Gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV4157S/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV4157S/10. Wij hopen dat dit PHILIPS SWV4157S/10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV4157S/10 te teleladen.


PHILIPS SWV4157S/10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (77 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SWV4157S/10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor meer informatie over de certificering van het product en over de specifieke instellingen van uw nieuwe machine, raadpleeg de site www. Toch is het noodzakelijk de aanwijzingen voor de veiligheid beschreven in deze gebruiks- • aanwijzing aandachtig te lezen, om ongewenste schade aan personen of zaken te voorkomen. Let op • Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische gegevens van het apparaat. € Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat hem niet met warme oppervlakken in aanraking komen. [. . . ] € Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn. € Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle • • • • • reparaties moeten uitgevoerd worden door een door Philips erkende reparateur, om elk gevaar te voorkomen. De machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen jonger 8 jaar. De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene. Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn. De machine kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Waarschuwingen • De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen. Com/support Veiligheidsvoorschriften 53 Säkerhetsanvisningar • Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond. SV Svenska NL Zet een kannetje onder de Druk op de toets Klassieke Melkopschuimer. tryck på knappen för att påbörja tillflöde av varmvatten. Verstrek water totdat het symbool voor "geen water" wordt weergegeven. Com/support MIJN IDEALE ESPRESSO MIN IDEALISKA ESPRESSO MEMO STOP MEMO OK Selecteer het gewenste aro- Houd de toets voor ma door op de toets te meer dan 3 seconden ingedrukken. SV NL AFSTELLING VAN DE KERAMISCHE KOFFIEMOLEN REGLERING AV KAFFEKVARN I KERAMIK De knop voor de afstelling van de maalfijnheid, geplaatst binnen in het koffiebonenreservoir, DIENT alleen gedraaid te worden wanneer de keramische koffiemolen in werking is. vridknappen för reglering av kaffemalning som är belägen inuti bönkaffebehållaren får ENDAST vridas när kaffekvarnen i keramik är i funktion. Sterkere smaak, Verstrek 2-3 producten om de afstelling van de maal- voor melanges met donkere voor melanges met lichte het verschil te kunnen proefijnheid met één klik per keer. Com/support Instructies 59 Instruktioner MELK OPSCHUIMEN ATT SKUMMA MJÖLK NL Vul een kannetje voor 1/3 Steek de Klassieke Melkop- Druk op de toets met koude melk. Druk op de toets om de Schuim de melk op door met het kannetje kleine rondstoomafgifte te starten. Com/support HEET WATER VARMVATTEN STOP NL Zet een kannetje onder de Druk op de toets Klassieke Melkopschuimer. Druk op de toets om de Om de afgifte van heet water Haal het kannetje weg. [. . . ] Vul het reservoir met vers Plaats een ruime kom (1, 5 l) water tot het MAX niveau. Spoel het reservoir en vul het Leeg het lekbakje en plaats Leeg de kom en plaats het Druk op de toets om de met vers water tot het MAX het weer terug op de plek. H2O MAX 11 15 Herhaal de handelingen Spoel het reservoir en vul het Druk op de toets om De machine vult automa- Leeg het lekbakje en plaats het weer terug op de plek. Van punt 11 tot 15 voor de met vers water tot het MAX de ontkalkingscyclus te ver- tisch het circuit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SWV4157S/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SWV4157S/10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag