Gebruiksaanwijzing PHILIPS TD6533

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS TD6533. Wij hopen dat dit PHILIPS TD6533 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS TD6533 te teleladen.


PHILIPS TD6533 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (737 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS TD6533 (735 ko)
   PHILIPS TD6533 (914 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS TD6533

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE TELEFOON EN HET BASISSTATION INSTALLEREN · Het basisstation plaatsen · Batterijen installeren en vervangen · De telefoon aansluiten · De telefoon laden / herladen · Bereik · Een extra handset van de Kala 200 installeren 3. HET SCHERM · Iconen voor de programmering · Iconen van de vaak gebruikte functies 5. DE TELEFOON GEBRUIKEN · Direct bellen en ophangen · Een oproep aannemen · Een oproep in de wacht plaatsen / doorverbinden · De luidspreker gebruiken 6. DE TELEFOONBOEKEN GEBRUIKEN · Uw telefoonnummers opslaan · Een telefoonboek raadplegen · Oproep vanuit een telefoonboek · Een nummer in een telefoonboek wijzigen · Een nummer in een telefoonboek wissen · Een belmelodie kiezen 7. [. . . ] 10, Opties voor de programmering, om de opnamekwaliteit van het antwoordapparaat te wijzigen). De toets ("antwoordapparaat") bevindt zich aan de achterkant van uw handset. HERHAALLIJST EN BELLIJST Herhaallijst (bis) De herhaallijst is de lijst van de 5 laatst gevormde nummers, van het meest recente naar het oudste. U moet wel weten dat u niet naar de beginconfiguratie kunt terugkeren. spreken na de piep Een intern bericht opnemen Via deze functie kunt u een intern bericht laten voor uw familieleden. spreken na de piep Nummerweergave oproeper: Het abonnement op deze dienst bij uw operator biedt u de mogelijkheid de naam en het nummer van ontvangen oproepen meteen in de bellijst op te nemen indien de correspondent aangesloten is op het netwerk van uw operator. Naar de bellijst gaan Gebruik de toets om toegang te krijgen tot de bellijst. Gebruik dezelfde toets om ze te verlaten. Oproepen filteren Als het antwoordapparaat is ingeschakeld kunnen uw oproepers een boodschap achterlaten. Indien u enkel wenst te praten met de personen van uw keuze, kunt u uw oproepers kiezen door op drukken om te luisteren terwijl ze een boodschap inspreken (zie p. Om de opname van een boodschap te onderbreken en de lijn aan te nemen, drukt u op spreker wordt dan uitgeschakeld en de opname wordt onderbroken. De luidte Raadplegen van de bellijst De informatie op onderstaande schermen is enkel beschikbaar indien u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave oproeper". 6 sterren indien de oproep niet geïdentificeerd is(**) OF OF de geïdentificeerde naam(*) Het antwoordapparaat op afstand gebruiken Om van op afstand toegang te krijgen tot uw telefoontoestel, belt u gewoon uw toestel op. De 4-cijferige toegangscode op afstand, de "RC-code", bevindt zich onderaan het basisstation van uw telefoon. U kunt ze personaliseren via de opties voor de programmering (zie p. 10, Opties voor de programmering). Vanop een handset met de toets (of vanop een telefoontoestel met toonkiezen): datum en uur van de oproep(*) ingeschakeld (*) Deze functie is afhankelijk van het netwerk. (**) Rode lijst, verborgen identiteit en oproep uit het buitenland. telefoonnummer een "envelop" indien er een boodschap is · Om het antwoordapparaat op afstand aan te zetten Vorm uw nummer na 9 belsignalen en een piep geef de RC code in · Om het antwoordapparaat op afstand uit te zetten Vorm uw nummer tijdens de aankondiging geef de RC code in uitgeschakeld Een nummer oproepen vanuit een bellijst of · Om op afstand toegang te krijgen tot het antwoordapparaat 1. Het telefoontoestel geeft het aantal ontvangen boodschappen aan, en leest ze. De boodschappen op afstand lezen Wanneer u in verbinding staat met uw antwoordapparaat, gebruikt u de volgende toetsen: Toets 2 maal Functies Naar het begin van de vorige boodschap Naar het begin van de volgende boodschap en ze beluisteren De boodschap wissen tijdens het beluisteren 4. Haak in om te beëindigen. om de naam of het nummer te kiezen Een nummer wissen uit de bellijst of bevestigingspiep om de naam of het nummer te kiezen Een nummer vanuit een bellijst in een telefoonboek opnemen of of bevestigingspiep geef de naam in om de naam of het nummer te kiezen ! Als een "envelop" verschijnt (er werd dus een boodschap ingesproken), kunt u op drukken aan de achterkant van de handset om ze te beluisteren. 9 UW TELEFOON PROGRAMMEREN PROGRAMMERINGOPTIES (VERVOLG) Om toegang te krijgen tot de programmeringsiconen, drukt u eerst op Er verschijnen 5 iconen. Programmeringsiconen: · Aan : programmeringsmodus (raadplegen) of wijziging aan de gang · Uit : normale modus · Knipperend : opties te kiezen . Opties voor de belmelodieën - Instellen van het antwoordapparaat - Instellen van volume en belmelodie - Registreren van een handset - Andere indirecte instellingen - Instellen van het volume van de hoorn Functienummer 1/4 Programmeerbare functies Belvolume Belmelodie handset (algemeen) Belmelodie handset (telefoonboek Vrienden) Belmelodie handset (telefoonboek Familie) Kies 1 tot 4 7 belmelodiën 7 belmelodiën 7 belmelodiën Standaard waarde +++ (3) Disco Birdy Starry 1x 2x 3x 2/4 3/4 4/4 Om één van de iconen te kiezen, gebruik en en bevestig dan uw keuze met . Opmerking: het volume is hetzelfde voor alle belmelodiën. Bijvoorbeeld om de belmelodie te wijzigen. Druk op , dan 1 x op en . Registreren van een handset op een basisstation Deze optie dient om uw handset te registreren op een ander basisstation. Vooraleer u de codes ingeeft, moet u eerst het basisstation in de modus "registratie" zetten. Om een Kala 200 basisstation in de modus "registratie" te zetten, volstaat het om het netvoedingsblok uit het stopcontact te halen en er weer in te stoppen. De code die u moet ingeven (RC) vindt u aan de onderkant van het basisstation. Keuze 1 van de 4 mogelijkheden van het menu belmelodie. Via niveau 1/4 kunt u het volume van de belmelodie kiezen. U kunt het volume van de belmelodie wijzigen aan de hand van de toetsen en . Het volume van de belmelodie staat standaard op "+++" (3). 4 keuzemogelijkheden in dit menu Functienummer 1/1 Programmeerbare functies Registreert een handset Kies RC-code(1) Standaard waarde aan de onderkant van het basisstation Opmerking: op het scherm verschijnt dus standaard deze waarde of uw keuze. Wanneer u een extra handset toevoegt moet u de RC-code (4-cijferige toegangscode), die aan de onderkant van het basisstation staat, ingeven (zie p. [. . . ] De Philips-garantie vervalt indien : · op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt ; · het model- (type) of produktie- (serie) nummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt ; · reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde service-organisaties of personen ; · een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid ; Wij maken u erop attent dat het produkt niet als defect kan worden beschouwd als wijzigingen of aanpassingen nodig zijn teneinde het produkt te laten voldoen aan lokale of nationale technische normen die van kracht zijn in landen waar het produkt oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of geproduceerd is. Indien uw Philips apparaat niet goed functioneert of defect is adviseren wij u contact op te nemen met uw Philips dealer of een voor Philips werkende servicewerkplaats. Mocht u service nodig hebben in een ander land dan kan het Philips Consumenten Informatie Centrum in dat land u naar de dichtsbijzijnde Philips handelaar of servicewerkplaats verwijzen. Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u contact opneemt met uw handelaar. Voor vragen die uw handelaar niet kan beantwoorden of voor aanvullende vragen kunt u zich wenden tot : Philips Consumentenlijn Postbus 102 5600 AC Eindhoven NEDERLAND 0 900 84 06 (22ct per minut) Philips Consumer Care Center Twee Stationstraat 80 BE-1070 BRUSSELS BELGIE 070 222 303 http://www. philips. com Verklaart dat het product Kala 200 Vox (BS 6533 + HS 6830) voldoet aan de BIJLAGE III van de R&TTE-Richtlijn 99/05/EG en met name aan de volgende essentiële eisen: Artikel 3. 1 a : (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker) EN 60950 (92) 2e ed. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS TD6533

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS TD6533 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag