffiezetten minder geluid •• Het voorkomt storingen Als de ontkalkingsprocedure niet juist wordt uitgevoerd, blijven er kalkresten achter in de machine. Hierdoor ontwikkelt de kalk zich sneller en kan de machine permanent en onherstelbaar worden beschadigd. Gebruik de juiste ontkalker Gebruik alleen de ontkalker voor SENSEO® (HD7012, HD7011, HD7006). B Waarschuwing: Gebruik nooit een ontkalker op basis van een anorganisch zuur, zoals zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur en azijnzuur (bijv. 1 Ontkalkingsprocedure De ontkalkingsprocedure bestaat uit een ontkalkingscyclus en twee doorspoelcycli. Onderbreek de ontkalkingscyclus niet en schakel de machine niet uit voordat u de twee doorspoelcycli hebt voltooid. 2 Kantel het waterreservoir en plaats de onderkant terug op de machine (1). Duw vervolgens de bovenkant van het waterreservoir naar de machine (2). D Opmerking: Plaats tijdens het ontkalken altijd een gebruikte koffiepad in de padhouder. Deze pad dient als ‘filter’ om te voorkomen dat de zeef of de opening in de padhouder tijdens het ontkalken verstopt raakt met kalkresten. B Waarschuwing: Zorg dat het deksel goed gesloten is en dat de hendel van het deksel is vergrendeld voordat u begint met ontkalken. De machine kan worden ontkalkt wanneer de aan/uitknop ononderbroken brandt. 6 Zet een kom met een inhoud van minstens 1, 5 liter onder de tuit om het ontkalkermengsel op te vangen. 5L 85 N ederlands 7 Wanneer de aan/uitknop ononderbroken brandt, houdt u de 1-kops knop q en de 2-kops knop qq tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt tot u een piepje hoort. [. . . ] Het ontgrendelen van het deksel gaat niet sneller als u de machine verplaatst of de machine buiten of in een koude omgeving plaatst. 89 N ederlands Probleem Oplossing U kunt dit probleem in de toekomst voorkomen door er altijd voor te zorgen dat de padhouders schoon zijn en dat het zeefje in het midden van de padhouders niet verstopt raakt. Mogelijk is het zeefje in het midden van de padhouder verstopt geraakt. Als dit het geval is, ontstop het zeefje dan door de padhouder onder de kraan af te spoelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS TWIST HD7870/91 KENZO TAKADA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS TWIST HD7870/91 KENZO TAKADA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag