Gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV7164S/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV7164S/10. Wij hopen dat dit PHILIPS SWV7164S/10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV7164S/10 te teleladen.


PHILIPS SWV7164S/10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (169 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SWV7164S/10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn. € Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle • • • • • reparaties moeten uitgevoerd worden door een door Philips erkende reparateur, om elk gevaar te voorkomen. De machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen jonger 8 jaar. [. . . ] Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene. Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Waarschuwingen • De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen. Com/support Veiligheidsvoorschriften 51 Säkerhetsanvisningar • Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond. € Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparatuur of gelijksoortige warmtebronnen. Poederkoffie, oploskoffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen. € Laat de machine afkoelen alvorens er onderdelen in te plaatsen of uit te verwijderen. € Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve schoonmaakmiddelen. De machine geeft zelf aan wanneer het nodig is de ontkalking uit te voeren. Als deze handeling niet wordt verricht, zal het apparaat ophouden met goed te werken. SV NL SV NL De ontkalkingscyclus (A) en de spoelcyclus (B) kunnen op pauze gezet worden door op de toets te drukken; te drukken. Plaats een ruime kom (1, 5 l) Druk tenminste 3 seconden op de toets om de ontkal- De led gaat branden. SV NL MAX 1 2 aan gaat, is het waterreservoir Spoel het reservoir en vul het met vers water tot het MAX niveau. Leeg het lekbakje en plaats Leeg de kom en plaats het het weer terug op de plek. Aan gaat, is het waterreservoir Herhaal de handelingen van punt 9 tot punt 13; ga vervolgens verder met punt 15. Knappen SV 1 2 Wanneer de spoeling is beëindigd, leeg het lekbakje en Verwijder het witte filtertje plaats het terug op de plek. En plaats de waterfilter “INTENZA+” (indien aanwezig) terug in het waterreservoir. Svenska Spoel het reservoir en vul het De leds en knipperen om aan te geven dat de ma- De machine gaat verder met verwarmen en voert de spoelmet vers water tot het MAX chine bezig is met het circuit te vullen. Indien het waterreservoir niet tot het MAX niveau wordt gevuld, kan de machine vragen drie of meer keer het reservoir te vullen voor de spoeling. [. . . ] Indien het waterreservoir niet tot het MAX niveau wordt gevuld, kan de machine vragen drie of meer keer het reservoir te vullen voor de spoeling. obs: Kretsen måste rengöras med en förinställd vattenmängd. NL REINIGING VAN DE ZETGROEP RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN 1 2 Schakel de machine uit en haal de voedingskabel eruit. Om de zetgroep te verwijderen, drukt u op de toets «PUSH» terwijl u aan het handvat trekt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SWV7164S/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SWV7164S/10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag