Gebruiksaanwijzing PHILIPS TD6326

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS TD6326. Wij hopen dat dit PHILIPS TD6326 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS TD6326 te teleladen.


PHILIPS TD6326 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2078 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS TD6326 ANNEXE 3 (2073 ko)
   PHILIPS TD6326 (2030 ko)
   PHILIPS TD6326 ANNEXE 3 (2026 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS TD6326

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Garantie Geachte klant, Vriendelijk bedankt voor de aankoop van dit Philips-apparaat dat ontwikkeld en gefabriceerd is naar de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Mocht er ongelukkigerwijs nog iets fout gaan met dit apparaat , dan garandeert Philips een kosteloze herstelling (of vervanging). Dit ongeacht het land waar de herstelling plaatsvindt en gedurende een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Deze internationale Philips garantie is een aanvulling op de bestaande nationale garantieverplichtingen van handelaren en Philips in het land van aankoop en tast uw door de wet bepaalde rechten als klant niet aan. [. . . ] Spreek de naam die hoort bij de geselecteerde vermelding opnieuw duidelijk uit. Nu verschijnt de bevestiging "Opgeslagen". SPR KIEZEN Opgeslagen OPENBARE GIDS Jens 0165432100 OPTIES De bijbehorende vermelding uit de hoofdtelefoonboek wordt weergegeven. van de Opbellen via stemherkenning SPR KIEZEN Spreek nu. . . SPR KIEZEN Jens De Frischz 0165432100 AFBREKEN Vanaf "stand-by" lang drukken (2 seconden) op toets : Spreek de naam behorend bij het te kiezen nummer duidelijk uit. Ook het uitspreken van de naam behorend bij een door u gekozen vermelding kunt u, net als bij het opnemen van uw stemafdruk, het beste doen in een niet al te lawaaiige omgeving. De bijbehorende vermelding uit de hoofdtelefoonboek wordt weergegeven. De bijbehorende vermelding uit de hoofdtelefoonboek wordt weergegeven. BUITENLIJN HERHAAL : Wanneer het systeem het signaal van de stemherkenning niet herkent, verschijnt de foutmelding "Niet herk !" en stelt het u voor het een tweede keer te proberen. 26 Gebruik van de telefoonfunctie PROBLEEM Achter grondruis !Te verschillend ! OORZAAK Er is teveel omgevingslawaai tijdens het opnemen van uw stemafdruk. Er is te veel verschil tussen de beide registraties van uw stemgeluid. Beluisteren van ingesproken tekst OPENBARE GIDS Spr kiezen KIES Na in de hoofdtelefoonboek de gesprekspartner te hebben geselecteerd van wie u de ingesproken tekst wilt beluisteren, kiest u de optie "Spr kiezen". Druk op toets en , selecteert u de OPENBARE GIDS Label afsp KIES om deze te beluisteren. Wissen van ingesproken tekst OPENBARE GIDS Jens De Frischz 0165432100 OPTIES Zoek in de hoofdtelefoonboek de gesprekspartner van wie u de ingesproken tekst wilt wissen. en , kiest u de optie OPENBARE GIDS Spr kiezen KIES Met behulp van de navigatietoetsen "Spr kiezen". en , selecteert u de OPENBARE GIDS Label wis KIES Met behulp van de navigatietoetsen functie "Label wis". Druk op toets voor het wissen van de stemafdruk. Nu verschijnt de bevestiging "Gewist !". OPENBARE GIDS Gewist ! Gebruik van de telefoonfunctie 27 Gebruik van de intercomfunctie Uw basisstation kan worden gekoppeld aan 6 handsets (met het basisstation Zenia 6326) of 8 handsets (met het basisstation Zenia Voice 6626). Met deze voorziening kunt u: · een intern gesprek tussen 2 handsets tot stand brengen (of tussen de handset en het basisstation), · een gesprek van buiten doorverbinden naar een andere handset, · een intern gesprek afkomstig van het basisstation aannemen, · met meerdere handsets confereren, · de omgevingsgeluiden afluisteren vanuit een ander vertrek. : Omdat het intern gesprek geheel onafhankelijk van de telefooncentrale wordt gevoerd, zijn alle verbindingen tussen de handset en het basisstation of tussen twee handsets geheel gratis. : Gedurende een intern gesprek tussen twee handsets kunt u ook een gesprek van buiten aannemen en dat doorverbinden naar een derde handset. Intern bellen (intercom) Vanaf de handset Vanaf de stand-by drukt u zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen en , om een intern gesprek te kunnen beginnen. De functie "INTERN" verschijnt op de laatste schermregel. 10 MEI Philips 1 INTERN 10:05 Druk op toets . INTERN LIJ Basisst Druk zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen en , om het basisstation of de handsets dat of die u wilt bellen te selecteren Druk op toets voor het bellen van het basisstation of de handsets. Vanaf het basisstation U kunt als u wilt een handset bellen dat gekoppeld is aan uw basisstation. Druk vervolgens op een van de toetsen tot en met (Basisstation 6326) of tot en met (Basisstation 6626) behorend bij het nummer van de handset die u wilt bellen. : Om alle vrije toestellen tegelijk te bellen, moet u 2 seconden lang drukken op . toets : Als u de toets lang (2 seconden) ingedrukt houdt , zullen alle vrije handsets rinkelen. De verbinding wordt tot stand gebracht met de handset die als eerste antwoordt. : Als uw handset niet verbonden is met het basisstation, klinkt er een biep ten teken dat er iets fout is. De luidspreker en de microfoon van het basisstation worden automatisch geactiveerd. 28 Gebruik van de intercomfunctie U kunt het luidsprekervolume regelen door middel van de toetsen of (lager zetten). (hoger zetten) Een gesprek van buiten doorverbinden met een andere handset Vanaf het basisstation Tijdens het gesprek drukt u op toets om de buitenlijn in de wacht te zetten. [. . . ] Opmerkingen: Het gebruik van schoonmaakmiddelen of andere chemische reinigingsmiddelen moet ten zeerste worden afgeraden. Gebruik voor het schoonmaken van de laadcontacten van de handset en van het oplaadstation een droge, niet pluinzende doek. Onderhoud en probleemoplossing 55 Controlelampje van de handset Groen lampje Geeft aan dat er een gesprek binnenkomt. Licht heel even op Geeft aan dat er een of meerdere berichten (Zenia 6626). Knippert Controlelampjes van het basisstation Rood lampje Uit Brandt continu Knippert Knippert snel Geeft aan dat het antwoordapparaat niet is geactiveerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS TD6326

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS TD6326 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag