Gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV4541S/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV4541S/10. Wij hopen dat dit PHILIPS SWV4541S/10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV4541S/10 te teleladen.


PHILIPS SWV4541S/10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (95 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SWV4541S/10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € 64 • 1 ALGEMEEN 2 TECHNISCHE GEGEVENS De koffiemachine is geschikt voor het zetten van 1 of 2 kopjes espresso en is voorzien van een zwenkbaar stoom- en heetwaterpijpje. De symbolen op de bedieningsknoppen aan de voorkant van het apparaat zijn gemakkelijk te begrijpen. De machine is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor continu professioneel gebruik. Men aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade in geval van: • Verkeerd gebruik dat niet in overeenstemming is met de beoogde doelen; • Reparaties die niet zijn uitgevoerd door erkende servicecentra; • Het onklaar maken van de voedingskabel; • Onklaar gemaakte onderdelen van de machine; • Gebruik van niet-originele reserveonderdelen en accessoires; • Wanneer het apparaat niet is ontkalkt en bij opslag in ruimten met temperaturen onder de 0°C. [. . . ] Verstrek de gehele inhoud van het waterreservoir door het stoom/heet waterpijpje (Pannarello); om de afgifte te stoppen, zet de selectieknop (17) in de stand " " en draai de kraan (3) rechtsom dicht. 13-14) - Plaats de filterhouder van onderen in de centrale unit (8) en draai deze van links naar rechts totdat deze geblokkeerd is. Vul opnieuw het reservoir en wacht tot de led "klaar voor gebruik" (20) aangaat. 19) - Verwijder de filterhouder uit de centrale unit door deze van rechts naar links te draaien en spoel het met vers drinkwater. 1 • • • Met gemalen koffie • • • De machine is nu gereed; zie de desbetreffende hoofdstukken voor meer informatie over de werking van de afgifte van koffie en stoom. Tijdens de koffieafgifte mag de onder druk staande filterhouder niet worden verwijderd door hem met de hand rechtsom te draaien. € • • • Tijdens deze handeling kan de led (20) "klaar voor gebruik" aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. Controleer voor gebruik of de heetwater-/stoomknop (3) dicht gedraaid is en of het waterreservoir van het apparaat voldoende water bevat. Druk op de ON/OFF toets (11); de led (18) gaat aan om aan te geven dat de machine ingeschakeld is. Wacht tot de led (20) "klaar voor gebruik" aangaat, nu is de machine klaar voor de koffieafgifte. € • • • • • • De accessoires voor de koffieafgifte zijn in een speciaal ontworpen ruimte opgeborgen om deze handelingen eenvoudig en snel te maken. 16) - Verwarm de onder druk staande filterhouder voor door de selectieknop (17) in de stand " " te zetten; het water zal beginnen uit de onder druk staande filterhouder te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). Druk op de ON/OFF toets (11); de rode led (18) gaat aan om aan te geven dat de machine ingeschakeld is. Wacht tot de led (20) "klaar voor gebruik" aangaat, nu is de machine klaar. 21) - Zet een kannetje of een theeglas onder het stoompijpje (Pannarello). 23) - Wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is genomen, draai de selectieknop (17) in de stand " ". Belangrijke opmerking: De filter (16) en de houder voor koffiepads (15) dienen schoon gehouden te worden om een perfect resultaat te garanderen. Het uitlooppijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. Geen koffie afgeven wanneer de stoomfunctie geselecteerd is, omdat de temperatuur te hoog is en er een risico op brandwonden bestaat. Tijdens de stoomafgifte mag de filterhouder (indien geplaatst) niet worden verwijderd door hem met de hand rechtsom te draaien. De filterhouder mag er alleen uitgehaald worden nadat de selectieknop (17) in de stand " " is geplaatst en de machine is afgekoeld volgens de procedure beschreven in par. € • • • • • • • Tijdens deze handeling kan de led (20) "klaar voor gebruik" aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. [. . . ] 2) - Giet de HELFT van de inhoud van de fles met geconcentreerd ontkalkingsmiddel van Saeco in het waterreservoir van het apparaat en vul het met vers drinkwater tot het MAX niveau. 4 Zet de machine aan door op de ON/OFF toets (11) te drukken; de led (18) zal aan gaan. 21) - Neem (zoals beschreven in hoofdstuk 7 van de handleiding) 2 kopjes water (circa 150 ml per kopje) uit het stoom/heet waterpijpje; schakel vervolgens de machine uit met de ON/OFF toets (11); de led (18) gaat uit. 5 Laat het ontkalkingsmiddel voor circa 15-20 minuten inwerken terwijl de machine uitgeschakeld is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SWV4541S/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SWV4541S/10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag