Gebruiksaanwijzing PHILIPS TU3321

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS TU3321. Wij hopen dat dit PHILIPS TU3321 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS TU3321 te teleladen.


PHILIPS TU3321 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2570 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS TU3321 (2549 ko)
   PHILIPS TU3321 (3086 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS TU3321

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsvoorschriften : Zorg ervoor dat de handset niet met vloeistoffen in contact komt. Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet met geleidende materialen in aanraking komen. Milieubescherming : Volg de plaatselijke voorschriften op met betrekking tot het verwijderen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude telefoontoestellen en maak gebruik van bestaande recyclingmogelijkheden. l U kunt uw handset onmiddellijk in gebruik nemen; na een laadtijd van 24 uur kunt u ermee telefoneren. [. . . ] Alle geregistreerde handsets gaan over. Belsignaal van de Kala 300 Vox basis instellen Melodieën: voor het basisstation heeft u de keuze uit 3 melodieën. Druk lang op om in de melodie-programmeermodus te komen. U hoort de eerste melodie; met hoort u de volgende melodie. Om uw keuze te bevestigen laat u de muziek spelen tot u de bevestigings-pieptoon hoort. Belsignalvolume : er zijn vier instellingen (inclusief stil) beschikbaar op het basisstation. Dit plaatselijke bericht (memo) wordt behandeld als alle andere berichten van het antwoordapparaat. na de pieptoon TUV Antwoordapparaat-modus instellen U kunt het antwoordapparaat zonder opnamefunctie instellen (afspelen van het uitgaande bericht zonder opname) of de modus antwoordapparaat met opname instellen (opname van berichten). WXYZ TUV of DEF modus antwoordapparaat met opname modus alleen antwoordapparaat Advies: voordat u de modus alleen antwoordapparaat gebruikt, dient u zich ervan te overtuigen dat u daarvoor een uitgaand bericht heeft opgenomen. Meeluisteren tijdens de opname van berichten Hiermee kunt u meeluisteren terwijl de beller een bericht inspreekt en kunt u beslissen indrukof u het gesprek aanneemt. ken om de Meeluisterfunctie tijdens de opname activeren meeluisterfunctie blijvend Vanaf de handset: uit te schakelen. Vanaf het basisstation: Vanaf de handset: Vanaf het basisstation: of enkele keren of Meeluisterfunctie tijdens de opname uitschakelen indrukken om de meeluisterfunctie "per gesprek" uit te schakelen. De laatst gekozen instelling wordt ook bij het volgende gesprek gebruikt. Als het antwoordapparaat de lijn bezet houdt, knippert . Volume van de meeluisterfunctie veranderen Tijdens het meeluisteren kunt u het volume vanaf het basisstation of vanaf de handset veranderen. Druk op tot u het gewenste volume heeft ingesteld. Gesprekken aannemen Het opnemen van het bericht wordt stopgezet en het gesprek aangenomen. 10 Antwoordapparaat op afstand bedienen Met deze functie kunt u het antwoordapparaat op afstand bedienen vanaf een willekeurige telefoon die is voorzien van een RC- code (Registratiecode) staat op de onderKies uw telefoonnummer voer de RC-code in* na 9 beltonen en een pieptoon om aan te zetten kant van het basisstation. Antwoordapparaat op afstand aanzetten PQRS toets en een toonkiesfunctie. Antwoordapparaat op afstand uitschakelen Kies uw telefoonnummer voer de RC-code in* tijdens het uitgaande bericht om uit te schakelen WXYZ Antwoordapparaat op afstand bedienen 1. Druk op tijdens het uitgaande bericht en voer uw afstandsbedieningscode in. Functies voor het bedienen van het antwoordapparaat op afstand Toetsen Functies Bericht nogmaals beluisteren Vorig bericht beluisteren ABC * of voer uw persoonlijke afstandsbedieningscode in (zie pag. ** U hoort het opgenomen uitgaande bericht. Bericht beluisteren Volgende bericht beluisteren Mededeling beluisteren Huidige bericht wissen Afspelen bericht onderbreken JKL DEF JKL MNO TUV GHI Voor opname van het uitgaande bericht + Voor opname van een plaatselijke memo + TUV indrukken indrukken GHI ABC TUV N. B. : Als u de bediening op afstand wilt uitschakelen, verwijzen wij naar de opmerking op pag. 13 onder "Toegangscode voor bediening op afstand veranderen" . 11 Telefoon instellingen Telefoon programmeren Om in de programmeermodus te komen drukt u op Nu verschijnen er symbolen voor de menu's: . Gebruik en om door de menu's te bladeren. DEF Antwoordapparaat-instellingen (alleen voor Kala 300 Vox) Volume- en melodie-instellingen (VIP-melodieën) Handset aanmelden Andere instellingen Selecteer één van de menusymbolen met de toetsen drukt op display als u op door op of om in het geselecteerde menu te komen. U kunt de programmeermodus altijd verlaten (lang indrukken) te drukken. en DEF , Symbolen knipperen als u een menu kunt selecteren en blijven branden als u in het menu bent. N. B. : Elk menu heeft één of meer opties. De opties verschijnen na elkaar op het Antwoordapparaat-instellingen (alleen Kala Vox 300) Dag van de week veranderen (eerste optie van 5: 1/5) Iedere dag wordt door een nummer weergegeven: maandag is 1 . . . Blader naar het gewenste dagnummer met DEF of en druk op om uw keuze te bevestigen. Tijd veranderen (optie 2/5) Voer de tijd in (zonder tussenruimten of strepen) en druk op om uw keuze te bevestigen. Aantal belsignalen vóór opname (optie 3/5) U kunt uit de lijst het aantal belsignalen selecteren (2, 3, 4, 5 en spaarmodus "TOLL"**), waarna het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Blader naar het gewenste aantal belsignalen met DEF of * Met de VIPinstellingen kunt u namen in verschillende groepen binnen het telefoonboek opslaan. Als de telefoon overgaat, kunt u met de VIPmelodie vaststellen tot welke groep de beller behoort (zie pag. [. . . ] - Het batterij symbool blijft leeg hoewel de handset 24 uur geladen is. - Slechte geluidskwaliteit (kraken, te zacht, echo enz. ). - De batterij is niet geladen. - Het telefoonboek dat u wilt gebruiken is vol. - Het basisstation is in een ruimte met dikke muren geïnstalleerd. - De functie is niet geactiveerd of het verkeerde netwerk is ingesteld. - De nummerweergave functioneert niet. Dit product werd ontworpen om te werken via de lijnen van het publieke net en Philips kan in geen geval de integrale toepassing ervan garanderen op een ISDN-netwerk. 15 Problemen met de antwoordapparaat oplossen. . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS TU3321

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS TU3321 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag