Gebruiksaanwijzing PHILIPS TT2040/32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS TT2040/32. Wij hopen dat dit PHILIPS TT2040/32 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS TT2040/32 te teleladen.


PHILIPS TT2040/32 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2094 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS TT2040/32

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. [. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Let op Laad het apparaat op, gebruik het en bewaar het bij een temperatuur tussen 15°C en 35°C. Verwijderendandeaccuvooruenzorgen Zorg ervoor dat het scheerhoofd altijd volledig in ervoordatdezeopmilieuvriendelijkewijze contact is met uw huid. Bijknippen De accu verwijderen Met de trimkammen kunt u haren op 3 verschillende lengten knippen. 1 Neemhetapparaatuitdeopladerenlaatde motorlopentotdatdeaccuhelemaalleegis. Begin met de grote trimkam, om ervaring op te doen met het knippen met dit apparaat. Zorg ervoor dat de uiteinden van de kam altijd in de richting wijzen waarin u het apparaat beweegt. Garantie & service Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. [. . . ] Zorg ervoor dat de uiteinden van de kam altijd in de richting wijzen waarin u het apparaat beweegt. Garantie & service Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS TT2040/32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS TT2040/32 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag