Gebruiksaanwijzing PHILIPS TD6816

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS TD6816. Wij hopen dat dit PHILIPS TD6816 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS TD6816 te teleladen.


PHILIPS TD6816 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (867 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS TD6816 (865 ko)
   PHILIPS TD6816 (889 ko)
   PHILIPS TD6816 (887 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS TD6816

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hierdoor wordt interferentie door deze apparatuur zo veel mogelijke beperkt. Plaats het laadapparaat evenals het basisstation, op een horizontaal oppervlak of installeer het op de muur. Duidelijke obstakels zoals betonnen muren of metaalhoudende materialen (vensters, deurkozijnen, scheidingswanden enz. ) hebben een nadelige werking op de kwaliteit van de communicatie tussen het basisstation en het handtoestel. · · Het laadtoestel op een horizontaal oppervlak plaatsen 1 Steek het netsnoer in het laadtoestel. 2 3 Steek het netsnoer in een stopcontact. Plaats het handtoestel in het laadtoestel. Het extra handtoestel installeren 3 Het laadtoestel op de muur monteren 1 Bevestig de schroeven (niet meegeleverd) volgens de onderstaande tekening. 3 mm 2 - 2. 5 mm 46 mm 1. 5 - 2 mm 8 mm 2 3 4 5 Steek het netsnoer in het laadapparaat zoals staat afgebeeld op page 3. [. . . ] Als u twee letters wilt invoeren die zich op dezelfde nummertoets bevinden, moet u tussen de twee letters op de toets drukken. 7 P 44 H - 444 I 555 L 444 I 7 P - 7777 S 4 Druk op o. Druk op verlaten. R om de menu-stand te Het extra handtoestel installeren 7 Het extra handtoestel gebruiken Een uitgaande oproep plaatsen Direct kiezen 1 Druk op t op het handtoestel. Het symbool t verschijnt op het display en u hoort de kiestoon in de oortelefoon van het handtoestel. Het gekozen nummer verschijnt 10 seconden nadat u de laatste toets heeft ingedrukt. Als het ingevoerde nummer meer dan 10 cijfers bevat, verschuift de weergave van het nummer naar links om de laatste cijfers weer te geven. Druk op t om op te hangen of plaats het hantoestel terug op het landapparaat. De gespreksduur verschijnt gedurende 4 seconden op het display. 2 3 Kiezen voordat u de lijn opent Met deze manier van kiezen kunt u het nummer corrigeren voordat u het kiest. 1 Kies het nummer (maximaal 23 cijfers) voordat u op de toets t drukt. Als het ingevoerde nummer meer dan 10 cijfers bevat, verschuift de weergave van het nummer naar links om de laatste cijfers weer te geven. Druk op o als u het hele nummer weer wilt zien. Het nummer schuift naar links als het uit méér dan 10 cijfers bestaat. Tip 8 Het extra handtoestel gebruiken 2 3 Druk op t op het handtoestel. De luidspreker van het handtoestel wordt ingeschakeld en het nummer wordt gekozen. Druk op t om op te hangen of plaats het handtoestel terug op het laadapparaat. De gespreksduur verschijnt 4 seconden lang op het display. Een inkomende oproep beantwoorden Bij een inkomende oproep gaan het basisstation en het extra handtoestel over. Het symbool t op het display van het extra handtoestel en het groene lampje op het basisstation knipperen. Het groene lampje op het basisstation brandt continu om aan te geven dat de oproep wordt uitgevoerd. De luidspreker van het handtoestel wordt ingeschakeld en u kunt de oproep beantwoorden. Druk op t om op te hangen of plaats het handtoestel terug op het basisstation. De gespreksduur verschijnt 4 seconden op het display. 2 Een interne oproep plaatsen Wanneer u over meer dan één handtoestel beschikt kunt u kosteloos interne gesprekken voeren tussen handtoestellen die op hetzelfde basisstation zijn geregistreerd. U hoort de interne kiestoon en het symbool t verschijnt op het display. 2 Kies het nummer van het handtoestel dat u wil bellen, of druk op * als u alle handtoestellen wilt bellen. 3 Druk op t of plaats het handtoestel op het laadapparaat om de verbinding te verbreken. [. . . ] U kunt de spaarstand ook ultschakelen door het handtoestel op het basisstation te plaatsen. Het handtoestel wordt dan opgeladen zodra dit nodig is. Het extra handtoestel gebruiken 13 Onderhoud De batterij vervangen Het handtoestel wordt gevoed door 2 oplaadbare AA/R6 batterijen. Gebruik bij vervanging slechts batterijen van het volgende, goedgekeurde type: PHILIPS A6 NC-P of Saft RC8. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze aanbevelingen niet zijn opgevolgd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS TD6816

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS TD6816 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag