Gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV7541S/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV7541S/10. Wij hopen dat dit PHILIPS SWV7541S/10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV7541S/10 te teleladen.


PHILIPS SWV7541S/10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (160 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SWV7541S/10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het apparaat is ingeschakeld , worden voortdurend en automatisch ionen uitgegeven voor extra glans en minder kroezen. » Wanneer de ontkrulplaten de gekozen temperatuur hebben bereikt, wordt de indicatie ‘READY’ ( ) weergegeven. Opmerking: als binnen 4 seconden geen knop wordt ingedrukt, zal de vergrendelingsfunctie automatisch worden geactiveerd en worden alle knoppen op het apparaat uitgeschakeld. wanneer de vergrendelingsfunctie geactiveerd is , verschijnt de vergrendelingsaanduiding ( ) op het LCD-display. [. . . ] Als u de vergrendelingsfunctie wilt uitschakelen, verschuift u de vergrendelingsknop ( ) en houdt u deze 1, 5 seconde ingedrukt. Tip: om te voorkomen dat u per ongeluk knoppen indrukt tijdens het proces, kunt u de vergrendelingsfunctie ook handmatig inschakelen door de vergrendelingsknop ( ) te verschuiven en ingedrukt te houden. U kunt het apparaat opnieuw inschakelen door de knop ingedrukt te houden totdat het LCD-display oplicht. 6 Plaats de lok tussen de ontkrulplaten ( ) en druk de armen van de platen stevig samen. de sonische functie is standaard ingeschakeld en de aanduiding SONIC ( ) verschijnt op het LED-scherm. De sonische trilling start alleen wanneer de ontkrulplaten op elkaar worden gedrukt. De ontkrulplaten maken een ratelend geluid wanneer deze elkaar licht raken. Druk op de SONIC-knop ( ) om de sonische functie in of uit te schakelen. 7 Begin bij de wortel en trek de straightener in één beweging langs de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar de punten. Druk hierop om de sonische functie in of uit te schakelen voor snellere ontkrulresultaten en om het apparaat soepel door het haar te laten glijden. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen om gevaar te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd. [. . . ] Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd. Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SWV7541S/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SWV7541S/10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag